۲۵ نمونه از عجیب ترین و خنده دارترین اشتباهات معماری در سازه های گوناگون

۲۵ نمونه از عجیب ترین و خنده دارترین اشتباهات معماری در سازه های گوناگون

ما هم تاکنون پل یا ساختمان نساخته ایم، اما بدون شک اینقدر می دانیم که درب خانه باید در سطح زمین باشد یا دست کم، پلکانی برای دسترسی به آن وجود داشته باشد. یا مثلا پل باید یک تکه و کامل باشد؛ پله برقی نباید به سقف ساختمان ختم شود و ….

مواردی که در بالا اشاره کردیم، تقریبا غیر واقعی به نظر می رسند و شاید با خودتان بگوئید، این ها که همه بدیهی است و بدون شک، دسترسی آسان به داخل ساختمان ابتدایی ترین مساله ای است که یک مهندس ساختمان در طراحی پلان در نظر می گیرد.

اما ما با تصاویر واقعی زیر ثابت می کنیم که چنین اشتباهات احمقانه ای چندان هم غیر واقعی نیستند و برخی از مهندسان و سازنده ها می توانند با سازه های خود موجبات خنده ی مردم را فراهم کنند.

برای دیدن ۲۵ نمونه از احمقانه ترین طراحی های سازه و ساختمان با روزیاتو همراه باشید.

احتمالا این آقا منتظر است تا راپونزل با موهایش او را وارد خانه کند!
احتمالا این آقا منتظر است تا راپونزل با موهایش او را وارد خانه کند!
پله برقی
پله پله تا ملاقات سقف!
مهندس این پل کجاست؟
مهندس این پل کجاست؟
دونده ها به این قسمت مسیر که می رسند باید مراقب سر و صورت خود باشند.
دونده ها به این قسمت مسیر که می رسند باید مراقب سر و صورت خود باشند.
بالکن تزئینی
بالکن تزئینی
استفاده بهینه از فضا!
استفاده بهینه از فضا!
چگونه می شود از این دستشویی استفاده کرد!
چگونه می شود از این دستشویی استفاده کرد!
محل قرار گیری پیشابگاه ها
محل قرار گیری پیشابگاه ها
شیر آب و پریز برق
شیر آب و پریز برق
نرده راه پله روی در ورودی آپارتمان!
نرده راه پله روی در ورودی آپارتمان!
کلا ایمنی!
کلاه ایمنی!
دوربین نظارتی
دوربین نظارتی
شاید من شما را ببینم اما شما نمی توانید مرا ببینید.
شاید من شما را ببینم اما شما نمی توانید مرا ببینید.

14

 

در
در
ساختمان در وسط خیابان
ساختمان در وسط خیابان
برای کسانیکه دوست دارند با سرعت به ناکجا بروند
مسیر مخصوص کسانی که دوست دارند با سرعت به ناکجا بروند
مسیر مخصوص ناتوان های جسمی
مسیر مخصوص ناتوان های جسمی
در!
در!
وقتی پریز برق فواره ی آب می شود.
وقتی پریز برق فواره ی آب می شود!
بهترین روش برای جلوگیری از خوابیدن آدم ها در زیر پله ها
بهترین روش برای جلوگیری از خوابیدن آدم ها در زیر پله ها
سرسره ی مخصوص بچه های فامیل که زیادی اذیت می کنند
سرسره ی مخصوص بچه های فامیل که زیادی اذیت می کنند
مسیر مخصوص ویلچر
مسیر مخصوص ویلچر
مشکل حل شد!
مشکل حل شد!
محل عبور ویلچر
محل عبور ویلچر

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود