معما: اختلاف تصاویر را بیابید

معما: اختلاف تصاویر را بیابید

معماهایی که ما را به چالش می کشند تا تفاوت های میان دو تصویر مشابه را بیابیم قدرت تمرکزمان را به نهایت می رسانند. این معماها چشمان و مغزمان را به کار می اندازند. این اتفاق بسیار خوبی است چون پرورش ذهن به اندازه ی ورزیده کردن ماهیچه ها اهمیت دارد.

ما هم چند معما از این دست برایتان آماده کرده ایم که با آن ها می توانید قدرت تمرکزتان را بسنجید.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

منبع: brightside
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
بدون نظر

ورود