درد شانه و بازوی سمت چپ نشانه چیست؟

درد شانه و بازوی سمت چپ میتواند علل مختلفی داشته باشد که از بیماری قلبی گرفته تا آرتروز را شامل می شود.

بدون نظر

منبع: healthline
بدون نظر

ورود