چالش: در کدام یک از تصاویر زیر سگ وجود دارد؟

چالش: در کدام یک از تصاویر زیر سگ وجود دارد؟

در برخی از تصاویر زیر، عکس یک سگ در میان طرح ها و رنگ ها وجود دارد که باید نمونه های صحیح را تشخیص داده و انتخاب کنید. برای آزمایشِ دقت خود از شما دعوت می کنیم تا در چالش این شماره نیز با ما همراه باشید.

لازم به یادآوری است که برای دیدن پاسخ درست تست ها، کافی است روی عکس کلیک کنید تا کارت برگشته و جواب نمایان شود.

آیا در تصویر زیر سگ وجود دارد؟

آیا در تصویر زیر سگ وجود دارد؟

آیا در تصویر زیر سگ وجود دارد؟

ندارد

آیا در تصویر زیر سگ وجود دارد؟

آیا در تصویر زیر سگ وجود دارد؟

آیا در تصویر زیر سگ وجود دارد؟

ندارد.

آیا در تصویر زیر سگ وجود دارد؟

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود