بدون نظر

آیا روز کاری سختی داشته اید؟ بهتر است برای چند دقیقه دست از کار بکشید و نگاهی به این مارمولک خانگی خندان بیاندازید. این مارمولک خانگی خندان با عروسک مارمولکی خود بسیار دوست است. آن ها در همه ی عکس های زیر بسیار شاد و خوشحال بنظر می رسند و نگاه کردن به آن ها شاید بتواند خستگی کار را از تن شما در بیاورد.

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-2-591e9c350806f__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-1-591e9c32b76f1__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-5-591e9c3dce145__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-16-591e9c5a1148f__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-18-591e9c60cae14__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-22-591e9c69d19ab__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-24-591e9c6e0b156__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-25-591e9c7108d56__700-w700

cute-happy-gecko-with-toy-kohaku-26-591e9c72e3f55__700-w700

منبع: boredpanda
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود