رشته‌ها، دروس و ضرایب آزمون کارشناسی‌ارشد علوم انسانی

 آشنایی با رشته، گرایش و منابع آمادگی آزمون ارشد انسانی

رشته‌ها، دروس و ضرایب آزمون کارشناسی‌ارشد علوم انسانی

شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی، محبوب بسیاری از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد هر سال است. بعضی از دانش آموخته های رشته های مهندسی و حتی هنر نیز مشتاق به شرکت در رشته های این گروه آزمایشی بوده و تنوع انتخاب رشته بسیار است.

گزارش امروز روزیاتو،‌ اهتمامی است برای معرفی جامع رشته ها، دروس و ضرایب کارشناسی‌ارشد علوم انسانی. اگر سال آینده یا سال‌های آینده قصد شرکت در آزمون ارشد در ایران دارید، این صفحه را بوک مارک کنید. نظرات و تجربیات و سوالات خود را نیز به اشتراک بگذارید.

با ما همراه باشید.

حتما ببینید:  ۴۰ نکته مهم برای دریافت بورسیه ارشد و دکترا از فنلاند ۲۰۲۰

حتما دفترچه کنکور ارشد سال ۱۳۹۹ را به دقت در سایت sanjesh.org مطالعه کنید

حتما بخوانید: راهنمای اپلای رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های خارج در سال ۱۳۹۸

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات کودک و نوجوان
 • کارشناسی ارشد ادبیات پایداری
 • کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی
 • کارشناسی ارشد ادبیات عامه
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی
 • کارشناسی ارشد ادبیات روایی
 • کارشناسی ارشد ویرایش و نگارش
 • کارشناسی ارشد نظریه و نقد ادبی
 • کارشناسی ارشد ادبیات معاصر

عناوین دروس امتحانی رشته زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی (ضریب ۲)
 • نظم فارسی (ضریب ۴)
 • نثر فارسی (ضریب ۴)
 • کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) (ضریب ۴)
 • عربی (ضریب ۲)
 • ادبیات انقلاب اسلامی (فقط برای رشته ادبیات پایداری با ضریب ۳)
 • تاریخ اسلام (فقط برای رشته ادبیات پایداری با ضریب ۲)
 • کلیات ادبیات کودکان و نوجوانان (ضریب ۴ برای رشته ادبیات کودکان و نوجوانان)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی

 • سینوپتیک (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)
 • تغییر اقلیم (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)
 • آب و هوا شناسی محیطی (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب ۱، ژئومورفولوژی با ضریب ۳، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

 • ژئومورفولوژی نظری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب ۲، ژئومورفولوژی با ضریب ۳، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)
 • ژئومورفولوژی و آمایش محیط (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب ۱، ژئومورفولوژی با ضریب ۳، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • آمایش شهری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه ریزی شهری با ضریب ۲)
 • محیط زیست شهری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه ریزی شهری با ضریب ۲)
 • برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه ریزی شهری با ضریب ۲)
 • کاربری اراضی و ممیزی املاک (عناوین دروس: زبان عمومی انگلیسی با ضریب ۲، آمار با ضریب ۱، فلسفه جغرافیا ضریب ۱، آب و هواشناسی ایران با ضریب صفر، ژئومورفولوژی با ضریب صفر، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی با ضریب صفر، جغرافیای شهری با ضریب ۳ و برنامه ریزی شهری با ضریب ۲)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • توسعه اقتصاد روستایی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار با ضریب ۱، جغرافیای روستایی و عشابری با ضریب ۳، برنامه ریزی روستایی با ضریب ۲)
 • برنامه ریزی کالبدی و فضایی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار با ضریب ۱، جغرافیای روستایی و عشابری با ضریب ۳، برنامه ریزی روستایی با ضریب ۲)
 • مدیریت توسعه پایدار روستایی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار با ضریب ۱، جغرافیای روستایی و عشابری با ضریب ۳، برنامه ریزی روستایی با ضریب ۲)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار و احتمالات با ضریب ۲، برنامه ریزی شهری با ضریب ۱، برنامه ریزی روستایی با ضریب ۱ و برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین با ضریب ۳

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱، آمار و احتمالات با ضریب ۲،  آب و هواشناسی با ضریب ۱، ژئومورفولوژی با ضریب ۱، مخاطرات طبیعی و انسانی با ضریب ۳

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی با ضریب ۲، فلسفه حغرافیا با ضریب ۱، آمار و احتمالات با ضریب ۱، جغرافیای سیاسی ضریب ۱۳ و ژئوپلتیک با ضریب ۲

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه جغرافیا با ضریب ۱،  جغرافیای سیاسی با ضریب ۱، جغرافیای طبیعی با ضریب ۱، جغرافیای انسانی شهری و روستایی با ضریب ۱، جغرافیای نظامی ایران با ضریب ۳

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد طبیعت گردی

زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۲، فلسفه  جغرافیا با ضریب ۱، ژئوپلتیک با ضریب صفر، جغرافیای طبیعی با ضریب ۱، جغرافیای انسانی با ضریب ۱ و دروس تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری با ضریب ۳

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ( زبان عمومی با ضریب ۲، اصول تفسیر  عکس های هوایی با ضریب ۲، آمار و ریاضیات با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، جغرافیای شهری و روستایی با ضریب ۲ و سنجش از راه دور و سیستم جغرافیایی با ضریب ۲)
 • سنجش از راه دور ( زبان عمومی با ضریب ۲، اصول تفسیر عکس های هوایی با ضریب ۲، آمار و ریاضیات با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، جغرافیای شهری و روستایی با ضریب ۲ و سنجش از راه دور و سیستم جغرافیایی با ضریب ۲)
 • مطالعات دفاعی ( زبان عمومی با ضریب ۲، اصول تفسیر عکس های هوایی با ضریب ۲، آمار و ریاضیات با ضریب ۳، ژئومورفولوژی با ضریب ۲، جغرافیای شهری و روستایی با ضریب ۲ و سنجش از راه دور و سیستم جغرافیایی با ضریب ۲)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد زبان عربی

 • ادبیات عربی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱، صرف و نحو با ضریب ۲، معانی و بیان و بدیع با ضریب ۲، تاریخ ادبیات با ضریب ۲، ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی با ضریب ۲، ترجمه  عربی به فارسی با ضریب ۲، مهارت های زبانی با ضریب ۱)
 • مترجمی زبان عربی (زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱، صرف و نحو با ضریب ۱، معانی و بیان و بدیع با ضریب ۲، تاریخ ادبیات با ضریب ۱، ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی با ضریب ۳، ترجمه  عربی به فارسی با ضریب ۳۲، مهارت های زبانی با ضریب ۱)
 • آموزش زبان عربی زبان عمومی و تخصصی با ضریب ۱، صرف و نحو با ضریب ۲، معانی و بیان و بدیع با ضریب ۲، تاریخ ادبیات با ضریب ۲، ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی با ضریب ۲، ترجمه  عربی به فارسی با ضریب ۲، مهارت های زبانی با ضریب ۱)

 گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • بانکداری اسلامی
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد نظری
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد فرهنگ و هنر
 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد مالی اسلامی
 • اقتصاد آموزش
 • تجارت نفت و گاز
 • نهادها و سیاست های بین المللی در نفت و گاز
 • حقوق تجاری و قرارداد های بین المللی نفت و گاز
 • مدیریت مالی نفت و گاز

برای کلیه رشته های کارشناسی ارشد فوق الذکر، دروس با ضرایبی به شرح  ذیل، معرفی شده است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی با ضریب ۱
 • اقتصاد خرد با ضریب ۴
 • اقتصاد کلان با ضریب ۳
 • ریاضی با ضریب ۲
 • آمار با ضریب ۲
 • دروس تخصصی با ضریب ۳ (مالیه، بخش عمومی، پول و بانکداری)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد علوم ورزشی

 • فیزیولوژی فعالیت بدنی
 • فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
 • تغذیه ورزش
 • بیومکانیک ورزشی

دروس و ضرایب کلیه گرایش های کارشناسی ارشد علوم ورزشی به شرح زیر می باشد:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۴
 • آمار، سنجش و اندازه گیری: ضریب ۲
 • حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۱
 • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی: ضریب ۱
 • مدیریت سازمان ها ومسابقات ورزشی: ضریب۱

گرایش های رفتار حرکتی به شرح زیر است:

 • رشد حرکتی
 • یادگیری و کنترل حرکتی
 • آموزش تربیت بدنی

دروس و ضرایب گرایش های کارشناسی ارشد فوق الذکر به شرح زیر می باشد:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۱
 • آمار، سنجش و اندازه گیری: ضریب ۲
 • حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۴
 • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی: ضریب ۱
 • مدیریت سازمان ها ومسابقات ورزشی: ضریب۱

گرایش های آسیب شناسی و حرکات اصلاحی به این شرح است:

 • حرکات اصلاحی
 • امدادگر ورزشی
 • تربیت بدنی ویژه

دروس و ضرایب گرایش های کارشناسی ارشد فوق الذکر به شرح زیر می باشد:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۱
 • آمار، سنجش و اندازه گیری: ضریب ۲
 • حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۱
 • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی: ضریب ۴
 • مدیریت سازمان ها ومسابقات ورزشی: ضریب۱

گرایش های مدیریت ورزشی به شرح زیر است:

 • مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
 • مدیریت اوقات فراغت در سازمان های ورزشی
 • مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت رسانه های ورزشی
 • مدیریت رویدادهای ورزشی

دروس و ضرایب گرایش های کارشناسی ارشد بالا به شرح زیر می باشد:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی ضریب ۲
 • فیزیولوژی و تغذیه ورزش: ضریب ۱
 • آمار، سنجش و اندازه گیری: ضریب ۲
 • حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی: ضریب ۱
 • رشد و یادگیری حرکتی: ضریب ۱
 • حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی: ضریب ۱
 • مدیریت سازمان ها ومسابقات ورزشی: ضریب۴

قابل ذکر است که رشته کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، دارای ضریب ۴ برای درس رشد و یادگیری حرکتی می  باشد.

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد تاریخ

 • تاریخ ایران باستان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی:  ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۲، تاریخ اسلام: ضریب ۴، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • تاریخ ایران اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۴، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۲)
 • تاریخ اسلام (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۲، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • تاریخ عمومی جهان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳، عربی: ضریب ۱، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۱، تاریخ جهان: ضریب ۲، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • مطالعات خلیج فارس (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۲، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)
 • اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی (مشابه دروس و ضرایب مطالعات خلیج فارس)
 • مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (مشابه دروس و ضرایب مطالعات خلیج فارس)
 • تاریخ انقلاب اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۱، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۲)
 • تاریخ تشیع (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی:  ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۱، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۲)
 • مطالعات تاریخ تشیع (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، عربی: ضریب ۲، تاریخ ایران باستان: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب ۲، تاریخ جهان: ضریب ۱، تاریخ ایران دوره اسلامی: ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و ضرایب کارشناسی ارشد تاریخ

 • مردم شناسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب  ۲، مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی: ضریب ۳)
 • جمعیت شناسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی: ضریب ۳)
 • جامعه شناسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲،  مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی: ضریب ۳)
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، حوزه و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی: ضریب ۴)
 • جامعه شناسی انقلاب اسلامی (زبان عمومی و انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی: ضریب ۳)
 • مطالعات فرهنگی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۱، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۱، مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی: ضریب ۲، مردم شناسی فرهنگی: ضریب ۱)
 • مطالعات جوانان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی: ضریب ۲، نظریه های مطالعات جوانان: ضریب ۲)
 • مدیریت راهبردی فرهنگ (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۱، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۱، مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی: ضریب ۲، مردم شناسی فرهنگی:  ضریب ۱)
 • برنامه ریزی توسعه منطقه ای (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، تئوری های برنامه ریزی توسعه  منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها:  ضریب  ۴)
 • برنامه ریزی گردشگری (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، حوزه ها، مفاهم اساسی برنامه ریزی توریسم: ضریب ۴)
 • دانش اجتماعی مسلمین (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۳، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، دانش اجتماعی مسلمین: ضریب ۳)
 • فلسفه علوم اجتماعی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۲،  نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۳، فلسفه  اسلامی: ضریب ۳)
 • گردشگری مذهبی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش تحقیق:  ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، تئوری های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها: ضریب ۴)
 • مدیریت مطالعات اوقات فراغت (زبان عمومی و تخصصی: ضریب۲، روش تحقیق: ضریب ۲، نظریه های جامعه شناسی: ضریب  ۲، مفاهیم  و حوزه های مطالعات فرهنگی: ضریب  ۲، نظریه های مطالعات جوانان: ضریب ۲)

گرایش های برنامه ریزی فضایی و فرهنگ و تمدن نیز، دارای دروس و ضرایبی مشابه کارشناسی ارشد مدیریت مطالعات اوقات فراغت است.

 • پژوهش علوم اجتماعی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، روش تحقیق: ضریب ۴، نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۲، آمار و ریاضی: ضریب ۲)

منابع و ضرایب رشته کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • تاریخ و دستور زبان فارسی: ضریب ۲
 • مقدمان زبان شناسی: ضریب ۱
 • تاریخ و فرهنگ ایران پیش از اسلام: ضریب ۲
کارشناسی ارشد علوم انسانی

مطالعه کتاب های مربوط به خلاقیت و نوآوری و حل مساله در رشته علوم انسانی توصیه می شود.

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه کارشناسی ارشد زبان شناسی

 • زبان شناسی همگانی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان شناسی: ضریب ۲)
 • آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان شناسی: ضریب ۲، روان شناسی  یادگیری: ضریب ۲)
 • زبان شناسی رایانشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان شناسی: ضریب ۲، دروس تخصصی رشته زبان شناسی رایانشی: ضریب ۲)
 • واژه گزینی و اصطلاح شناسی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، دستور زبان فارسی: ضریب ۲، زبان شناسی: ضریب ۲، دروس تخصصی رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی: ضریب ۴)

دروس، ضرایب و منابع رشته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

 • علوم قرآن و حدیث (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، زبان عربی: ضریب  ۴، علوم قرآنی: ضریب ۳، تفسیر:  ضریب ۳، حدیث: ضریب ۲)
 • علوم قرآن (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، زبان عربی: ۴، علوم قرآنی: ضرایب ۴، تفسیر: ضریب ۲، حدیث: ضریب ۱)

گرایش های علوم حدیث، شامل: اقتصاد اسلامی، تفسیر  اثری، نهج البلاغه، کلام و عقاید، اخلاق، عرفان اسلامی، و گرایش های نهج البلاغه، شامل: اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی، اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی، اصول الدین و معارف علوی دارای دروس با ضرایب زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضرایب ۲
 • زبان عربی: ضرایب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۲
 • تفسیر: ضریب ۱
 • حدیث: ضریب ۴

در رشته کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی، دروس و ضرایب به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضرایب ۲
 • زبان عربی: ضرایب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۲
 • تفسیر: ضریب ۴
 • حدیث: ضریب ۲

در رشته کارشناسی ارشد علوم و فنون قرائت، دروس و منابع به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • زبان عربی: ضریب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۳
 • تفسیر: ضریب ۳
 • حدیث: ضریب ۲

ضرایب و دروس کارشناسی ارشد علوم قرآنی گرایش های: اعجاز، مستشرقان و ادبی به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضرایب ۲
 • زبان عربی: ضرایب ۴
 • علوم قرآنی: ضریب ۴
 • تفسیر: ضریب ۲
 • حدیث: ضریب ۱

گرایش ها، دروس و ضرایب مجموعه الهیات و معارف اسلامی (فقه و حقوق)

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • مذاهب فقهی
 • فقه سیاسی
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خصوصی

برای کلیه گرایش های الهیات و معارف اسلامی فوق الذکر، دروس و ضرایب به شرح زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • زبان عربی: ضریب ۴
 • فقه: ضریب ۴
 • اصول: ضرایب ۳

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام)

 • فلسفه و کلام اسلامی
 • کلام تطبیقی
 • عرفان اسلامی
 • مذاهب اسلامی
 • دین شناسی
 • شناخت اندیشه های امام خمینی
 • شیعه شناسی، گرایش های: کلام، تاریخ و جامعه شناسی
 • فرق تشیع
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • کلام اسلامی
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه
 • منطق فهم دین
 • امام شناسی و معارف ائمه
 • فلسفه دین

در کلیه گرایش های فوق الذکر، منابع و ضرایب به شرح زیر ا ست:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳
 • زبان عربی: ضریب ۴
 • فلسفه و کلام اسلامی: ضریب ۴
 • منطق: ضریب ۳

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه الهیات و معارف اسلامی (ادیان)

 • ادیان و عرفان (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۴)
 • تاریخ و تمدن ملل اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۰، تصوف و عرفان: ضریب ۰، تاریخ اسلام: ضریب ۴، فرهنگ و تمدن اسلامی:  ضریب ۳)
 • عرفان اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)
 • ادیان ابراهیمی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)
 • ادیان غیر ابراهیمی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)
 • تصوف و عرفان اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۰)
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۰، تصوف و عرفان: ضریب ۰، تاریخ اسلام: ضریب ۴، فرهنگ و تمدن اسلامی: ضریب ۳) عرفان تطبیقی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۴، ادیان و مذاهب: ضریب ۴، تصوف و عرفان: ضریب ۳، تاریخ اسلام: ضریب ۰، فرهنگ و تمدن اسلامی:  ضریب ۰)

رشته‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد فلسفه

 • فلسفه (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب  ۲، فلسفه غربی: ضریب ۲، فلسفه اسلامی: ضریب ۱، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۱، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)
 • فلسفه تطبیقی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی:  ضریب  ۱، فلسفه غربی: ضریب ۲، فلسفه اسلامی: ضریب ۲، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۱، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)
 • منطق (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۱، فلسفه غربی: ضریب ۰، فلسفه اسلامی: ضریب ۰، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۰، منطق عمومی: ضریب ۲، فلسفه عمومی: ضریب ۱، ریاضی: ضریب ۱)
 • فلسفه اخلاقی، فلسفه اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق اسلامی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب  ۱، فلسفه غربی: ضریب ۱، فلسفه اسلامی: ضریب ۲، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۰، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)
 • فلسفه هنر (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب  ۲، فلسفه غربی: ضریب ۲، فلسفه اسلامی: ضریب ۱، متون معتبر فلسفی اسلامی: ضریب ۱، منطق عمومی: ضریب ۱، فلسفه عمومی: ضریب ۰، ریاضی: ضریب ۰)

رشته‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 • برنامه ریزی درسی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۱، روان شناسی تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۳، مبانی و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت آموزشی: ضریب ۲، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی: ضریب ۳)
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (زبان عمومی و تخصصی انگیلسی: ضریب ۲، آمار و روش نحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۱، روانشناسی تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۲، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم وتربیت: ضریب ۴، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت: ضریب ۱، تعلیم و تربیت اسلامی: ضریب ۳)
 • مدیریت آموزشی (زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۲، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مبانی اصول وفلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت اموزشی: ضریب ۳، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی: ضریب ۲، نظارت و راهنمایی: ضریب ۳)
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۲، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت آموزشی: ضریب ۳، مقدمات برنامه ریزی آموزشی: ضریب ۲، نظارت و راهنمایی: ضریب ۲)
 • آموزش بزرگسالان (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ۳، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مدیریت آموزشی: ضریب ۲، فناوری آموزشی: ضریب ۲، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت: ضریب ۲، مقدمات برنامه ریزی آموزشی: ضریب ۲)
 • تحقیقات آموزشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۳، روانشناسی تربیتی: ضریب ۲، مبانی و اصول وفلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۲، سنجش و انداره گیزی تعلیم و تربیت: ضریب ۲)
 • تکنولوژی آموزشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۴، آمار و روش تحقیق: ضریب صفر، روان شناسی تربیتی: ضریب ۲، روش ها و فنون تدریس: ضریب ۳، مدیریت آموزشی: ضریب ۴، فناوری اموزشی: ضریب ۲، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت: ضریب ۲)
 • مدیریت و برنامه ریزی اموزش عالی (زبان عمومی: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۳، روان شناسی تربیتی: ضریب ۲، روش و فنون تدریس: ضریب ۱،مدیریت آموزشی: ضریب ۳، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تریت: ضریب ۲، مقدمات برنامه ریزی آموزشی: ضریب ۳، نظارت و راهنمایی: ضریب ۲)

رشته علوم تربیتی، گرایش های: آموزش و پرورش تطبیق، آموزش  و پرورش ابتدایی و آموزش و پرورش ابتدایی دارای دروسی با ضرایب زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۲
 • آمار و روش تحقیق: ضریب ۲
 • روش ها و فنون تدرس: ضریب ۳
 • مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: ضریب ۳
 • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی: ضریب ۲
 • آموزش و پرورش تطبیقی: ضریب ۲
 • روانشناسی رشد: ضریب ۲

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

علم  اطلاعات و دانش شناسی، گرایش های: مدیریت اطلاعات، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی، مطالعات کتابخانه های عمومی و مدیریت کتابخانه های دیجیتالی، دارای دروسی با ضرایب ذیل الذکر است:

 • زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳
 • مرجع شناسی عمومی و تخصصی: ضریب ۳
 • سازماندهی و منابع: ضرایب ۳
 • مدیریت مجموعه سازی: ضریب ۲
 • آشنایی با مدیریت دانش: ضریب ۳
 • آشنایی با علم سنجی: ضریب ۳
 • مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: ضریب ۲
 • آمار و روش تحقیق: ضریب ۳
 • مبانی آرشیو: ضریب ۱
 • پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای: ضریب ۳

گرایش های: مطالعات آرشیوی، مدیریت و سازماندهی نسخه ای خطی و دانشنامه نگاری دارای منابعی به شرح  زیر است:

 • زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: ضریب ۳
 • مرجع شناسی عمومی و تخصصی: ضریب ۲
 • سازماندهی منابع: ضریب ۲
 • مدیریت مجموعه سازی: ضریب ۲
 • آشنایی با مدیریت دانش: ضریب ۳
 • آشنایی با علم سنجی: ضریب ۳
 • مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: ضریب ۱
 • آمار و روش تحقیق: ضریب ۲
 • مبانی آرشیو: ضریب ۳
 • پایگاه داده: ضریب ۲

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان فرانسه

 • آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه (زبان فرانسه: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۲)
 • مترجمی زبان فرانسه (زبان فرانسه: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان انگلیسی

 • آموزش زبان انگلیسی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان تخصصی: ضریب ۳)
 • زبان و ادبیات انگلیسی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان تخصصی: ضریب ۳)
 • مترجمی زبان انگلیسی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان تخصصی: ضریب ۴)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان روسی

 • آموزش زبان روسی (زبان عمومی: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۳)
 • آموزش زبان و ادبیات روسی (زبان عمومی: ضریب ۱، زبان تخصصی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد زبان آلمانی

 • مترجمی زبان آلمانی (زبان آلمانی: ضریب ۱، مسائل آموزش آلماانی:  ضریب ۱، زبان شناسی آلمانی: ضریب ۱، مطالعات ترجمه: ضریب  ۲ و ادبیات آلمانی: ضریب ۱)
 • آموزش زبان آلمانی (زبان عمومی: ضریب ۲، مسائل آموزش زبان آلمانی: ضریب ۲، زبان شناسی: ضریب ۱، مطالعات ترجمه: ضریب ۱، ادبیات آلمانی: ضریب ۱)
 • زبان و ادبیات آلماانی (زبان عمومی: ضریب ۲، مسائل آموزش زبان آلمانی: ضریب ۱، زبان شناسی: ضریب ۱، مطالعات ترجمه: ضریب ۱ و ادبیات آلمانی: ضریب  ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کاشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

 • بازاریابی جهانگردی (زبان تخصصی: ضریب ۳، برنامه ریزی  توسعه اقتصاد جهانگردی: ضریب ۲، روش های کمی در جهانگردی: ضریب ۲، مدیریت بازاریابی: ضریب ۳، علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مردم شناسی و فرهنگ عامه): ضریب ۲، تاریخ و جغرافیا (تاریخ و فرهنگ ایران و معماری ایران و باستان شناسی): ضریب ۲)
 • برنامه ریزی توسعه جهانگردی (زبان تخصصی: ضریب ۲، برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی: ضریب ۲، روش های کمی در جهانگردی (ریاضیات کاربردی، پژوهش عملیاتی و آمار کاربردی): ضریب ۲، مدیریت بازاریابی (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، بازاریابی و مدیریت بازار): ضریب ۳، علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مردم شناسی و فرهنگ عامه): ضریب ۲، تاریخ و جغرافیا: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کارشناسی ارشد حقوق

 • حقوق خصوصی (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب  ۳،  حقوق تجارت: ضریب ۱، آیین دادرسی مدنی: ضریب ۱، متون فقه:  ضریب ۱)
 • حقوق بین الملل (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۲، حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۱، حقوق مدنی:  ضریب ۱، حقوق بین المللی خصوصی:  ضریب ۱)
 • حقوق جزا و جرم شناسی (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق جزای عمومی: ضریب ۲، حقوق جزای اختصاصی: ضریب  ۲، آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲)
 • حقوق عمومی (متون حقوقی به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق بین المللی عمومی: ضریب  ۱، حقوق اداری: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۲)
 • حقوق بشر (متون حقوقی به انگلیسی: ضریب ۲، حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۲، حقوق اساسی: ضریب ۲،حقوق مدنی: ضریب ۱، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: ضریب ۱، سازمان های بین المللی: ضریب  ۲)
 • حقوق مالکیت فکری (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۳، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۲، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق محیط زیست (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۳،  حقوق جزای  عمومی:  ضریب ۲،  حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۲، حقوق اداری:  ضریب۲)
 • حقوق اقتصادی (حقوق به زبان انگلیسی:  ضریب  ۱، حقوق مدنی: ضریب  ۳، حقوق  تجارت:  ضریب  ۱، آیین دادرسی مدنی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب  ۱)
 • حقوق تجارت بین المللی (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۲، حقوق مدنی: ضریب ۲، حقوق تجارت:  ضریب ۱، حقوق بین المللی  عمومی: ضریب ۱، حقوق بین المللی خصوصی: ضریب ۱)
 • معارف اسلامی و حقوق: (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۲، متون فقه: ضریب ۳، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲، دروس تخصصی رشته معارف اسلامی و حقوق خانواده: ضریب ۲)
 • حقوق ارتباطات (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۲،  حقوق بین المللی  عمومی: ضریب  ۲، حقوق اساسی:  ضریب ۳، حقوق مدنی:  ضریب  ۲، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: ضریب  ۲، حقوق ارتباطات: ضریب ۳)
 • حقوق تجاری اقتصادی بین المللی (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب ۳، متون فقه: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب  ۳، حقوق بین المللی خصوصی: ضریب۲)
 • سردفتری اسناد رسمی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق حمل و نقل تجاری (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب  ۱، آیین دادرسی مدنی: ضریب ۱)
 • جقوق کیفری اطفال و نوجوانان و مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه:  ضریب  ۱، حقوق جزای  عمومی: ضریب  ۲، حقوق جزای اختصاصی: ضریب  ۲، آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲)
 • مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت دادگستری، حقوق دادرسی اداری (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق بین المللی عمومی:  ضریب ۱،  حقوق اداری: ضریب ۲، حقوق اساسی:  ضریب  ۲)
 • حقوق خانواده: (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۳، حقوق جزا و آیین دادرسی  کیفری: ضریب  ۲،  حقوق خانواده: ضریب  ۳)
 • حقوق شرکت های تجاری: (متون حقوق به انگلیسی: ضریب ۳، حقوق تجاریت: ضریب  ۳، متون فقه: ضریب  ۱، حقوق مدنی:  ضریب ۲، حقوق بین المللی خصوصی: ۲)
 • فقه و حقوق اقتصادی (متون حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب  ۳، حقوق تجارت: ضریب  ۱، آیین دادرسی  مدنی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق نفت و گاز (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۲، حقوق مدنی:  ضریب  ۲، حقوق تجارت: ضریب ۱،
  • حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۱، حقوق مدنی: ضریب  ۱)
 • حقوق مالی-اقتصادی (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، حقوق مدنی:  ضریب ۳، حقوق تجارت: ضریب  ۱، حقوق دادرسی مدنی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱)
 • حقوق تجارت الکترونیکی(  حقوق به زبان انگلیسی: ضریب  ۳، حقوق مدنی:  ضریب ۳، حقوق تجارت:  ضریب  ۲، متون فقه: ضریب ۱)
 • مدیریت ثبت اسناد و املاک (حقوق به زبان انگلیسی: ضریب ۱، متون فقه: ضریب ۱، حقوق جزای عمومی: ضریب ۲، حقوق  جزای اختصاصی: ضریب ۲، آیین دادرسی کیفری: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کارشناسی ارشد ایرانشناسی

 • ایرانشناسی عمومی: ایرانشناسی تاریخ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی، اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی: ضریب ۳، تاریخ تمدم و فرهنگ ایران زمین: ضریب ۲، زبان عربی: ضریب ۲، جغرافیای شهری: ضریب  ۱، تاریخ اسلام: ضریب  ۲)
 • اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی (زبان عمومی: ضریب ۲، زبان وادبیات فارسی: ضریب ۳، تاریخ  تمدم و فرهنگ ایران:  ضریب ۲، زبان عریی: ضریب ۲،  کتابداری عمومی: ضریب ۳، باستان شناسی ایران: ضریب ۲)

دروس و منابع آموزش زبان ژاپنی

 • آموزش زبان ژاپنی (دستور زبان ژاپنی: ضریب ۳، واژگان و حروف کانچی:  ضریب ۱، درک مطلب  شنیداری: ضریب ۲)

دروس و منابع زبان و ادبیات اردو

 • زبان و ادبیات اردو: (دستور زبان تخصصی (ضریب ۴)، متون تخصصی (ضریب  ۲، ادبیات منظوم: ضریب ۳، ادبیات منثور:  ضریب  ۳، تاریخ ادبیات: ضریب ۲، ترجمه متون سیاسی: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و منابع علوم  سیاسی و روابط بین المللی

 • علوم سیاسی (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی علم سیاست: ضریب ۲، جامعه شناسی: ضریب ۱، اندیشه های سیاسی غرب: ضریب  ۱، تحولات سیاسی اجتماعی:  ضریب ۱، جهان سوم:  ضریب  ۱، نظام های سیاسی تطبیقی: ضریب ۱)
 • روابط بین المللی گرایش کنترل تسلیحات (زبان عمومی: ضریب ۱، اصول روابط بین الملل: ضریب ۲، اندیشه های سیاسی غرب:  ضریب ۱، جهان سوم: ضریب ۱، حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۱، سازمان های بین المللی: ضریب ۱، تاریخ روابط بین المللی: ضریب ۱)
 • مطالعات منطقه ای (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول روابط بین المللی و سیاست خارجی: ضریب ۱، نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب ۱)، سازمان های بین المللی (ضریب ۱)، روش پژوهش (ضریب ۱)، سیاست و حکومت (ضریب ۲)
 • اندیشه سیاسی در اسلام (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی علم سیاست:  ضریب ۲، جامعه شناسی سیاسی: ضریب ۱، اندیشه های سیاسی غرب: ضریب  ۲، تحولات سیاسی  اجتماعی ایران (ضریب ۱، جهان  سوم: ضریب ۱، حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۱، سازمان های بین المللی: ضریب ۲، تاریخ  سیاست خارجی ایران: ضریب ۱)
 • دیپلماسی و سازمان های بین المللی (زبان عمومی: ضریب ۲، مبانی علم سیاست: ضریب ، اصول روابط بین المللی و سیاست خارجی: ضریب ۲، حقوق بین المللی عمومی: ضریب ۲، سازمان های بین المللی: ضریب  ۲، تاریخ  روابط  بین المللی: ضریب ۲، تاریخ  سیاست  خارجی: ضریب ۲)
 • تربیت مربی علوم سیاسی (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی علم سیاست: ضریب ۲، جامعه شناسی عمومی: ضریب ۱، اندیشه های سیاسی  غرب: ضریب ۱، تحولات سیاسی  اجتماعی ایران: ضریب  ۱، جهان سوم: ضریب  ۱)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مطالعات جهان

 • مطالعات کشورهای آلمانی زبان (دروس مشترک کلیه گرایش ها: ضریب ۴، زبان آلمانی: ضریب ۴)
 • مطالعات آمریکای لاتین (دروس مشترک کلیه گرایش: ضریب ۴، زبان اسپانیایی وتاریخ و فرهنگ آمریکای لاتین: ضریب ۴)
 • مطالعات بریتانیا: (دروس مشترک کلیه گرایش ها: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب  ۲، تاریخ و فرهنگ بریتانیا: ضریب ۲)
 • مطالعات روسیه (دروس مشترک کلیه گرایش ها:  ضریب ۴، زبان روسی و تاریخ و فرهنگ روسیه: ضریب ۴)
 • مطالعات فرانسه (دروس مشترک کلیه گرایش  ها: ضریب ۴، زبان فرانسوی،  تاریخ  و فرهنگ فرانسه: ضریب ۴)
 • مطالعات شبه قاره هند (دروس مشترک  کلیه گرایش  ها: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب  ۲، تاریخ  و فرهنگ  هند: ضریب ۲)
 • مطالعات آمریکای شمالی (دروس مشترک کلیه گرایش: ضریب ۴، زبان انگلیسی:  ضریب  ۲،  تاریخ و فرهنگ آمریکای شمالی: ضریب  ۲)
 • مطالعات ژاپن (دروس مشترک کلیه گرایش ها: ضریب  ۴، زبان انگلیسی:  ضریب ۴، زبان ژاپنی و تاریخ و فرهنگ ژاپن:  ضریب ۴)
 • مطالعات فلسطین (دروس مشترک کلیه گرایش  ها: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب  ۲، تاریخ و فرهنگ  فلسطین: ضریب  ۲)
 • مطالعات مصر (دروس مشترک کلیه گرایش ها: ضریب ۴، زبان عربی: ضریب ۲، تاریخ و فرهنگ مصر: ضریب ۲)
 • مطالعات عراق (دروس مشترک کلیه گرایش  ها: ضریب  ۴، زبان عربی: ضریب  ۲، تاریخ  و فرهنگ  عراق:  ضریب ۲)
 • مطالعات جنوب آفریقا (دروس مشترک کلیه گرایش ها: ضریب ۴، زبان انگلیسی: ضریب ۲، تاریخ  و فرهنگ جنوب آفریقا : ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته باستان شناسی

 • باستان شناسی دوران پیش از تاریخ ایران، دوران تاریخی ایران، تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر (زبان عمومی: ضریب ۱، ماد و هخامنشی: ضریب ۱، پارت و ساسانی: ضریب ۱، دوره اسلامی: ضریب ۱، ماقبل تاریخ ایران: ضریب  ۱، ماقبل تاریخ بین النهرین: ضریب  ۱)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته روانشناسی

 • روانشناسی عمومی (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم النفس از دیدگاه دانشمندان: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق:  ضریب ۱، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب  ۲،  روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روانشناسی فیزیولوژیک،  انگیزشی و هیجان: ضریب  ۱)
 • روانشناسی بالینی و خانواده  (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم النفس: ضریب  ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۱، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب  ۲، روانشناسی  بالینی: ضریب ۳، روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزشی: ضریب ۱)
 • سنجش و اندازه گیری (متون حقوقی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، روانشناسی  مرضی و کودکان استثنایی:  ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲،  روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روان سنجی:  ضریب ۲، آزمون های شناختی هوش و استعداد: ضریب ۲)
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی (متون روانشناسی : ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، روانشناسی صنعتی: ضریب ۲، روانشناسی اجتماعی: ضریب ۲،  رفتار سازمانی: ضریب ۳، روانشناسی امور استخدامی: ضریب ۳، بالندگی سازمانی: ضریب  ۳)
 • روانشناسی بالینی کودکان و نوجوان (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم الفنس: ضریب ۱، امار و روش تحقیق: ضریب ۱،  روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۲،  روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی بالینی: ضریب ۳، روانشناسی فیزیولوژیک،  انگیزش و هیجان: ضریب ۱)
 • روانشناسی اسلامی (متون روانشناسی: ضریب ۲، علم النفس: ضریب ۱، آمار و روش تحقیق: ضریب ۱، روانشناسی  مرضی  و کودکان استثنایی: ضریب  ۲، روانشناسی رشد: ضریب  ۲، روانشناسی عمومی: ضریب  ۲، روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان: ضریب  ۲)
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (متون روانشناسی: ضریب ۲، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی: ضریب ۳، روانشناسی رشد:  ضریب ۲،  روانشناسی عمومی: ضریب  ۲، روانسنجی: ضریب ۲)
 • روان شناسی تربیتی (متون روانشناسی: ضریب ۲، امار و روش تحقیق: ضریب ۲، روانشناسی رشد: ضریب ۲، روانشناسی عمومی: ضریب ۲، روانشناسی تربیتی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مجموعه حسابداری

 • حسابداری (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری  مالی:  ضریب ۳، حسابداری صنعتی: ضریب  ۲، حسابرسی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • حسابرسی (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری مالی:  ضریب ۲، حسابداری صنعتی: ضریب  ۲، حسابرسی: ضریب ۳، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • حسابداری مدیریت (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری مالی:  ضریب ۲، حسابداری صنعتی: ضریب  ۳، حسابرسی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • حسابداری بخش عمومی (زبان عمومی: ضریب ۲، حسابداری مالی:  ضریب ۳، حسابداری صنعتی: ضریب  ۲، حسابرسی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)

منابع و دروس رشته مطالعات زنان

 • حقوق زن در اسلام و زن و خانواده (زبان عمومی: ضریب ۲، مبانی و نظریه های جامعه شناسی: ضریب ۳، روش تحقیق: ضریب ۲، حقوق زن در اسلام: ضریب ۳، مبانی روانشناسی: ضریب ۱)

منابع و دروس ارتباطات اجتماعی

 • علوم ارتباطات اجتماعی (زبان عمومی: ضریب ۱، مبانی کلی ارتباط جمعی: ضریب ۱، اصول روزنامه نگاری: ضریب ۱، تاریخ معاصر ایران: ضریب ۱، تاریخ معاصر ایران: ضریب ۱، کاربرد آمار و روش تحقیق: ضریب ۱)

گرایش‌ها، دروس و منابع مددکاری اجتماعی

 • مددکاری اجتماعی (زبان عمومی: ضریب ۱، مددکاری اجتماعی: ضریب ۱، روانشناسی عمومی: ضریب ۱، مبانی و نظریه های جامعه شناسی: ضریب  ۱، مبانی توانبخشی: ضریب ۱)

گرایش‌ها، منابع و دروس مدیریت بازرگانی

 • بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیک، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی، کارآفرینی (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت از دیگاه  اسلام: ضریب  ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری ها و مدیریت: ضریب  ۲، تحقیق در عملیات: ضریب ۲، بازاریابی:  ضریب ۴)
 • توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری، مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول مبانی مدیریت: ضریب ۲، ریاضی و امار: ضریب ۲، تئوری های مدیریت : ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، مالیه عمومی و بودجه: ضریب ۳، مدیریت منابع انسانی: ضریب ۳)
 • تحقیق در عملیات، تولید و عملیات، مدیریت عملکرد،  مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول  و مبانی مدیریت از دیگاه  اسلام: ضریب  ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳، تئوری ها و مدیریت: ضریب  ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات:  ضریب ۳، مدیریت تولید: ضریب ۳)
 • کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت از دیگاه  اسلام: ضریب  ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری ها و مدیریت: ضریب  ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات:  ضریب ۲، مدیریت تولید: ضریب ۲، بازاریابی: ضریب ۲)
 • مدیریت تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی، سیاست های تحقیق و توسعه ( زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات:  ضریب ۲، مدیریت تولید: ضریب  ۲)
 • کسب و کار جدید، گردشگری، فناوری، سازمانی، بین المللی، توسعه، کارآفرینی دیجیتالی (زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت: ضریب ۲،  ریاضی و آمار:  ضریب  ۳، تئوری مدیریت: ضریب ۲،  اقتصاد خرد: ضریب  ۲، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک: ضریب  ۲، مبانی کارآفرین: ضریب ۳)
 • مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع انسانی بین المللی، مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (زبان عمومی: ضریب ۳، مبانی مدیریت از نگاه اسلام: ضریب ۲، ریاضی و آمار:  ضریب ۲، تئوری مدیریت:  ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، مدیریت منابع انسانی: ضریب  ۳، بازاریابی: ضریب ۲)
 • مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای (زبان عمومی: ضریب ۴،  مبانی مدیریت: ضریب  ۲، ریاضی و آمار:  ضریب  ۳، تئوری مدیریت: ضریب ۲، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، تحقیق در عملیات: ضریب  ۳، دانش حمل و نقل: ضریب ۳)
 • مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه، حقوق مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گار (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول و مبانی مدیریت اسلام: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳، تئوری مدیریت: ضریب  ۲، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۳، مدیریت مالی: ضریب  ۴، مدیریت سرمایه گذاری: ضریب  ۴، حسابداری مالی و صنعتی: ضریب ۴)
 • مدیریت بازرگانی دریایی (زبان عمومی: ضریب  ۴، اصول و مبانی مدیریت اسلامی:  ضریب ۲، ریاضی و امار:  ضریب ۴، تئوری مدیریت: ضریب ۲، اقتصاد خرد و کلان: ضریب ۲، دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل: ضریب ۲)
 • مدیربت بحران، مدیریت سازمان های دولتی، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، سیاست گذاری علم و فناوری ( زبان عمومی: ضریب ۳، اصول و مبانی مدیریت اسلامی: ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۲، تئوری مدیریت: ضریب ۳، اقتصاد خرد و کلان: ۲، مالیه عمومی: ضریب ۳، مدیریت منابع انسانی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته  مشاوره

 • مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی (زبان عمومی و تخصصی: ضریب ۳، آمار و روش تحقیق: ضریب ۲، مبانی مشاوره و راهنمایی: ضریب ۲، روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره: ضریب ۳، نظریه های مشاوره و روان درمانی: ضریب ۳، کاربرد آزمون های روانی در مشاوره: ضریب ۲، روانشناسی شخصیت: ضریب ۲)

گرایش‌ها، دروس و منابع رشته مدیریت دریایی

 • مدیریت حمل و نقل دریایی (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول حمل و نقل و تخلیه وبارگیری دریایی: ضریب ۳، اصول ناوبری: ضریب ۳، مبانی اقتصاد و مدیریت: ضریب ۳، حقوق و بیمه دریایی: ضریب ۳)
 • مدیریت بندر و کشتیرانی ( زبان عمومی: ضریب ۲، اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی: ضریب ۳، اصول ناوبری: ضریب ۳، مبانی اقتصاد و مدیریت : ضریب ۲، ریاضی و آمار: ضریب ۳)
 • ناوبری و عملیات دریایی (زبان عمومی: ضریب ۲، اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی: ضریب ۳، اصول ناوبری: ضریب ۳، مبانی اقتصاد و مدیریت: ضریب ۲، حقوق و بیمه دریایی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب رشته امور فرهنگی

 • مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی امور فرهنگی (زبان عمومی: ضریب ۲، تئوری سازمان مدیریتی: ضریب ۳، نظریه فرهنگی: ضریب  ۳، آمار و روش تحقیق:  ضریب ۳، مدیریت نهادهای فرهنگی: ضریب ۳، فرهنگ و هنر ایران: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و منابع محیط  زیست

 • برنامه ریزی محیط زیست و مدیریت محیط زیست (زبان عمومی: ضریب ۲، اکولوژی عمومی: ضریب ۲، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست: ضریب ۳، امار و روش تحلیل سیستم ها: ضریب  ۲، ارزیابی توان محیط  زیست:  ضریب ۱، مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS): ضریب ۲)
 • اموزش محیط زیست (زبان عمومی: ضریب ۲، آمار و روش تحلیل سیستم ها: ضریب ۲، اصول و مفاهیم آموزش:  ضریب ۳، اصول و روش های برنامه ریزی درسی: ضریب ۳)

گرایش‌ها، دروس و ضرایب مدیریت کسب و کار شهری

 • استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، عملیات زنجیره تامین، فناوری،  مالی و انرژی (زبان تخصصی: ضریب ۱، استعداد و آمادگی تحصیلی: ضریب ۲، ریاضی  عمومی: ضریب ۲)

۱۰ نکته  برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی

 • اگر از رشته مهندسی، قصد شرکت در آزمون ارشد علوم انسانی دارید، حتما جزوات درسی دانشجویان کارشناسی رشته ایی که قصد شرکت در آزمون ارشد آن را دارید، تهیه و مطالعه کنید.
 • اگر از رشته علوم پایه، قصد حضور در آزمون ارشد علوم انسانی دارید، کتاب های فرعی مربوط به گرایش رشته مربوطه را مطالعه کرده تا با اکوسیستم، ادبیات، تحلیل ها عمومی و تخصصی این گرایش آمادگی ذهنی پیدا کنید.
 • برای هر گرایش که در این گزارش معرفی شد، شما نهایتا باید ۵ تا ۱۰ کتاب مطالعه کنید. مطالعه این کتاب ها باید با نکته برداری و یادداشت نویسی و فهم دقیق اصطلاحات باشد.
 • بسیاری از داوطلبان آزمون ارشد انسانی، از نمره زبان انگلیسی عمومی و خصصی غافل هستند که چون اکثریت، در این ماده امتحانی، ضعف دارند، کسب نمره بالا، با وجود ضریب ۲، می‌تواند جایگاه و تراز شما را در آزمون، ارتقا دهد.
 • کتاب های هر گرایش علوم انسانی را با هم مطالعه کنید. مثلا در زمان مطالعه متون تخصصی، متون تخصصی انگلیسی نیز در کنارش خوانده شود.
 • رشته هایی که ریاضیات و امار در آن وجود دارد، بهتر است از طریق فایل های ویدویی یوتیوبی، اموزش مستمر ببینید.
 • رقابت برای قبولی در دانشگاه های ممتاز و تاپ و خوب تهران و مراکز استان ها در ارشد علوم انسانی زیاد است. در این رشته، مطالعه و تحقیق، بسیار اهمیت دارد. اگر قصد دارید تا در مقطع دکتری گرایش مورد نظر خود نیز حضور داشته باشید، یک محقق مستقل (independent researcher) کامل باشید.
 • چه قصد ادامه تحصیل پس از ارشد داشته باشید چه نداشته باشید، تسلط به یکی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه و عربی و اسپانیولی (زبان های رسمی سازمان ملل)، آینده شغلی و تحقیقاتی شما را تضمین میکند.
 • برای دریافت بورسیه دکتری از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی، باید نمرات خوبی در مقطع ارشد کسب کنید. این شرط لازم است اما شرط کافی نیست. شرط کافی آن است که در طول دوره ارشد، مقالات مروری (literature review) بنویسید و با اساتید دکتری دانشگاه مقصد روی پایان نامه خود، رایزنی کنید.
 • ما همیشه در سایت روزیاتو به عزیزان توصیه می کنیم که که از تجارب دانشجویان رشته های مختلف برای آمادگی در آزمون استفاده کنند.

همراه گرامی

سوالات، دیدگاه‌ها، تجربیات خود را درباره کلیه گرایش ها و نحوه آمادگی و شرکت در آزمون ارشد، به اشتراک بگذارید.

دیجیاتو
بدون نظر

ورود