چند معمای تصویری سرگرم کننده برای آنهایی که چشمان تیزبینی دارند

چند معمای تصویری سرگرم کننده برای آنهایی که چشمان تیزبینی دارند

ذهن ما هم مانند ماهیچه های بدن مان نیاز به ورزش و تمرین دارد و چه ورزشی برای ذهن بهتر از حل معماهای سرگرم کننده ای که توانایی هایی که در آن ها ادعا داریم را به چالش کشند. اگر فکر می کنید دقت زیاد و چشمان تیزبینی دارید از شما دعوت می کنیم با این معماها خود را محک بزنید.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

یک عقاب در این تصویر پنهان شده. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۲

سنجابی که در میان این جنگل طلایی و نارنجی پنهان شده را می توانید پیدا کنید؟

معمای شماره ۳

یک گربه وحشی کنار این دریاچه جا خوش کرده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۴

یک گوزن در این تصویر هست که زمین گلف را دزدکی نگاه می کند. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

آیا می توانید سمور جنگلی ای که جایی در میان این کوهستان پنهان شده را پیدا کنید؟

معمای شماره ۶

در این تصویر ۶ جوجه تیغی به طرز ماهرانه ای خود را پنهان کرده اند. آن ها را پیدا کنید.

این معما اغلب افراد را گیج می کند اما یک راهنمایی که می توانیم کنیم این است که روی بخش های تیره تر تصویر تمرکز کنید.

رکورد کوتاه ترین زمان حل این معما ۳۰ ثانیه است. آیا می توانید این رکورد را بشکنید؟

معمای شماره ۷

در تنها یکی از خانه های این تصویر رقصنده ها دو زن هستند. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

ملکه ی این زنبورها جایی میان شان پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۹

ماری که در این جنگل انبوه و سرسبز پنهان شده را پنهان کنید.

معمای شماره ۱۰

اختلاف تصاویر را پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

عقاب روی یکی از شاخه های بالایی درخت سمت راست تصویر نشسته.

جواب معمای شماره ۲

سنجاب را می توانید روی خاک سرخ زمین، در کنار تنه ی یک درخت پیدا کنید.

جواب معمای شماره ۳

گربه وحشی خیلی خوب توانسته بود خودش را قایم کند و بین سنگ های کنار دریاچه پنهان شده بود.

جواب معمای شماره ۴

گوزن بین درخت های پشت زمین گلف، حوالی سمت چپ تصویر پنهان شده است.

جواب معمای شماره ۵

سمور جنگلی پایین تصویر بین دو سنگ و نزدیک یک بوته قایم شده بود.

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

رقصنده های زن را در یکی از خانه های پایینی تصویر می توانید پیدا کنید.

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

مار میان برگ های سمت چپ تصویر پنهان شده بود.

جواب معمای شماره ۱۰

منبع: dailymail
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود