معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

معما: تصویر متفاوت را پیدا کنید

این تصاویر سیاه رنگ به شما کمک می کنند متوجه شوید تا چه حد به جزئیات توجه دارید. چیزی که می تواند به شما در پیدا کردن تصویر متفاوت کمک کند این است که ابتدا تصویر را آنالیز کنید و به جزئیات آن واقف شوید. وقتی این کار را انجام دهید، پیدا کردن تصویر مورد نظر برایتان ساده تر می شود.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

منبع: brightside
دیجیاتو
بدون نظر

ورود