استفاده از «مینی کارواش» برای شست و شوی کتاب ها [تماشا کنید]

استفاده از «مینی کارواش» برای شست و شوی کتاب ها [تماشا کنید]

آیا تاکنون فکر کرده اید که کتاب های داخل کتابخانه های بزرگ چگونه همیشه تمیز و عاری از هر گونه گرد و غباری هستند؟ آیا مستخدمین به صورت دستی آن همه قفسه را تمیز می کنند؟ یا از فناوری ویژه ای برای این منظور استفاده می شود؟

کتابخانه عمومی بوستون در راستای پاسخگوئی به این پرسش، ویدئویی را منتشر کرده و نوشته که ما به این صورت کتاب های خود را تمیز می کنیم.

آن ها از عبارت «کارواش کوچک برای شست و شوی کتاب ها» استفاده کرده و توضیح داده اند که دستگاهی که در تصویر مشاهده می کنید، تمامی گرد و غبار نشسته روی کتاب ها را زدوده و آن ها را تمیز و پاکیزه بیرون می دهد.

از شما دعوت می کنیم روش کار این کارواش کتاب را در ویدئوی زیر تماشا کنید.

منبع: designtaxi
بدون نظر

ورود