تحصیل در کشور سوئد در دوران کرونا

تحصیل در کشور سوئد در دوران کرونا

سلب مسئولیت: روزیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

میدانیم که covid-19 گریبان گیر ذھن بسیاری از ملت ھاست و تمام فعالیت ھای روز مره ای انسان امروز را تحت تاثیر قرار داده است. اما این وضعیت باعث توسعه و تحولی سریع در آموزش ھای سنتی شد و برنامه ھا و اپلیکیشن ھای متعددی برای بھبود روند یادگیری در سیستم آموزش بکار گرفته شد ، خوشبختانه کشور پادشاھی سوئد این شرایط را بسیار دقیق تحت کنترل و بررسی قرار داده است.
ھمانطور که میدانید پس از ھمه گیری ویروس جدید کرونا ، طبق یک توافق جھانی ممنوعیت ھای سفر ھای غیر ضروری از ماه مارچ ۲۰۲۰ شروع شد و تا اواسط ماه جولای ۲۰۲۰ ادامه پیدا کرد ، فاصله اجتماعی به واقعیت جدیدی برای بسیاری تبدیل شد اما با تغییر وضعیت، قوانین جدیدی وضع شد و اجازه اقامت برای کیس ھای تحصیلی و الحاق به خانواده و دیگر افرادی که به ویزاھایی چون ویزای کاری و بیزینسی احتیاج داشتند صادر شد.

از ماه مارچ سال ۲۰۲۰ ،دولت سوئد و اداره بھداشت عمومی طبق نشست ھایی توصیه کردند که وضعیت تحصیلی توسط روش ھایی چون یادگیری از راه دور و به روش ھای آنلاین برای دانش آموزان و دانشجویان ادامه پیدا کند.
دانشگاھی چون دانشگاه لوند سوئد به دنبال توصیه ھای سازمان بھداشت و سلامت عمومی سوئد اقداماتی را به منظور کاھش شیوع این بیماری انجام داده است و برای اطمینان از یک مطالعه ی ایمن و محیط کاری مناسب برای دانش اموزان و کارمندان این دانشگاه بر اساس توصیه ھای موجود از سوی مقامات مسئول تصمیم گیری میکند تا شرایط مطلوبی برای تحصیل در سوئد فراھم شود.

اطلاعات مربوط به دانشجویان ، کارکنان و طرف ھای خارجی دانشگاه لوند به روز رسانی ھای منظمی درباره تصمیمات مدیریتی جدید توصیه ھای دولت و ارتباط با وب سایت مقامات مربوط از طریق وب سایت ھای بین المللی در صفحات کارکنان دانشگاه و ھمتایان سوئدی دریافت میکنند.

دانشجویان و دانشگاه ھای موجود ھم از طریق ایمیل از دانشگاه به روز رسانی خواھند شد. امر اموزش و ارزیابی عملکرد دانشجویان در محل دانشگاھی به عنوان یکی از مھمترین اھداف مبدل شده است. طبق مصوبه ھای اداره بھداشت عمومی سوئد دستورالعمل ھا و توصیه ھای کلی برای کاھش شیوع این بیماری دیده میشود.

در حال حاضر اموزش از راه دور به یکی از بزگترین دغدغه ھای دانشجویان تبدیل شده است،از آنجایی که اجازه ی ھیچ گردھمایی فیزیکی بیشتر از ۴۰۰ نفر وجود ندارد و فعالیت ھایی مقدم بر ارزیابی ریسک در رابطه با خطر گسترش عفونت در حال انجام است. تغییرات در دوره ھای تصویب شده و برنامه ھای درسی مربوط به ترم پاییز ۲۰۲۰ درمورد اشکال ارزیابی عملکرد دانش آموزان و دانشجویان و آموزش آن ھا با استفاده از راھکار ھای دیجیتال تصمیماتی اتخاذ شده است که این تصمیمات باید مستند و با توجه به برنامه ھای درسی مورد نظر گرفته شده باشد و دلایل تغییرات آن نیز بیان شود و با اتحادیه دانشجویی نیز در میان گذاشته شود. ھمچنین برای انجام مولفه ھای آموزش در خارج از کشور، اقدامات باید بر اساس محدودیت ھای سفر و در نظر گرفتن قوانین و توصیه ھای موسسه آموزش عالی در نظر گرفته شود.

تحصیل در سوئد در شرایط کرونا باعث شد ھم محققان در فرم ھای انلاین رسانه ای دست یافت ھای مفیدی داشته باشند و ھم معلم ھا بحث ھای پر شوری را دنبال کنند که چطور یافته ھای خود را در زمین  ھای تدریس و اموزشی به روز کنند و تصمیم گرفتند این انتقال را به موقع در توضیع پرسشنامه ھای از طریق فیس بوک ثبت کنند. پس از این تلاش ھا ، اکنون شرایط مهاجرت به سوئد مسیری مشخص پیدا کرده است و متقاضیان و داوطلبان تمامی رشته ھا فنی مھندسی پزشکی و کادر درمان مدیریت ھنر و خدمات و… میتوانند برای پذیرش در دانشگاه ھای معتبر سوئد و اخذ اقامت و تحصیل رایگان در مقطع دکتری اقدام نمایند.

ممکن است تصور کنید covid-19 برروی درخواست شما تاثیری دارد اما خبر خوب این است که  شما با ارائه مدرک تحصیلی از مقطع دیپلم تا دکتری میتوانید برای این امر اقدام کنید. تحصیل در سوئد با موسسه اعزام دانشجوی Eustudy  دارای مجوز از وزارت علوم به راحتی برای شما ممکن می باشد.


سوال ھایی که ممکن است شما داشته باشید:

آیا دانشگاه ھا پاییز امسال باز خواھد بود؟
آیا میتوان به سوئد رفت؟
شرایط زندگی در آن کشور چگونه است؟

تمام سوالات خود را را از طریق مشاوره و تماس با شماره ھای مندرج در وب سایت موسسه از ما بپرسید. موسسه اعزام دانشجوی Eustudy  با مجوز وزارت علوم با متخصصین و کارشناسان حرفه ای در زمینه ی مهاجرت و تحصیل آماده خدمت رسانی است.

با ما اخباری که این روزھا با توجه به محدودیت ھا ی دوران کرونا و تاثیرآن بر روی روند تحصیل در سوئد رخ میدھد را در صفحات اینستاگرام و تلگرام موسسه دنبال کنید.

۵ نظر

ورود