چند تمرین ساده برای ورزش دادن چشم ها که به حفظ و تقویت بینایی کمک می کند

چند تمرین ساده برای ورزش دادن چشم ها که به حفظ و تقویت بینایی کمک می کند

جز چند ساعتی که شب ها در خواب هستیم، بقیه ی روز را از چشم های خود کار می کشیم و با استفاده از آن ها دائماً در حال خواندن و دیدن اطلاعات از دنیا اطراف مان هستیم. این مسأله فشاری تقریباً دائمی به چشم های ما وارد می کند و خستگی آن ها هم به همین دلیل است. بسیاری از مشکلات چشمی به دلیل فشار آوردن بیش از اندازه به چشم ها به وجود می آیند، مثل خشکی چشم، قرمزی چشم ها و تاری دید. چشم های ما گاهی به استراحت نیاز دارند و خواب تنها روش برای استراحت دادن آن ها نیست، بلکه تمریناتی وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید در میانه ی روز هم به چشم های خود استراحت دهید و بعد از آن، به خوبی به کارها و وظایف روزانه ی خود ادامه دهید. در ادامه به چند تمرین بسیار ساده برای چشم ها می پردازیم که به حفظ و تقویت بینایی کمک می کنند. این تمرینات اصلاً وقت گیر نیستند و در هر فرصت کوتاهی در طول روز می توانید آن ها را انجام دهید.

تمریناتی برای حفظ و تقویت بینایی
۱- به مدت ۲ دقیقه، به سرعت و چند باری پلک بزنید. این کار به تقویت گردش خون کمک می کند.
۲- روی شیشه ی پنجره یک نقطه بکشید. از میان چیزهایی که در منظره ی بیرون پنجره می بینید، یک جسم را که در فاصله ی دور قرار دارد در نظر بگیرید. برای چند ثانیه، به این جسم نگاه کنید و بعد نگاه تان را روی نقطه ای که روی شیشه کشیده بودید برگردانید. این کار را ۵ بار تکرار کنید.
۳- صاف بنشینید. به مدت ۵ ثانیه چشم هایتان را محکم ببندید، سپس آن ها را کامل باز کنید. این حرکت را ۸ تا ۱۰ بار تکرار کنید. این تمرین، ماهیچه های پلک را قوی می کند، گردش خون را تقویت می کند و به استراحت ماهیچه های چشم کمک می کند.
۴- چشم هایتان را چند دقیقه ای ببندید و به موضوع خوشایندی فکر کنید تا آرامش پیدا کنید. سپس کف دست هایتان را آنقدر به هم بمالید تا گرم شوند. کف دست هایتان را روی چشم هایتان بگذارید. بعد از یک دقیقه، چشم هایتان را باز کنید.
۵- با استفاده از انگشتان تان، پلک بالای چشم هایتان را به آرامی فشار دهید. بعد از ۱ تا ۲ ثانیه، انگشت هایتان را از روی پلک هایتان بردارید. این کار را ۳ بار تکرار کنید. این ماساژ می تواند گردش مایع داخل چشم ها را بهبود بخشد.
۶- چشم هایتان را ۲ بار در روز آب بزنید. صبح ها با آب گرم و سپس با آب سرد، این کار را انجام دهید. شب ها، این کار را برعکس انجام دهید، یعنی اول با آب سرد و سپس با آب گرم، چشم هایتان را بشویید.
۷- یک دست تان را جلوی صورت تان بگیرید، انگشت شست تان را بالا بگیرید و به ناخن آن نگاه کنید. دست تان را به آرامی به بینی تان نزدیک کنید و بعد دوباره آن را عقب ببرید. این کار را ۱۰ بار تکرار کنید.
۸- به مدت ۵ ثانیه، چشم هایتان را محکم به هم فشار دهید. سپس به سرعت چشم هایتان را باز کنید. این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید.
۹- چشم هایتان را به آرامی و به شکل مدور بچرخانید. این حرکت را ۴ بار در جهت عقب عقربه های ساعت و ۴ بار به صورت پاد شاعت گرد بچرخانید.
۱۰- چشم هایتان را به آرامی و از چپ به راست و از راست به چپ حرکت دهید. این کار را ۶ بار تکرار کنید.
۱۱- چشم هایتان را به شکل علامت بی نهایت حرکت دهید. این حرکت را از مرکز علامت شروع کرده و آن را ۳ بار تکرار کنید.
منبع: brightside
بدون نظر

ورود