۵۰ کتاب خواندنی درباره تاریخ ایران باستان: از زمان های قدیم تا انقراض ساسانیان

با بهترین کتاب های حسن پیرنیا و اقبال آشتیانی آشنا شویم

۵۰ کتاب خواندنی درباره تاریخ ایران باستان: از زمان های قدیم تا انقراض ساسانیان

نمایشگاه کتاب تهران آغاز شده و عاشقان تاریخ را به تماشای برترین کتاب های تاریخی دعوت می کنیم. این نمایشگاه از چهارم تا چهاردهم اردیبهشت ماه در محل مصلی امام خمینی تهران ادامه دارد.

تاریخ ایران باستان را عده ای از دوران تشکیل مادها تا پایان حکومن ساسانیان و حمله اعراب به ایران می دانند که تا سال ۶۵۰ پس از میلاد مسیح به طول می انجامد. دودمان های دوران ایران باستان را از قرن هشتم قبل میلاد که مادها و بعدها هخامنشی بودند در نظر گرفته تا پس از آن ساسانیان و سامانیان و سلجوقیان و امثالهم را شامل می شود.

در میان کتاب هایی که به بررسی و تحلیل تاریخ ایران باستان پرداخته و با استقبال خوبی در نیم قرن اخیر مواجه شده است، کتاب میرزا حسن خان پیر نیا است که در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی دار فانی را وداع گفت. بیش از ۱۰۰ کتاب از ایشان توسط ده ها ناشر کشور منتشر شده است که شماری از آن را در فهرست ۵۰ گانه ذکر کرده ایم. کتاب های استاد پیرنیا مربوط به تاریخ ایران پیش از اسلام است.

اگر به عنوان دانشجوی تاریخ یا علاقمند به مباحث تاریخ ایران باستان این گفتار را مطالعه میکنید و با کتاب و موضوع خاصی مواجه هستید، سوالات خود را کامنت کنید تا پس از بررسی به اطلاع شما برسانیم. اگر قصد خرید کتاب در حوزه  ایران باستان دارید نیز موارد زیر میتواند کمک خوبی باشد.

اگر قصد تحصیل در رشته تاریخ در داخل و خارج از کشور دارید نیز به سرویس دانشگاهی روزیاتو مراجعه کنید تا با فرصت های تحصیلی در گرایش های ۹ گانه تاریخ در مقطع ارشد آشنا شوید. اگر خواهان تحصیل در رشته تاریخ در خارج از کشور هستید، رزومه خود را کامنت کنید تا اطلاعات لازم در اختیار شما قرار بگیرد.

حتما بخوانید: پر فروش ترین کتاب های رمان ۵۰  سال اخیر

کتاب تاریخ
کتاب تاریخ ایران و تاریخ دامپزشکی ایران
 • کتاب س‍ف‍ال‍گ‍ران‌ س‍ی‍ل‍ک‌ گ‍زارش‌ ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ طرح‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ س‍ی‍ل‍ک‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ص‍ادق‌ م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌. ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ، ۱۳۸۳.
 • کتاب زی‍گ‍ورات‌ س‍ی‍ل‍ک‌ / ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ص‍ادق‌ م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌. ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
 • کتاب زرت‍ش‍ت‌ و ج‍ه‍ان‌ غ‍رب‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ژ. دوش‌ گ‍م‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود رج‍ب‌ ن‍ی‍ا. انجمن فرهنگ ایران باستان
 • کتاب ص‍ی‍ادان‌ س‍ی‍ل‍ک‌: گ‍زارش‌ ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ طرح‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ س‍ی‍ل‍ک‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ص‍ادق‌ م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌. ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۸۴.‬
 • کتاب هنر باستان/فاروق صفی‌زاده. تهران-نشر مدحت-۱۳۹۰
 • کتاب گزارش‌ های باستان‌ شناسی (۶) : ویژه دوره اسلامی [نوشته جمعی از پژوهشگران] ؛ ویراستار حمیدرضا توسلی ؛ ترجمه چکیده مقالات کوروش روستایی. تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان‌شناسی، ۱۳۸۶.
 • کتاب ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ش‍ک‍ور- نشر افراسیاب- ۱۳۸۰
 • کتاب اسطوره ایران باستان- نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب بازار ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب قهرمانان ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب اقتصاد ایران باستان- نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب نقوش زینتی ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب دین های ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب ورزش ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب اسطورهای ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب عرفان ایران باستان- نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب قانون ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب مدیریت ایران باستان– نوشته فاروق صفی زاده- نشر مدحت تهران -۱۳۹۰
 • کتاب ایران در روزگار باستان – خشایار شاه: اقتباسی از ایران باستان حسن پیرنیا/ مولف حمید هاشمی. نشر فرهنگ و قلم ۱۳۹۲
 • کتاب پارس تا پارت: هخامنشیان، اسکندر و سلوکیان، پارتها و اشکانیان/ حسن پیرنیا (مشیرالدوله) ؛ تصحیح و اضافات ایراندوخت مرزبان. نشر ۱۳۹۱
 • کتاب پنج حکومت (از صفویه تا پهلوی) صفویه – افشاریه – زندیه – قاجاریه – پهلوی/ عباس‌ اقبال آشتیانی، ایراندخت مرزبان. محور-۱۳۸۷
 • کتاب تاریخ اسلام از آغاز تا طلوع آن در ایران/ عباس اقبال‌آشتیانی. نشر سپهر ادب-۱۳۹۳
 • کتاب تاریخ امپراطوری هخامنشیان: پادشاهی ۱- کوروش کبیر ۲- کمبوجیه ۳- داریوش بزرگ ۴- خشایارشا/ تالیف حسن پیرنیا؛ به کوشش آرش ظریف‌ آبکنار. نشر سما ۱۳۹۲
 • کتاب تاریخ ایران: از پیدایش تا انقراض سلسله پهلوی‏‫ / حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، عباس اقبال‌ آشتیانی، علیرضا امینی.‬ نشر صدای معاصر ۱۳۸۷
 • کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌: از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا، اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ خ‍زائ‍ل‌ – نشر سمیر ۱۳۸۴
 • کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ : تاریخ مفصل ایران از صور اسلام تا انقراض قاجاریه/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌، ع‍ب‍اس‌ اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌؛ با مقدمه محمد ابراهیم باستانی‌ پاریزی. باران اندیشه -۱۳۸۴
 • کتاب تاریخ ایران: قبل از اسلام/حسن پیرنیا. بعد از اسلام/ عباس اقبال‌ آشتیانی.آوای مهدیس – ۱۳۹۴
 • کتاب تاریخ ایران، از آغاز تا انقراض قاجاریه/ تالیف حسن پیرنیا مشیرالدوله و عباس اقبال‌‌ آشتیانی؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی.
 • کتاب ایران از استیلای مغول تا ظهور صفویه/ عباس اقبال‌ آشتیانی. فرهنگ پارسیان – ۱۳۹۰
 • کتاب ایران از عهد پارتیان تا انقراض ساسانیان/ حسن پیرنیا. نشر نیک فرجام – ۱۳۹۰
 • کتاب ایران از عهد طاهریان تا انقراض سامانیان/ عباس اقبال‌ آشتیانی. نشر سپهر ادب- ۱۳۹۳
 • کتاب ایران باستان: تاریخ ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان/ تالیف مشیر الدوله پیرنیا. نشر دبیر-۱۳۸۸
 • کتاب ایران باستانی، یا ، تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانی/ تالیف حسن پیرنیا (مشیر‌الدوله). نشر  اساطیر- ۱۳۹۵
 • کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا ان‍ق‍راض‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌: ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ف‍ه‍ارس‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌. ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ای‍ران‌ از ص‍در اس‍لام‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍اس‌ اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌؛ ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر و ف‍ه‍ارس‌ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍د دب‍ی‍ر س‍ی‍اق‍ی‌- نشر خیام- ۱۳۷۵
 • کتاب تاریخ ایران از استیلای مغول تا ظهور صفویه/عباس اقبال‌ آشتیانی.نشر سپهر ادب ۱۳۹۰
 • کتاب تاریخ ایران از غزنویان تا خوارزمشاهیان/ نویسنده عباس اقبال‌ آشتیانی. نشر ایران جوان – ۱۳۹۰
 • کتاب تاریخ ایران باستان: از پیش از تاریخ تا پایان شاهان ماد، پادشاهان هخامنشیان …/ تالیف حسن پیرنیا ؛ تلخیص لیلا شاه‌ بختی. نشر سیما ۱۳۹۴
 • کتاب ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ (از ورود آری‍ای‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رن‍ی‍ا (م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌)؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ی‍ت‍را م‍ه‍رآب‍ادی‌- افسون- ۱۳۹۰
 • کتاب تاریخ غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان/ عباس اقبال‌ آشتیانی.نشر نیک فرجام-۱۳۹۰
ایران باستان
دکتر میر جلال الدین کزازی: ما نیازمند آنیم که ایرانی بمانیم

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۶ نظر

ورود

 • سحر همت اسفند ۲۱, ۱۳۹۸

  سلام
  من دنبال کتاب تاریخی هستم که داستان مانند و جذاب باشه و زبان روانی داشته باشه. توی اوقات فراغت می خوام مطالعه کنم. و اینکه مربوط به چه دورانی باشه (ساسانی، مغول، هخامنش و …) برام خیلی فرقی نمی کنه چون تا الان جز سینوهه مطالعه ای در خصوص کتاب های تاریخی نداشتم. ممنون میشم راهنماییم کنید

  • علی زمانی اسفند ۲۲, ۱۳۹۸

   ای میل بزنید به بنده ارسال شود

  • محمد فروردین ۱, ۱۳۹۹

   کتاب هایی ک ذبیح الله منصوری ترجمه کردن (مثل هنون سینوهه) همه رون و جذاب هستن از معروفترین هاشون خوتجه تاجدار و منم تیمور جهانگشای هستش

 • مائده اسفند ۲۶, ۱۳۹۸

  سلام
  من دنبال کتابی از تاریخ کامل ایران هستم که از ابتدای دوران باستان تا قاجار و یا پهلوی باشه و زبانی روان داشته باشه، همچنین چه بهتر اگر داخلش به معماری هم اشاره شده باشه
  ممنون میشم اگر همچنین کتابی رو میشناسید معرفی کنید

  • هما غفاری آذر ۱۶, ۱۴۰۱

   کتابهای حسن پیرنیا
   کسروی
   و دکتر اقبال با ارزش اند.

 • علیرضا مهر ۷, ۱۴۰۰

  سلام من دانشجو رشته تاریخ مقطع لیسانس هستم و می خواستم بدونم کدام کشور بهتر است برای مهاجرت؟
  (از لحاظ راحت قبول شدن و دانشگاه خوب)