چه دروسی برای دریافت مدرک «امداد گری ارشد ورزشی» باید بخوانیم؟

سرفصل و منابع کارشناسی ارشد امداد گری ورزشی

چه دروسی برای دریافت مدرک «امداد گری ارشد ورزشی» باید بخوانیم؟

امداد گری ورزشی (Sport therapy) از جمله گرایش های تربیت بدنی است که هم در باشگاه ها، سالن های ورزشی و هم مدارس و دانشگاه ها و موسسات توانبخشی، فرصت های کار خوبی برای دانش آموختگان به ارمغان می آورد و برای  علاقمندان به مهاجرت نیز رشته خوبی به نظر می رسد. کتاب تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی از جمله منابعی است که میتواند شما را با این رشته پرطرفدار آشنا کند.

در گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، یکی از رشته هایی که در مجموعه تربیت بدنی میتوان انتخاب کرد ، رشته کارشناسی ارشد امداد گردی ورزشی است. اگر قصد دارید تا در این رشته در داخل یا خارج از کشور ادامه تحصیل دهید، توصیه میکنیم این گزارش را مطالعه کنید.

امداد گری ورزشی
دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد امداد گری ورزشی میتوانند به عنوان مربی و مدرس در باشگاه ها و سالن های ورزشی و موسسات علمی و توانبخشی داخل و خارج مشغول به کار شوند

هدف رشته کارشناسی ارشد امدادگری ورزشی

رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گری ورزشی، شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه های آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و پیش گیری و بازتوانی آسیب های ورزشی، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است که برای دانشجویان علاقمند به مطالعه در حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات صلاحی تامین می شود.

هدف از تاسیس دوره آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، تربیت افراد علاقمند و متخصص است تا بتوانند با آموزش و پژٰوهش، برنامه ریزی، راهنمایی و مشاوره، مربیگری و ارائه خدمات ورزشی به افراد تحت پوشش خود در ارتقای سلامت جسمی و روانی و نیز بهبود فعالیت های حرکتی و ورزشی آنها تلاش کنند.

واحد درسی رشته کارشناسی ارشد امدادگری ورزشی

 • دروس پایه:‌۶ واحد
 • دروس تخصصی: ۱۴ واحد
 • دروس انتخابی: ۶ واحد
 • رساله: ۶ واحد

مواد آزمون رشته کارشناسی  ارشد امدادگری ورزشی

 • زبان تخصصی ضریب ۲
 • حرکات اصلاحی ضریب ۳
 • آسیب شناسی ورزشی ضریب ۲
 • ورزش معلولین ضریب ۱
 • حرکت شناسی ضریب ۱
 • سنجش و اندازه گیری ضریب ۱

فهرست دروس پایه کلیه گرایش های آسب شناسی و حرکات اصلاحی

 • روش تحقیق در علم ورزشی
 • آماز زیستی پیشرفته در علوم ورزشی
 • فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

سرفصل درس روش تحقیق در علوم ورزشی

 • توانایی تعریف مساله تحقیق
 • طرح تحقیق و انواع ان در علوم ورزشی
 • اصول نگارش پروپزال
 • آشنایی با چگونگی بررسی و تفسیر پیشینه
 • آشنایی با چگونگی به کار گیری طرح های تحقیقاتی
 • آشنایی با چگونگی سازماندهی و تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها
 • آشنایی با مفااهیم آماری در تحقیق
 • آشنایی با شیوه گزارش نویسی
 • اخلاق در تحقیق

سرفصل درس امار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

 • مروری بر آمار توصیفی
 • گردآوری وسازماندهی داده های تک متغیره
 • اندازه گیری شاخص های پیشرفت
 • اندازه گیری تغییرات پیشرفت
 • انتخاب آزمون آماری مناسب
 • تخمین آماری و آزمون فرض ها
 • تجزیه و تحلیل روابط برای داده های کمی و رتبه ای
 • آمار استنباطی
 • آشننایی با نرم افزارهای SPSST

سرفصل درس فیزیولوژی دستگاه اعصاب مرکزی رشته  امداد گری  ورزشی

 • معرفی سازماندهی دستگاه عصبی
 • گیرنده های حس و مکانیسک های پایه عمل آنها – حس های پیکری و حس های مکانیکی
 • اعمال حرکتی نخاع و رفلکس نخاعی
 • آشنایی با مسیرهای عصبی
 • اعمال حرکتی تنه مغزی و عقده های قاعده ای مغز
 • آشنایی با مهم ترین بیماری های ستگاه عصبی
 • آشنایی با مهم ترین آسیب های دستگاه عصبی در طب ورزشی

فهرست دروس تخصصی گرایش امداد گر ورزشی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 • حرکات اصلاحی پر دیش گیری از آسیب های ورزشی
 • باتومکانیک آسیب های ورزشی
 • بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی
 • سمینار
 • آزمایشگاه در امداد گر ورزشی
 • امداد گردی ورزش پیشرفته
 • ارزیابیو مدیریت پیشرفته آسیب های ورزشی
 • مسایل معاصر در امداد گر ورزشی
 • حرکت شناسی پیشرفته
 • ماساژ ورزشی
 • ورزش معلولین پیشرفته

سرفصل درس حرکات ورزشی در پیشگیری آسیب های ورزشی

کتاب امداد گری حرفه ای نوشته حسن محمودیان
 • آشنایی و مروری بر حرکت انسان
 • آشنایی با اختلالات حرکتی
 • آشنایی با روش های ارزیابی اختلالات حرکتی انسان
 • آشنایی با روش های ارزیابی وضعیت بدنی ایسنا
 • آشنایی با تکنیک های تمرینی
 • آشنایی با استراتژی های تمرینات اصلاحی برای اختلالات پا و مچ پا
 • آشنایی با استراتژی های تمرینات اصلاحی بری اختلالات زانو
 • آشنایی با استراتژی های تمرینات اصلاحی برای اختلالات مجموعه مر
 • آشنایی با استراتژی های تمرینات اصلاحی برای اختلالات شانه
 • آشنایی با استراتژی های تمرینات اصلاحی برای اختلالات ستون فقرات گردنی

سرفصل درس پاتومکانیک آسیب های ورزشی

 • آشنایی با بیومکانیک بافت های استخوانی – پیوندی و عضلات اسکلتی
 • آشنایی با بیومکانیک مفاصل
 • آشنایی با سبب شناسی آسیب های تاندونی
 • آشنایی با سبب شناسی آسیب های عصبی
 • آشنایی با اصول بیومکانیکی دستگاه اسکلتی عصبی
 • آشنایی با مکانیک و پاتو مکانیک آسیب های ورزشی در اندام فوقانی
 • آشنایی با مکانیک و پانو مکانیک آسیب های ورزشی در اندام تحتانی
 • آشنایی با مکنیک و پاتومکانیک آسیب های ورزشی در ستون فقرات

سرفصل در آزمایشگاه در امدادگری ورزشی

کتاب تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امداد گری ورزشی نوشته دکتر حسن دانشمندی
 • آشنایی با بازارها و آزمون های اندازه گیری انعطاف پذیری
 • آشنایی با ابزارها و آزمون های اندازه گیری قدرت عضله
 • آشنایی با بازارها و آزمون های اندازه گیری تعادل ایسنا
 • آشنایی با دستگاه تجزیه و تحلیل حرکت و صفحه نیرو سینج
 • آشنایی با آزمون های عملکردی حرکت بدن
 • آشنایی با دستگه الکترومیوگرافی و نحوه تجزیه و تحلیل داده های ان
 • آشنایی با آزمون ها و روش های ارزیابی سر و ستون فقرات
 • آشنایی با آزمون ها و روش های ارزیابی اندام تحتانی
 • آشنایی بابانداژ کردن و مراقبت از بخش های مختلف بدن هنگام آسیب های ورزشی

سرفصل درس امدادگری ورزشی پیشرفته

 • آشنایی با تشخیص و مدیریت آسیب های ورزشی
 • آشنایی با مطالعات همه گیر شناسی در آسیب های ورزشی
 • آشنایی با آسیب های ورزشی پا و مچ و ساق
 • آشنایی با آسیب های ورزشی زانو و لگن
 • آشنایی با تمرین درمانی اندام تحتانی
 • آشنایی با آسیب های ورزشی آرنج
 • آشنایی با آسیب های ورزشی ناحیه سینه ای
 • آشنایی با آسیب های ورزشی ستون فقرات ناحیه گردنی
 • آشنایی با روش های ارائه کمک به مصدومان ورزشی

سرفصل درس ارزیابی و مدیریت پیشرفته آسیب های ورزشی

کتاب ناهنجاری های اسکلتی-عضلانی آسیب های ورزشی و حرکت اصلاحی
 • آشنایی با همه گیرشناسی آسیب های ورزشی در رشته های مختلف ورزشی
 • آشنایی با مطالعات و روش های مدیریت آسیب های ورزشی
 • آشنایی با شیوه های ارزیابی و غربالگری ورزشکاران آسیب دیده
 • آشنایی با پاتوفیزیولوژی آسیب های اسکلتی عضلانی
 • آشنایی با رویکرد سیستماتیک پیش گیری از آسیب های ورزشی
 • آشنایی با چگونگی طراحی و مدیریت برنامه پیش گیری از آسیب در تیم های ورزشی
 • مدیریت و پیشگیری از آسیب های حاد و مزمن

سرفصل درس مسایل معاصر در امداد گردی ورزشی

کتاب آسیب های ورزشی نوشته راشد اخوت کتاب خوب برای دانشجویان رشته کارشناسی ارشد امدادگری ورزشی است
 • آشنایی با نعریف آسیب ورزشی- تقسیم بندی آسیب های ورزشی و اپیدمولوژی آسیب های ورزشی
 • آشنایی با عوامل و مکانیسم های موثر بر آسیب های ورزشی
 • آشنایی با جنبه های روان شناختی آسیب های ورزشی و متغیرهای شخصیتی
 • آشنایی با فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتومکانیکی آسیب های ورزشی
 • آشنایی با آسیب های اندام های بدن در ورزش
 • آشنایی با آسیب های ورزشی در گروه های خاص
 • آشنایی با اصول ارزیابی و معاینات بدنی ورزشکاران آسیب دیده
 • آشنایی با بازتوانی آسیب های ورزشی

سرفصل درس حرکت شناسی پیشرفته رشته  ارشد امدادگری ورزشی

امداد گری ورزشی
کتاب حرکت شناسی و اصول حرکت شناسی ساختاری
 • مطالعه میانی اناتومی حرکت
 • مطالعه مفاهیم پایه حرکت شناسی
 • مطالعه اصول بیومکانیک
 • مطالعه حرکات سر و تنه
 • مطالعه حرکات اندام تحتانی
 • تجزیه و تحلیل حرکتی راه رفتن
 • تجزیه و تحلیل مهارت های ورزشی

سرفصل درس ماساژ رشته کارشناسی ارشد امدادگردی  ورزشی

 • آشنایی با تاریخچه ماساژ
 • آشنایی با فیزیولوژی ماساژ
 • ملاحظات اصول بهداشتی و ایمنی
 • تقسیم بندی حرکات ماساژ سوئدی
 • تکنیک های ماساژ شرقی
 • طراحی یک برنامه ماساژ
 • کاربرد ماساژ در باز توانی ورزشی

سرفصل درس ورزش معلولین پیشرفته امدادگری ورزشی

کتابتربیت بدنی و ورزش معلولین و کتاب اصول و مبانی و اهداف ورزش معلولان
 • آشنایی با اهداف و اهمیت ورزش معلولین
 • آشنایی با دستگاه حرکت بدن
 • شیوه های ارزیابی و طبقه بندی معلولمین
 • آشنایی با مهم ترین مشکلات جسمانی و روانی معلولین
 • آشنایی با انواع وسایل کمکی
 • مشکلات و موانه تردد
 • روش های سازگاری با اجتماع در معلولین

سرفصل در کارورزی ۱

 • توانیی تیپ کردن مچ دست- دست- شست- دست و مچ پا
 • توانایی استفاده از باند کشی برای شانه و زانو و کشاله ران و مچ پا
 • آنشایی با فرآیند ثبت و ذخیره اطلاعات و پیشینه آسیب های ورزشکارها
 • توانایی آماده کردن کیسه یخ و استفاده از ان
 • توانایی نظارت و استفاده بهینه از محیط های تمرینی
 • توانایی تشخیص اقلا م ضروری برای کیف امدادگر ورزشی و چگونگی استقاده صحیح از ان ها

سرفصل درس کارآموزی ۲

حضور عملی دانشجو در میادین و مراکز مختلف ورزشی، تمرینی- درمانی و توانبخشی ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی با نظارت استاد راهنما

پاسخ به سوالات متداول درباره رشته کارشناسی ارشد امدادگر ورزشی

 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی قصد تحصیل در این رشته دانشگاهی را دارید؟
 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های غیر مرتبط با تربیت بدنی قصد تحصیل در این رشته را دارید؟
 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته پرستاری و فیزیوترایی قصد تحصیل در این رشته را دارید؟
 • آیا با مجموعه فعالیت ها و ماموریت های امدادگردان ورزشی در داخل و خارج از کشور آشنا هستید؟
 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته اکنون در چه سازمان ها و باشگاه های مشغول به کار هستند؟
 • آیا میخواهید پس از تحصیل در رشته ارشد امدادگر ورزشی وارد مقطع دکترای داخل/خارج شوید؟
 • آیا فرق رشته کارشناسی ارشد مدیریت اماکن ورزشی و مدیریت بازاریابی ورزشی را میدانید؟
 • آیا بازار کار این رشته را در کشورهای آسیایی و اروپایی می دانید؟
 • آیا تراز قبولی پذیرفته شدگان این رشته در آزمون های اخیر را میدانید؟
 • آیا میدانید چگونه میتوان نمره بالایی در مفاد آزمون این رشته بدست آورد؟
 • آیا می دانید با تحصیل در این رشته، چه مجموعه های حقوقی خصوصی داخلی جویای دانش اموختگان هستند؟
 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته در مقطع دکترای خارج از کشور میتوانند رایگان مشغول به تحصیل شوند؟
 • آیا میدانید امکان کارآموزی دانشجویان این رشته در باشگاه های ورزشی داخل وجود دارد؟
 • آیا میدانید برخی از باشگاه های بزرگ ورزشی جهان، بورس تحصیلی به دانشجویان و دانش اموختگان این رشته می دهند؟
 • آیا قصد دارید در زمینه سرفصل های امدادگری ورزشی، مقاله کلاسی بنویسید؟
 • آیا به دنبال منابع علمی اکادمیک برای تالیف پایان نامه در این رشته و گرایش های مرتبط هستید؟
 • آیا به دنبال کتاب ها و منابع فارسی /انگلیسی زبان در این رشته می گردید؟
 • آیا میخواهید با دانش اموختگان رشته امدادگری ورزشی در ارتباط باشید؟

دانشجوی گرامی به موارد زیر توجه کنید:‌

امداد گری ورزشی
سایت فدراسیون پزشکی ورزشی: http://amouzesh.ifsm.ir/StaticPage/
فرصت های تحصیلی امداد گردی ورزشی و توانبخشی در دانشگاه معظم اوپسالا سوئد uu.se
 • تحصیل در رشته امدادگری ورزشی در مقطع دکترا، با بورس تحصیلی در دانشگاه های سنگاپور، سوئد، اقیانوسیه و آمریکای شمالی امکان پذیر و رایگان خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.
 • اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی تا دکترا رشته علوم تربیت بدنی (PHYSICAL EDUCATION) هستید، فهرست ۱۵۹ موسسه و دانشگاه سراسر جهان را که فرصت تحصیلی در این رشته را فرام کرده اند را در نظر داشته باشید.
 • تحصیل امداد گری ورزشی و توانبخشی در سوئد و نروژ برای مقطع دکترا رایگان است. دانشگاه  اوپسالا و سطلنتی استکهلم را در نظر داشته باشید.
 • رشته های امدادگری، توانبخشی و پرستاری در فهرست رشته های پر تقاضا با امتیاز بالا برای متقاضیان مهاجرت است.
 • دانش آموختگان رشته های  تربیت بدنی و امداد گری را در لینکدین پیدا کنید و با آنها درباره فرصت های تحصیلی و بورس تعامل کنید.
 • سایت فدراسیون پزشکی ورزشی میتواند شما را با دوره های کوتاه مدت و تخصصی امدادگری ورزشی آشنا کند.
 • بورسیه Singa برای دانشجویان دکترا علاقمند به تحصیل در رشته آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی در ۳ دانشگاه برتر سنگاپور را اینجا مشاهده کنید.
 • تحصیل در رشته تغذیه ورزشی در دانشگاه های آمریکا نیازمند مدرک GRE-GMAT است. برای ثبت نام در آزمون دریافت این مدرک به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

حتما بخوانید: راهنمای تحصیل رایگان در رشته امدادگری ورزشی و توانبخشی در اسکاندیناوی

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۲ نظر

ورود

 • بگلری خرداد ۲۹, ۱۳۹۷

  به نظر شما اگر این مدرک رو دریافت کنیم میشه برای مهاجرت کانادا به صورت اسکیل ورکر اقدام کرد؟ شرایطش رو اگه میشه توضیح بدید

  • علی زمانی خرداد ۲۹, ۱۳۹۷

   شرط لازم یا شرط کافی مهاجرت به کانادا در قالب برنامه نیروی کار متخصص داشتن این مدرک نیست. اما فرصت آفرین است و شما میتوانید در بخش ورزش مشغول به فعالیت شوید. اما امتیازهای لازم اداره مهاجرت کانادا هم باید بدست اورید