داستان رقیب فاروقی ؛ «جیسون موموآ»ی افغانستان و تمرین در دمای منفی ۲۲ درجه + ویدیو

داستان رقیب فاروقی ؛ «جیسون موموآ»ی افغانستان و تمرین در دمای منفی ۲۲ درجه + ویدیو

یک ورزشکار افغانستانی در روزهای اخیر به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگین و جالبی که انجام می دهد خبرساز شده و بسیاری به او لقب «جیسون موموآی افغانستان» داده اند. رقیب فاروقی که اهل ولسوالی مرغال در ولایت غربی غور است در رشته پرورش اندام فعالیت داشته و با تصاویری که در حال تمرین در رودخانه یخ زده هریرود منتشر کرده، توان بدنی اش را به نمایش گذاشته و در حساب فیسبوکی خود در این باره چنین نوشته است: «تمرین ثقیل که در روز زمستان انجام شود، خیلی‌ قدرت بدنی می‌ خواهد و من خواستم این قدرت بدنی خویش را به‌ نمایش بگذارم و بگویم که هیچ کاری ناممکن نمی‌ شود اگر ما بخواهیم».

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

وی مدعی است که با آرزوی برقراری صلح در افغانستان در دمای ۲۲ درجه زیر صفر در رودخانه هریرود تمرین می کند. موهای بلند سر و صورت و بدن عضلانی در کنار شکمی گره گره باعث شده که رقیب فاروقی شباهت زیادی به جیسون موموآ بازیگر سرشناس هالیوودی که با نقش کال دروگو (در سریال بازی تاج و تخت] و آکوامن به شهرت رسید داشته باشد.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

جیسون موموآی افغانستان ورزش را نماد صلح، اتحاد و همدلی مردم کشور دانسته و از آن ها خواسته ورزش کنند: «ورزش صحت است، ورزش زندگی است، هیچگاه از ورزش فاصله نگیرید». فاروقی در ادامه صحبت هایش می گوید: «با تمریناتی که در آب‌های یخ‌زده هریرود و زیر برف انجام دادم، می‌خواستم قدرت بدنی‌ ام را به نمایش بگذارم و نشان بدهم که هیچ کاری ناممکن نیست. هیچگاه مربی و یا آموزگاری نداشته‌ام، تمام حرکاتی را که انجام می‎دهم، خودم طراحی می‌کنم».

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

این ورزشکار افغان اهل غور تمرینات وزنه برداری خود را در باشگاه ورزشی اش در فیروزکوه بوده و شاگردان متعددی نیز دارد و هدف خود از تاسیس این باشگاه را «تشویق جوانان به روی آوردن به ورزش و دوری از مواد مخدر» اعلام می کند. رقیب فاروقی می گوید که ورزش را در سال ۱۳۹۲ آغاز کردن و بدون استفاده از مکمل های غذایی و روزی سه تا چهار ساعت تمرین وزنه برداری قدرتی و پروش اندام توانسته به بدنی بسیار ورزیده دست یابد به نحوی که در ولایت غور در رشته خود رقیبی ندارد. فاروقی در این باره می گوید: «هیچگاه مربی و یا آموزگاری نداشته‌ام، تمام حرکاتی را که انجام می‎دهم، خودم طراحی می‌کنم. هدف از باشگاهی که ایجاد کرده‌ام سلامتی جسمی خود و دوستان و رفقایم است. این باشگاه را با هزینه خود ساخته‌ام که عواید و مفاد پولی برایم ندارد».

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

یک ورزشکار افغانستانی به نام رقیب فاروقی به خاطر ظاهرش و تمرینات ورزشی سنگینی که انجام می دهد لقب «جیسون موموآی افغانستان» را گرفته است.

جیسون موموآی افغانستان می گوید که بیشتر تمرینات ورزشی اش هوازی و در فضای باز انجام می شود؛ از جمله شنا در فصل زمستان، صحرانوردی، کوهنوردی، موتور سواری در کوهستان، بوکس، اسکی و حرکات ورزشی فری استایل. لازم به ذکر است که فاروقی مدعی شده دولت و فدراسیون های ورزشی افغانستان تاکنون هیچ کمکی به وی نکرده و از آن ها خواسته در راه اندازی نمایش های ورزشی و آموزش جوانان کمک کنند. فاروقی در کنار تمرینات ورزشی سنگین، خیاطی کرده و لباس های نظامی تولید می کند. او این لباس ها را در بازار به فروش رسانده و در نمایش هایش نیز همین لباس های نظامی را می پوشد. رقیب فاروقی زمانی که تنها ۱۴ سال داشته ازدواج کرده و سه فرزند نیز دارد.

بیشتر بخوانید: جیسون موموآ : «بعد از بازی تاج و تخت من و خانواده‌ام در حال گرسنگی کشیدن بودیم»

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۵ نظر

ورود

 • رضا ج بهمن ۲, ۱۳۹۹

  چرا میگین جیسون موموی ب نظر من ک ی ایرانی هستم باید بگین جیسون موموی شبیه این ورزشکاره

 • ابراهیم بهمن ۲, ۱۳۹۹

  افغانستان پرشده از استعداد هایی که فقط با کمی حمایت افتخار افرین کشور افغانستان میشوند .انشالله افغانستان به صلح و ارامی برسد تا فتح اخرین قله ها

 • دخترافغان بهمن ۳, ۱۳۹۹

  افتخارمیکنم به شیرمردان کشورم که درسخت ترین شرایط هم به فکر ابادی افغانستان هستن.
  کاش منم میتونستم برای کشورعزیزم افتخارافرینی کنم.
  اگه خدابخواد یه روزی برمیگردم به سرزمین خودم،واون وقت دیگه من اون دخترکوچولوی ضعیف نیستم:)

 • سوگل بهمن ۳, ۱۳۹۹

  انشاءالله موفق و پیروز و سلامت باشه و بتونه به مردم کشورش خدمت کنه.دست خدا به همراهش

 • میهمان بهمن ۳, ۱۳۹۹

  دمش گرم.
  درود بیکران به ایشان از بنده ساکن ایران