چند معمای جالب که قدرت استدلال تان را به چالش می کشند

چند معمای جالب که قدرت استدلال تان را به چالش می کشند

این یک باور غلط است که ما بیشتر راست مغز یا چپ مغز هستیم چرا که تحقیقات نشان داده دو نیمکره مغز ما دائماً با یکدیگر در حال تبادل اطلاعات هستند. این امر در حل معما بسیار کمک کننده است چون با متفاوت فکر کردن (نیمکره راست مغز) و در عین حال استدلال کردن (نیمکره چپ مغز) می توانید تمام پتانسیل خود را در اختیار گیرید. گرچه متأسفانه این امر معماها را برایتان ساده تر نمی کند!

در ادامه چند معمای سرگرم کننده برایتان آماده کرده ایم تا با آن ها مهارت های منطقی و شهودی خود را مورد سنجش قرار دهید و خود را به چالش کشید.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

کدام یک از دختران فرزند این زن است؟

معمای شماره ۲

کدام زن مادر بچه است؟

معمای شماره ۳

جواب را پیدا کنید.

معمای شماره ۴

خودرویی به داخل یک رستوران رفته و آنجا را به هم ریخته است.

کدام مرد دروغ می گوید؟

– مرد ست چپ: ببین چیکار کردی!

– مرد سمت راست: کار خودته دروغگو!

معمای شماره ۵

وقتی منچ به خانه ی مشخص شده برسد کدام عدد بالا خواهد بود؟

معمای شماره ۶

کدام گزینه، تصویر باز شده ی مکعب زیر است؟

معمای شماره ۷

این زن مدعی است دزد از راه پنجره وارد خانه اش شده و انگشتر گران قیمتش را سرقت کرده است.

پلیس فهمید زن دروغ می گوید. اما چگونه؟

معمای شماره ۸

زن موفق به فرار از این زندان شد. اما چگونه؟

معمای شماره ۹

قطاری مسافتی به طول ۲۰۰ کیلومتر را از پاریس تا لندن با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت طی می کند. ۳۰ دقیقه بعد قطار دیگری پاریس را با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت ترک می کند.

این دو قطار وقتی به هم برسند، کدام یک به لندن نزدیک تر است؟

معمای شماره ۱۰

کدام گزینه تصویر جای خالی است؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

با توجه به علامتی که روی دست زن وجود دارد، دختر سمت چپ فرزند او است.

جواب معمای شماره ۲

زن شماره ۱ . چون بچه ها بیشتر اوقات ناخودآگاه رو به پدر و مادرشان بازی می کنند. رنگ موهای زن شماره ۱ و بچه هم یکی است.

جواب معمای شماره ۳

برای پیدا کردن جواب باید محل برخورد خطوط را بشمارید، بنابراین جواب عدد ۴ است.

جواب معمای شماره ۴

با توجه طرح لاستیک دو خودرو، مرد سمت راست دروغ می گوید.

جواب معمای شماره ۵

عدد ۳ در بالا قرار می گیرد.

جواب معمای شماره ۶

گزینه شماره ۱

جواب معمای شماره ۷

خرده شیشه ها بیرون ریخته اند، بنابراین پنجره از داخل شکسته شده است.

جواب معمای شماره ۸

زن با استفاده از ظرفی که در آنجا وجود داشت شن ها را زیر پنجره روی هم تلنبار کرد.

جواب معمای شماره ۹

قطارها وقتی به هم برسند هر دو در یک فاصله از لندن خواهند بود.

جواب معمای شماره ۱۰

گزینه شماره ۴

منبع: brightside
مطالب مرتبط
۷ نظر

ورود