جدیدترین مطالب دسته:

عکاسی

آیا وقتش نرسیده که تغییر چهره با سلفی گرفتن را کنار بگذاریم؟ مطالعه نشان می‌دهد عکس‌های گرفته شده با دوربین‌های جلو چهره شما را تحریف می‌کند، از شکل طبیعی می...
نه به سلفی! دوربین جلو برای سلفی‌ چهره طبیعی شما را تغییر داده و زشت می‌کند

نه به سلفی! دوربین جلو برای سلفی‌ چهره طبیعی شما را تغییر داده و زشت می‌کند