معما: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

معما: اختلاف تصاویر را پیدا کنید

هر قدر هم که خودمان را تیزبین بدانیم، حقیقت آن است که اگر حواسمان پرت باشد حتی نکته بین ترین هایمان هم ممکن است در قهوه یا چای مان نمک بریزیم یا سعی کنیم در خانه را با سوییچ ماشین باز کنیم. به همین دلیل است که باید دائماً تمرین کنیم تا همیشه حواس مان جمع باشد و جلوی رقم خوردن گاف هایی که ممکن است باعث خجالت مان شوند را بگیریم.

به همین خاطر چند معما برایتان آماده کرده ایم که باید در هر کدام آن ها ۳ اختلاف میان تصاویر چپ و راست پیدا کنید.

معمای شماره ۱

معمای شماره ۲

معمای شماره ۳

معمای شماره ۴

معمای شماره ۵

معمای شماره ۶

معمای شماره ۷

معمای شماره ۸

معمای شماره ۹

معمای شماره ۱۰

معمای شماره ۱۱

معمای شماره ۱۲

معمای شماره ۱۳

معمای شماره ۱۴

معمای شماره ۱۵

معمای شماره ۱۶

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

جواب معمای شماره ۲

جواب معمای شماره ۳

جواب معمای شماره ۴

جواب معمای شماره ۵

جواب معمای شماره ۶

جواب معمای شماره ۷

جواب معمای شماره ۸

جواب معمای شماره ۹

جواب معمای شماره ۱۰

جواب معمای شماره ۱۱

جواب معمای شماره ۱۲

جواب معمای شماره ۱۳

جواب معمای شماره ۱۴

جواب معمای شماره ۱۵

جواب معمای شماره ۱۶

منبع: brightside
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود