چند معمای سرگرم کننده که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می کنند

چند معمای سرگرم کننده که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می کنند

حل معما بهترین راه برای حفظ هوشیاری و جوانی ذهن است. و البته پیدا کردن جواب صحیح هم بسیار لذت بخش است. چه در خانه باشید و چه در راه، این معماها ذهن شما را به خود درگیر می کنند و به همین دلیل می توانند به شما کمک کنند طور دیگری فکر کنید. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

فرقی نمی کند چقدر کم یا زیاد از من استفاده کنی، هر ماه عوضم می کنی. من چه هستم؟

معمای شماره ۲

از بغل همه چیز هستم و اگر مرا دو نیم کنی هیچم. من چه هستم؟

معمای شماره ۳

ساعت خورشیدی کمترین جزء متحرک را میان انواع ساعت دارد. کدام نوع ساعت بیشترین جزء متحرک را دارد؟

معمای شماره ۴

چطور ممکن است ۴ = ۸ + ۸ شود؟

معمای شماره ۵

مرا بیرون بکش و سرم را خراش بده. حالا به رنگ سیاه هستم اما زمانی قرمز رنگ بودم. من چه هستم؟

معمای شماره ۶

کدام یک از این ۴ گزینه، تصویر سمت چپ را از بالا نشان می دهد؟

معمای شماره ۷

مردی سگش را از یک طرف رودخانه صدا می زند. سگ مرد فوراً از رودخانه عبور می کند. بدن سگ خشک است. نه از پل استفاده کرده نه از قایق. چطور چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۸

سم میخی را به یک درخت کوبید. ۱۰ سال بعد به سراغ میخ رفت. اگر درخت هر سال ۵ سانتیمتر رشد کرده باشد، حالا میخ چقدر بالاتر رفته است؟

معمای شماره ۹

مردی در حال تماشای عکس شخصی است. دوستش می پرسد او کیست. مرد در جواب می گوید: «برادر و خواهر، اما من هیچ کدام شان را ندارم. اما پدر این مرد، پسر پدر من است.» مرد داخل عکس که بود؟

معمای شماره ۱۰

۲ پدر و ۲ پسر به ماهیگیری رفتند. آن ها فقط ۳ ماهی گرفتند. یکی از پدرها گفت: «دیگر بس است. همه مان یکی یکدانه داریم.» چطور چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۱۱

چطور چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۱۲

مردی در جای ناشناخته ای زیر باران راه می رفت. خیس به خانه برگشت. اما حتی یک تار مویش هم خیس نبود. چطور چنین چیزی ممکن است؟

معمای شماره ۱۳

وقتی از من استفاده می کنی دورم می اندازی. وقتی از من استفاده نمی کنی مرا برمی داری. من چه هستم؟

معمای شماره ۱۴

زنی ۲ پسر داشت که هر دو در یک ساعت و روز و سال به دنیا آمده بودند اما دوقلو نبود. چطور چنین چیزی ممکن است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

تقویم

جواب معمای شماره ۲

عدد ۸ انگلیسی

جواب معمای شماره ۳

ساعت شنی

جواب معمای شماره ۴

ساعت ۸ صبح + ۸ ساعت = ۴ بعد از ظهر

جواب معمای شماره ۵

چوب کبریت

جواب معمای شماره ۶

گزینه A

جواب معمای شماره ۷

رودخانه یخ زده بود.

جواب معمای شماره ۸

در همان ارتفاع قبلی است چون درخت ها از نوک شان رشد می کنند.

جواب معمای شماره ۹

پسر خود او

جواب معمای شماره ۱۰

نفرات معماً پدر، پسر خودش و پسر پسر خودش بودند.

جواب معمای شماره ۱۱

عدد ۹ انگلیسی را برعکس و تبدیل به ۶ کنید و آن را با ۱۱ و ۱۳ جمع کنید.

۱۱ + ۱۳ + ۶ = ۳۰

جواب معمای شماره ۱۲

مرد کچل بود.

جواب معمای شماره ۱۳

لنگر کشتی

جواب معمای شماره ۱۴

فرزندان این زن ۳ قلو بودند و این بچه ها ۲ تا از آن ها.

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود