تصاویری که با ایجاد خطای دید، ذهن شما را به چالش می کشند

تصاویری که با ایجاد خطای دید، ذهن شما را به چالش می کشند

احتمالا تاکنون با تصاویری که مصداق خطای دید یا توهم بصری هستند، مواجه شده اید؛ تصاویری که ثابت می کنند به آن چه می بینیم و درک می کنیم، چندان هم نمی توان اعتماد کرد. گاهی اطلاعاتی که توسط چشم دیده و توسط مغز پردازش می‌ شوند، با واقعیت تصویر تطابق ندارند.

به زبان ساده تر باید گفت، توهم بصری به احساس دیدن تصاویری گفته می‌ شود که فریبنده و غیرواقعی هستند.

در ماه های اخیر، در همین رابطه ۱۵ توهم بصری مشهور و فوق العاده و  ۱۵ خطای دید که ذهن شما را به چالش می کشند را برایتان انتخاب کرده بودیم و اکنون نیز از شما دعوت می کنیم ۱۵ نمونه دیگر را مشاهده کنید و از این چالش ذهنی لذت ببرید.

آیا چوب ها روی هم قرار گرفته اند یا در کنار هم؟

آیا چوب ها روی هم قرار گرفته اند یا در کنار هم؟

در نگاه اول شاید تصور کنید، فنجانی که روی مکعب قرار گرفته کوچک تر است. اما وقتی دقیق تر تصویر را ببینید، متوجه خواهید شد که مکعب یک نقاشی است و هر دو فنجان اندازه واحد دارند.

در نگاه اول شاید تصور کنید، فنجانی که روی مکعب قرار گرفته کوچک تر است. اما وقتی دقیق تر تصویر را ببینید، متوجه خواهید شد که مکعب یک نقاشی است و هر دو فنجان اندازه واحد دارند.

در نگاه اول تصور خواهید کرد که برج در عکس سمت راست، خمیدگی بیشتری دارد. اما واقعیت این است که هر دو تصویر یکی هستند و این مغز است که دچار اشتباه شده.

در نگاه اول تصور خواهید کرد که برج در عکس سمت راست، خمیدگی بیشتری دارد. اما واقعیت این است که هر دو تصویر یکی هستند و این مغز است که دچار اشتباه شده.

ماهیت این نقاشی با زاویه دید شما تغییر خواهد کرد؛ کشتی یا طاق پل؟

ماهیت این نقاشی با زاویه دید شما تغییر خواهد کرد؛ کشتی یا طاق پل؟

آیا میله سومی هم در میانه این شکل وجود دارد؟

آیا میله سومی هم در میانه این شکل وجود دارد؟

نظرتان در مور این ستاره چست؟ آیا در میانه تصویر شناور و در حال حرکت است؟ خیر این تصویر کاملا ثابت است.

نظرتان در مور این ستاره چست؟ آیا در میانه تصویر شناور و در حال حرکت است؟ خیر این تصویر کاملا ثابت است.

چه می بینید؟ یک زوج کهن سال یا دو نوازنده گیتار مکزیکی؟

چه می بینید؟ یک زوج کهن سال یا دو نوازنده گیتار مکزیکی؟

این تصویر نیز متحرک به نظر می رسد اما در واقع ثابت است.

این تصویر نیز متحرک به نظر می رسد اما در واقع ثابت است.

پیرزن یا زن جوان

پیرزن یا زن جوان

هر دو شکل یک اندازه هستند، می توانید با خط کش امتحان کنید.

هر دو شکل یک اندازه هستند، می توانید با خط کش امتحان کنید.

آیا این پشت صندلی است؟

آیا این پشت صندلی است؟

خرگوش یا اردک؟

خرگوش یا اردک؟

فیل چند پا دارد؟

فیل چند پا دارد؟

ابتدا 4 دایره کامل می بینید و فقط کافی است به مربع های کوچک نگاه کنید، تصویر مارپیچ و در هم دیده خواهد شد.

ابتدا ۴ دایره کامل می بینید و فقط کافی است به مربع های کوچک نگاه کنید، تصویر مارپیچ و در هم دیده خواهد شد.

منبع: luxemodo
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۴ نظر

ورود