جزییات طرح نمایندگان مجلس برای حذف خدمت سربازی اجباری و عوارض دادن دختران

جزییات طرح نمایندگان مجلس برای حذف خدمت سربازی اجباری و عوارض دادن دختران

در هفته های اخیر صحبت های زیادی در مورد طرح هایی برای حذف سربازی اجباری در ایران به گوش می رسد و تازه ترین مورد به طرحی از بیش از ۲۹ نماینده مجلس باز می گردد که هدف از آن حذف خدمت سربازی اجباری و تبدیل آن به سربازی حرفه ای به عنوان یک شغل و همراه با درآمد کافی اعلام شده است.  بر اساس این طرح، کسانی که خدمت سربازی انجام نمی دهند باید مالیات یا عوارض پرداخت کرده و بدین ترتیب دختران نیز باید به خاطر سربازی نرفتن هزینه بپردازند.

نمایندگان مجلس طرح جدیدی را برای حذف خدمت سربازی اجباری و ملزم کردن دختران به پرداخت عوارض مطرح کرده اند.

در این طرح چنین آمده است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه:

الزام جوانان به انجام خدمت وظیفه عمومی در دوران جنگ برای تامین امنیت کشور یک امر ضروری و انکار ناپذیر است اما همین ضرورت در دوران صلح تعدیل و بعضاً با همان کیفیت دوران جنگ امری غیر ضروری باشد و شرایط کشور اقتضا کند که تعدادی از جوانان داوطلب به صورت اصطلاحاً حرفه ای وارد نیروهای مسلح شوند و پس از آموزش کامل و جامع دوره های مربوطه انجام وظیفه نمایند مشمولانی که علاقه به حضور در نیروهای مسلح ندارند هزینه آن را بپردازند.

این طرح با لحاظ همه این موارد و پیش‌بینی اختیاری برای نیروهای مسلح در نحوه و میزان اعلام نیاز و… تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

متن طرح:

الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده:

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.

تبصره ۱:

مشمولانی که متقاضی استفاده از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح هستند می توانند درخواست خود را با درج در سامانه به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند.  سازمان وظیفه عمومی مکلف است با استعلام برخط از دستگاه‌های ذیربط بر اساس معیارهای سن، وضعیت جسمی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیبت متقاضیان را امتیازدهی کرده و در صورت تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح متقاضیان را بر اساس امتیاز متعلقه به عنوان مشمول مازاد بر نیاز در زمان صلح معرفی نماید.

تبصره ۲:

کلیه افرادی که از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون از انجام خدمت سربازی معاف شده اند و نیز غایبان از خدمت وظیفه عمومی موظفند هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی را به شرح جدول ذیل پرداخت نمایند.

خدمات اجتماعی و اقتصادی مشمول دریافت عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی الف:میزان عوارض برای دارندگان کارت‌های معافیت ب:میزان عوارض برای مشمولان مازاد بر نیاز ج:میزان عوارض برای غایبان و افراد با وضعیتی نامشخص
 صدور و تعویض گواهینامه و گذرنامه ، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ،دریافت گواهی صادره از سوی شهرداری ها، دریافت هرگونه خدمات ثبتی از جمله گواهی امضا و تنظیم انواع وکالتنامه، دریافت و یا تعویض پلاک خودرو، دریافت جواز کسب، دریافت کارت بازرگانی، ثبت شرکت و موسسات تجاری ،اخذ انشعابات شهری مانند آب و برق و گاز و تلفن ۱۰ درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) ۲۵ درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) ۵۰ درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) ۲ درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
انجام معامله اموال منقول و غیرمنقول با تنظیم سند رسمی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) ۲ درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
دریافت پروانه ساختمانی نیم درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) یک درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) دو درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
خروج از کشور ۱۰درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) ۲۵درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور) ۵۰ درصد عوارض دولتی مربوطه(علاوه بر عوارض مذکور)
استفاده از تسهیلات بانکی نیم در هزار مبلغ تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات دو در هزار مبلغ تسهیلات
کاندید شدن در انتخابات مبلغ ۳ میلیون ریال مبلغ ۶ میلیون ریال طبق مفاد ماده ۱۰ کاندید شدن غایبان ممنوع است.

تبصره ۳:

دستگاه های ارائه دهنده خدمات مندرج در جدول فوق مکلفند به هنگام ارائه خدمات عوارض مقرر را وصول و به حساب معین شده واریز نمایند ، متصدیان مربوطه که از انجام این کار کوتاهی نمایند به مجازات درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

نمایندگان مجلس طرح جدیدی را برای حذف خدمت سربازی اجباری و ملزم کردن دختران به پرداخت عوارض مطرح کرده اند.

تبصره ۴:

۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۲ این قانون به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز تامین سایر هزینه های سرباز وظیفه مقرر در مواد ۴۹ و ۴۹ مکرر و ۵۰ این قانون اختصاص می یابد دیوان محاسبات مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح گزارش سالانه از درآمد و هزینه کرد منابع مقرر در این ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۵:

رسیدگی به درخواست معافیت‌های کفالت مشمولان درباره معافیت مشمولان، در قالب معافیت مازاد بر نیاز در زمان صلح انجام خواهد شد.

تبصره ۶:

کارکنان وظیفه داوطلبی که مایل به تمدید خدمت خود هستند می توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت در صورت اعلام نیاز یگان محل خدمت خود به مدت سه سال دوران خدمت خود را تمدید کرده و با دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون به خدمت سربازی ادامه دهند، مدت فوق از دوره احتیاط این افراد کسر می گردد.

تبصره۷ :

سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با همکاری سازمان وظیفه عمومی امکان استعلام برخط وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد را به عنوان بخشی از اطلاعات هویتی برای کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمت اجتماعی و اقتصادی موضوع جدول مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم آورد.

تبصره ۸:

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹:

به منظور برقراری عدالت اجتماعی کلیه بانوان مکلفند به هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض مندرج در ستون الف جدول تبصره ۲ این ماده را پرداخت نمایند.

 

مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۳ نظر

ورود

 • مسعود فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

  امکان نداره این طرح تصویب بشه. باز نزدیک انتخابات شده از این طرحهای تخیلی ارائه میدن که ملت خیال کنند یک کارهایی به نفع مردم داره انجام میشه. همیشه همین بوده ده بار تا حالا طرح حذف کنکور و خدمت سربازی و … رو اعلام کردن و هیچ کدوم هم به جایی نرسیده.

 • علی فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

  عجببب، کسی که این طرحو داده بیماره بابا ،یعنی چی کل زن ها تا آخر عمرشون کل هزینه های اداری شون باید چند درصد اضافه بدن ، یکی که معافیت پزشکی گرفته چرا باید پول اضافه بده دیگه اینا از هر کوفت و زهرماری که به ذهن شون میرسه میخان از مردم پول بگیرین دوران برده داری و قرون وسطی هم دولت هاشون این همه به فکر مالیات گرفتن و فشار به مردم نبود ،داروغه ناتینگهام از اینا با انصاف تر بود

 • سید فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

  اینا میخوان از دخترای این مملکت بابت خدماتی که نمیدن پول هم بگیرن!
  از پسرا که بیگاری میکشن تو خدمت بس نیست؟
  شما برای جوونای این مملکت چه کاری انجام دادید که حالا ازشون هزینه و “عوارض” میخواید بگیرید؟
  چه جالب و باورنکردنی
  میگم کی از این خواب مسخره بیدار میشم؟ ببینم این زندگی که نه، این “مردگی” فقط یه خواب مسخره بوده که بعد از بیدار شدن بخندم و بگم آخیش…. خدا رو شکر خواب بودا…