چند معمای تصویری سرگرم کننده برای آن هایی که ادعای تیزبینی دارند

چند معمای تصویری سرگرم کننده برای آن هایی که ادعای تیزبینی دارند

پرورش هوش اهمیت زیادی برای سلامت ذهن دارد. به همین دلیل هم چند معمای تصویری برایتان  آماده کرده ایم که مهارت های مشاهده ای و قدرت ذهنی شما را به چالش می کشند. کاری که باید انجام دهید پیدا کردن چیزی است که در تصویر پنهان شده یا شکل متفاوتی که در آن وجود دارد – هرچه سریع بهتر!

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

حرف C را پیدا کنید.

معمای شماره ۲

طاووسی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۳

کدام زن با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۴

یک برگ میان این پرنده ها هست. آن را پیدا کنید.

معمای شماره ۵

یکی از زنبورها با بقیه فرق دارد. می توانید پیدایش کنید؟

معمای شماره ۶

کلمه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای شماره ۷

لامایی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۸

کدام دانه برف تفاوت جزئی ای با بقیه دارد؟

معمای شماره ۹

حرف W را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۰

کاکتوسی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای شماره ۱۱

کدام سگ با بقیه فرق دارد؟

معمای شماره ۱۲

یکی از چهارگوش ها با بقیه فرق دارد. می توانید پیدایش کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود