نگاهی به آثار برگزیده مسابقه عکس طبیعت سال ۲۰۲۱

نگاهی به آثار برگزیده مسابقه عکس طبیعت سال ۲۰۲۱

مسابقه عکس طبیعت سال ۲۰۲۱ برگزیدگان خود را اعلام کرده است.

این مسابقه از بخش های مختلفی همچون پستانداران، دنیای زیر آب و مناظر، تشکیل شده که برندگان هر یک تعیین می شوند.

برنده ی اصلی این دور از مسابقه، Terje Kolaas با عکسی از یک دسته غاز در حال فرار از سرما بود.

در ادامه نگاهی به آثار منتخب این مسابقه خواهیم انداخت.

برنده ی بخش جوانان: Levi Fitze با عکسی با عنوان «دنیای زیبا» از یک بز کوهی آلپی در حال جست و خیز در طبیعت
برنده ی بخش پرتره ی حیوانات: William Burrard-Lucas با عکسی از یک پلنگ سیاه
برنده ی بخش مناظر: Denis Budkov با عکسی با عنوان «لانه ی اژدها» از یک آتشفشان نیمه فوران شده
برنده ی بخش مجموعه عکس: Lea Lee Inoue با مجموعه عکسی با عنوان «گستره ی احساسات» که در آن حالت های مختلف سنجاب های زمینی به تصویر کشیده شده است
برنده ی بخش طبیعت کشورهای بنلوکس: Andius Teijgeler با عکسی با عنوان «روباهی در حال عبور از پل»
برنده ی بخش گیاهان و قارچ ها: Rupert Kogler با عکسی از درختان پوشیده از شبنم منجمد
برنده ی بخش هنر طبیعت: Gheorghe Popa با عکسی هوایی با عنوان «سلول یخی» از دریاچه ای یخ زده
برنده بخش دنیای زیر آب: Georg Nies با عکسی با عنوان «قرمز در قرمز» از یک اسب دریایی پیگمی قرمز رنگ
برنده ی بخش انسان و طبیعت: Francisco Javier Murcia Requena با عکسی با عنوان «پادشاه اقیانوس» از یک شمشیر ماهی در حال شنا در دریا
برنده ی بخش عکس سیاه و سفید: Roie Galitz با عکسی با عنوان «عروسی سپید» از عشقبازی خرس های قطبی
برنده ی بخش دیگر حیوانات: Ruben Perez Novo با عکسی با عنوان «پیاده روی در میان رازیانه ها» از یک کرم پیله ساز بر روی یک شاخه
برنده ی بخش پستانداران: Josef Friedhuber با عکسی با عنوان «گوریل پشت نقره ای» از یک گوریل در حال دویدن از میان جنگل
برنده ی اصلی و بخش پرندگان: Terje Kolaas با عکسی با عنوان «کوچ زمستانی» از یک دسته غاز در حال فرار از سرما

منبع: insider
مطالب مرتبط
دیجیاتو
بدون نظر

ورود