چرا بعضی موهای بدن خیلی رشد می کنند؟

چرا بعضی موهای بدن خیلی رشد می کنند؟

خیلی از ما این تجربه را داشته ایم. در حال خاراندن یا دست کشیدن به قسمتی از بدن مان بودیم که یکباره متوجه وجود یک موی خیلی دراز و باریک سفید رنگ شدیم که انگار یک شبه روی بدن مان سبز شده بود. اگر این اتفاق برای شما هم افتاده و فکر کردید تنها آدم روی زمین هستید که یک موی دراز از پوستش بیرون زده، باید بدانید که تنها نیستید.

در ادامه می خواهیم ببینیم چرا بعضی موهای بدن رشد عجیب و غریبی دارند.

گرچه بسیاری از ما تجربه ی این مسأله را داشته ایم، اما هنوز اصطلاح خاصی برای این موهای دراز که سر و کله شان روی بدن ما پیدا می شود وجود ندارد. با این حال نظریاتی در توضیح این پدیده مطرح شده است. متخصصان پوست می گویند این موهای دراز شاید بر اثر عوامل هورمونی و ژنتیکی ای به وجود می آیند که باعث می شوند بعضی موها رشدی غیر معمول و بیشتر از باقی موها داشته باشند.

جهش های تصادفی باعث می شود بعضی فولیکول های «منتخب» ی مو مدت طولانی تری در فاز آناژن باقی بمانند، مرحله ای که مو در آن  رشد می کند. در نتیجه، این تک فولیکول فرصت بیشتری برای رشد و به وجود آوردن یک موی بلندتر پیدا می کند. نوسانات هورمونی ای که در قسمت های مختلف بدن مثل چانه یا ناحیه ی T صورت (پیشانی، بینی و چانه) رخ می دهند هم می توانند باعث رشد غیر معمول موهای بدن شوند. اگر این موها اذیت تان می کنند، متخصصان پوست توصیه می کنند با موچین آن ها را بردارید.

بعضی از ما یکباره متوجه این موهای دراز روی بدن مان می شویم و فکر می کنیم آن ها یک شبه سر و کله شان روی بدن ما پیدا شده است. اما این شاید فقط تصور ما باشد. این موها بسیار نازک هستند و رنگی نزدیک به رنگ پوست ما دارند و در مقایسه با موهای «معمول» مان سخت می شود آن ها را تشخیص داد. به همین دلیل است که گاهی مدت ها طول می کشد تا متوجه وجودشان شویم و آن ها بدون اینکه خبر داشته باشیم به رشد خود ادامه می دهند.

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود