عکس های خیره کننده ای که تنها چند ثانیه قبل از وقوع فاجعه گرفته شده اند

عکس های خیره کننده ای که تنها چند ثانیه قبل از وقوع فاجعه گرفته شده اند

بعضی اوقات برخی افراد به صورت اتفاقی عکس هایی می گیرند که از لحاظ زمانبندی خارق العاده بوده و هر چه سعی کنید نمی توانید به صورت آگاهانه چنین تصاویری را دوباره خلق نمایید. برای مثال گرفتن عکس در حالی که شما قصد گرفتن سلفی را دارید و سگی به سمت شما حمله می کند و در لحظه ای که شما بی خبر از حمله ی سگ در فکر گرفتن سلفی هستید به طور اتفاقی چند ثانیه قبل از این که سگ شما را گاز بگیرد عکس را می گیرید. در ادامه می خواهیم تعدادی عکس از چنین شرایطی که تنها چند ثانیه قبل از وقوع یک فاجعه یا اتفاق ناخوشایند گرفته شده اند را بیاوریم که بعضی به شدت شما را به خنده انداخته و با دیدن برخی دیگر نیز شاید ناراحت شوید.

5912dddc3f6f7_HlfzA7S__605-w700

59140e0b4ea23_w36lIxC__605-w700

59141d8081438_n1hhnsw71zzx__605-w700

591327daa0ea3_wwRRzsn__605-w700

591413b467535_G1bY0__605-w700

5914036ecba8c_FBRvNGl__605-w700

59142502c9f1a_yqkxlbAr__605-w700

591304900bddd_hPjl4hh__605-w700

5913257797d08_fknaRKj-png__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-2-5912da83bf585__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-3-5912dbb81030c__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-4-5912dee309785__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-11-5912fbc4e450f__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-12-5912fd2669c53__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-13-5912fe75f3290__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-14-5912ffc8c9acc__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-15-591300ef80a81__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-29-591322a9198b3__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-30-591323a9b9096__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-34-5913286e2a46b__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-50-591415545e5da__605-w700

perfectly-timed-moments-before-accident-60-59142396a67e5__605-w700

منبع: boredpanda
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۴ نظر

ورود