چرا برخی مردان از رابطه دوستانه با همجنس‌های خود بیشتر راضی اند تا روابط با زنان؟

چرا برخی مردان از رابطه دوستانه با همجنس‌های خود بیشتر راضی اند تا روابط با زنان؟

رابطه دوستانه بین مت دیمون و بن افلک که از آن با عنوان عشق برادرانه (bromance) یاد می شود چنان مشهور است که یک نمایش تئاتر از روی این رابطه با عنوان «مت و بن» ساخته شده است. حتی روزی به عنوان عشق برادرانه در تقویم بین المللی وجود دارد که در ماه جولای ای آگوست قرار دارد. اما رابطه دوستانه و بردارانه بین پسران بسیار عمیق تر و مهم تر از آن چیزی است که فکر می کنید و این موضوع دلایل علمی خاص خودش را دارد. تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند اما چرا مردان در رابطه با همجنس های خود احساس راحتی و رضایت بیشتری دارند. اکنون می خواهیم نقبی عمیق تر به این موضوع زده و علت اهمیت عشق برادرانه برای مردان را بیشتر تحلیل کنیم.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

برادری پیش از رابطه عاشقانه

عشق برادرانه یا همان bromance، ظاهراً ثبات عاطفی بیشتر و مهارت های حل بحران و مشکل را به شکلی بهتر برای مردان جوان فراهم می سازد. تحقیقات نشان می دهد که تاثیرات رابطه برادرانه در این موضوعاتی که به آن ها اشاره شد برای مردان بسیار عمیق تر از زندگی عاطفی شان با زنان است. در تحقیقی میدانی که در این زمینه صورت گرفته، تمامی شرکت کنندگان مرد گفتند که صحبت کردن در مورد احساسات با دیگر مردان برایشان بسیار آسان تر است تا شرکای عاطفی شان.

آن ها همچنین ادعا کرده اند که در صورت صحبت کردن از شرایط عاطفی با دیگر مردان دیگر نیازی به گارد گرفتن و ملاحظه گری در رفتار و گفتار نیست زیرا بر این باورند که دوستان نزدیک مردشان نسبت به شریک رابطه عاطفی شان بخشندگی بیشتری دارد. در این تحقیق از ۳۰ مرد معمولی و دارای شریک زندگی مونث که در سال دوم دانشگاه بودند استفاده شد. به این دلیل شرکت کنندگان از میان دانشجویان سال دومی انتخاب شدند تا دانشجویان این فرصت را داشته باشند که با همکلاسی ها و اطرافیانشان در دانشگاه دوست شوند. در زمان تحقیق، تمامی این دانشجویان هم در رابطه عشق برادری و هم روابط عاشقانه با جنس مخالف بودند.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

تاثیر رابطه عشق برادرانه قوی

اگر مردان حس کنند زمانی که در جمع دوستان مرد خود هستند نسبت به زمانی که در کنار شریک مونث زندگی خود یا یک جمع زنانه هستند بهتر و آزادانه تر احساسات و عواطف خود را بیان کنند، این موضوع می تواند بر تصمیم های آنان تاثیرگذار باشد. برای مثال، ممکن است ترجیح دهند به جای اینکه همراه شریک عاطفی شان زندگی کنند، یکی از دوستان مردشان را به عنوان هم خانه انتخاب کنند. در حالی که رابطه عشق برادری برای مردان مفید است زیرا بدین ترتیب راهی برای ابراز عاطفی خود دارند، محققان بر این باورند که این موضوع می تواند بر رابطه آنان با زنان تاثیری منفی داشته باشد.

آن ها در تحقیقات خود دریافته اند که مردان دارای روابط برادرانه قوی با شخص یا اشخاصی دیگر میل به تعمیم تجارب شخصی خود نسبت به تمام زنان دارند و انگار که تمامی تجاربشان را به هر زنی که در اطرافشان بوده نسبت داده و بدین ترتیب یک نوع ذهنیت «مرد در برابر زن» در آن ها شکل می گیرد. برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داده که حتی در مواردی، چنین مردانی احترام کمی نسبت به شریک زندگی مونث خود داشته اند. البته مردان در تشریح تفاوت رابطه عشق برادرانه و رابطه عاشقانه با جنس مخالف با مشکل مواجه شده و بسیاری از مردان مورد تحقیق نتوانستند توضیح کافی در مورد تفاوت این دو ارائه دهند اگر چه تاکید داشتند که این دو نوع رابطه با هم متفاوتند.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

با این وجود مهم ترین تفاوتی که بسیاری از این مردان در مورد این دو نوع رابطه قائل می شدند بحث رابطه جنسی بود و آن اینکه آن ها خواهان رابطه جنسی با شریک زندگی خود بوده اما در مورد روابط برادرانه شان جایی برای روابط اینچنینی قائل نبودند. یکی از شرکت کنندگان در این تحقیق قصد داشت مدلی از تفاوت بین این دو رابطه تشریح کند. به نظر وی سه فاکتور در تشریح روابط عاشقانه و روابط برادرانه اهمیت دارد: جنسی، عاطفی و شخصیتی. به نظر وی یک رابطه عشق برادرانه به دو فاکتور آخر نیاز دارد اما در رابطه عاشقانه با جنس مخالف هر سه فاکتور برای دو طرف مهم و تعیین کننده هستند. نکته جالب اینکه بسیاری از مردان شرکت کننده در این تحقیق به رابطه برادرانه خود اهمیت بسیار بیشتری نسبت به رابطه عاشقانه خود می دادند.

آن ها بر این باور بودند که در میان گذاشتن رازهای زندگی و نقاط ضعف با رفقای مردشان بسیار آسان تر و بی خطرتر از در میان گذاشتن آن ها با شرکای زندگی مونث شان است. با این وجود مردان در کنار روابط برادرانه خود به رابطه با جنس مخالف نیز نیاز دارند و نمی توان یکی را جایگزین دیگری کرد. در واقع، ظاهراً مردان از اینکه مورد قضاوت زنان اطرافشان قرار گیرند سعی می کنند رازها و نقاط ضعفشان را پنهان کرده و بیشتر از آنچه که هستند و آنطور که از آن ها انتظار می رود مردانه رفتار کنند، شرایطی که در حالت تعامل با دوستان مردشان چندان موضوعیت و اجبار ندارد. برای مثال، اگر مردان در نواحی تناسلی بدن خود به مشکلی بر بخورند بسیاری از آن ها ترجیح می دهند این موضوع را با دوستان مرد خود در میان بگذارند تا با زنانی که شریک زندگی و رابطه عاشقانه آن ها هستند.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

به طور کلی مردان دوست ندارند که در نگاه شریک زندگی یا اطرافیان مونث خود ضعیف به نظر برسند و به همین دلیل ترجیح می دهند موضوعات حساسی که ممکن است مردانگی شان را خدشه دار نماید را با دوستان مذکر خود در میان بگذارند. برای مثال، مردان هنگام حضور در بیمارستان ترجیح می دهند از دوستان یا هم جنس های خود به عنوان همراه استفاده کنند تا شرکای مونث زندگی شان. همچنین مردان در صورت ناراحتی و غم ناشی از مرگ عزیزان، سعی می کنند در حضور زنان نزدیک به خود احساس و غم واقعی شان را بروز نداده و دستکم مقداری احساسات واقعی خود را در این زمینه سرکوب کنند.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

ترس از قضاوت شدن

ترس از قضاوت شدن یکی از مشکلاتی است که مردان را در روابط با زنان محدود می سازد. منظور از محدود بودن در اینجا به معنای بد یا منفی نیست. همه مردانی که در تحقیق فوق شرکت کرده بودند تصریح می کردند که در رابطه با زنان سعی می کنند رفتار خود را کنترل کرده و در واقع تلاش دارند خودشان نباشند. بدین معنی که بسیاری از اوقات آن ها ترجیح می دهند برای جلوگیری از مشاجره با شریک زندگی مونث خود یا از دست دادن او طور دیگری رفتار کنند و برخی خواسته هایشان را سرکوب کنند، محدودیتی که به باور آن ها در روابط عشق برادرانه وجود ندارد. در واقع مردان دوست ندارند به خاطر گفتن یا انجام دادن یک چیز نامناسب به دردسر بیفتند.

در  واقع آن ها می خواهند یک خودِ بهتر را در رابطه عاشقانه شان بروز داده و استانداردهایی که در اول رابطه با جنس مخالف داشته اند را تداوم بخشند. در واقع در رابطه با هم جنس، مردان نیازی به تحت تاثیر قرار دادن دیگری ندارند و به همین دلیل احساس راحتی می کنند. اما بسیاری از مردان می گویند که هنگام بودن در کنار جنس مخالفی که شریک زندگی شان است احساس می کنند روی پوسته تخم مرغ راه می روند. یک نکته فرعی اما بسیار مهم که مردان شرکت کننده در تحقیق به آن اشاره داشتند خطر صحبت کردن در مورد زنان دیگر یا نگاه کردن به آن ها در حضور شریک عاطفی شان بود که آن ها را به دردسر می اندازد.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

برای درک این موضوع و اهمیت آن برای مردان، عباراتی که یکی از افراد حاضر در تحقیق گفته را عیناً ذکر می کنیم: «در مورد اغلب چیزها براحتی با نامزدم صحبت می کنم. با این وجود اگر به دختران دیگر نگاه کنم یا از دختران دیگر حرفی بزنم، او همیشه به من مشکوک می شود. قبلاً در حضور او از این جور چیزها گفته ام و به دردسر افتاده ام. از این رو اکنون می دانم که چه موقع باید ساکت بمانم. دوستانم می گویند که من تحت کنترل هستم و احتمالاً راست می گویند». در پایان باید گفت که دلیل علاقه مردان به روابط برادرانه با همجنس های خود این است که در این روابط احساس راحتی، آزادی نامحدود و نبود محدودیت های عاطفی دارند.

مردان در روابط عاشقانه با جنس مخالف نمی توانند به طور کامل و نامحدود در مورد علایق، نگرانی ها، مشکلات جسمانی و امیال جنسی خود صحبت کنند. علاوه بر این، در یک رابطه بین جنسیتی مردان سعی دارند همواره رفتار خود را تحت کنترل داشته و هدف آن ها از این موضوع نه تنها حفظ ظاهر مردانه خود بلکه جلب رضایت شریک زندگی و نگه داشتن اوست. مردان می گویند که شرکای عاطفی مونث شان و به طور کلی زنان بسیار دیرتر از دوستان مردشان از دلخوری بیرون آمده و سوءرفتارهای آنان را فراموش می کنند و اینکه زنان در واکنش های احساسی شان بسیار غیرقابل پیش بینی تر از مردان هستند. شاید برایتان قابل درک باشد که زنان معمولاً در بحث ها همواره پای صحبت ها ودرگیری های گذشته که شما به کلی فراموش کرده اید را به میان می کشند و این به ذهن و حافظه قوی آن ها و توجه عمیقشان به جزییات باز می گردد.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

به طور کلی مردان بر این باورند که بحث کردن و حل مرافعات با مردان برایشان آسان تر است و دلیل نیز به این باز می گردد که زنان نسبت به احساساتشان بسیار جدی تر و آسیب پذیرتر هستند. همانطور که در بالا گفته شد، رابطه جنسی یکی از فاکتورهای مهم تفاوت بین روابط عاشقانه با جنس مخالف و روابط دوستانه با دیگر مردان است. این بدان معناست که برخلاف روابط عاشقانه، رابطه عشق برادرانه یک رابطه دوستانه «غیرانتفاعی» است که بر تطابق و سازگاری دوطرفه استوار است.

از طرف دیگر، به علت نیاز مردان به رابطه جنسی (البته رابطه جنسی تمام ماجرا نیست) با جنس مخالفی که دوستش دارند، مردان سعی می کنند برای این انتفاع (اگر چه این انتفاع دو طرفه است) کمی در مورد خواسته ها و احساسات خود محدودیت قائل شده و برای راضی نگه داشتن شریک زندگی شان، در کارها و گفته های حساسشان به اصطلاح مراعات کنند، محدودیتی که در روابط عشق برادرانه ندارند. شاید برخی با خواندن این مطلب آن را جنسیت زده و دارای دیدگاهی تبعیض آمیزانه نسبت به زنان تلقی کنند اما اینطور نیست زیرا اگر چه مطالب گفته شده در اینجا برای مردان قابل درک است اما خوشایند نیست.

تحقیقات نشان داده که مردان در روابط دوستانه خود با مردان دیگر رضایت عاطفی بسیار بیشتری نسبت به روابط عاشقانه شان با زنان کسب می کنند.

در واقع چنین احساسی در مردان واقعیت دارد اما مطلوب و خوشایند نیست زیرا بخش زیادی از این شرایط نتیجه محیطی است که در آن زندگی می کنیم و ایده هایی در جامعه که این تفکر را ایجاد کرده و ریشه ای عمیق دارد، ایده هایی که از نظر ما چندان خوشایند نیستند اما نمی توان وجود آن ها را انکار کرد. نکته پایانی اینکه رابطه عاشقانه با جنس مخالف و رابطه دوستانه با همجنس، برای مردان یک ضرورت است و نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داده و برتر دانست. این دو مکمل یکدیگرند و نمی توان یکی را به خاطر دیگری ترک گفت.

بیشتر بخوانید: ۱۰ عاملی که باعث می‌شود زنان عشق خود را ترک کنند

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۳ نظر

ورود

  • امیدم اسفند ۱۲, ۱۳۹۸

    یه تئوری که همیشه ذهنمو قلقلک میده در این مورد اینه که شاید این فاصله چنان عمیق باشه که زنو مرد در طول دوران زندگیه مشترکشون در واقع شاید حتی هرگز هم رو ملاغات نکرده باشند حتی اگر صدوبیست سال هم با هم در یک اتاق به سر برده باشند .

  • davood اسفند ۱۲, ۱۳۹۸

    سلام و روز بخیر دوست عزیز باید بدونین که درج منابع برای یک مطلب خیلی مهم هست و درصورت درج نشدن اونها ارزش مطلب بسیار پایین میاد و حتی ما اگر بخوایم اون رو به اشتراک بذاریم در صورت نداشتن منبع دچار شک میشیم.