حقوق سربازان و افسران ارتش ایالات متحده بر اساس درجه؛ از ۱,۶۹۵ تا ۱۶,۹۷۴ دلار ماهانه

حقوق سربازان و افسران ارتش ایالات متحده بر اساس درجه؛ از ۱,۶۹۵ تا ۱۶,۹۷۴ دلار ماهانه

شاید شما نیز از خود پرسیده باشید که سربازان ارتش ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین و پیشرفته ترین ارتش جهان چقدر حقوق می گیرند. پاسخ به این سوال بسته به درجه، مدت زمان حضور در ارتش، محل خدمت، تعداد اعضای خانواده و تخصص شغلی و بسیاری فاکتورهای دیگر متفاوت است. دیگر مزایا مانند بیمه سلامت دولتی و سهم معاف از مالیات از حقوق، باعث شده که سربازان ارتش ایالات متحده دستمزد خالص بالاتری نسبت به همتایان خود در بخش های غیرنظامی دریافت کنند. برای اینکه درکی نسبی از حقوق سربازان ارتش ایالات متحده داشته باشید، حقوق ماهانه هر یک از این سربازان را برای هر درجه آورده ایم.

سربازان ایالات متحده بر اساس درجه چقدر حقوق می گیرند؟

دستمزد این سربازان را بر اساس سال هایی که معمولاً برای بدست آوردن آن درجه باید در ارتش حضور داشته باشند برآورد کرده ایم اما برخی از سربازان مدت بیشتر یا کمتری از آنچه ما فرض کرده ایم را در یک درجه خاص می مانند. همچنین در این بررسی، فاکتورهایی مانند کمک اجاره را نیز وارد نکرده ایم زیرا این ارقام بسیار متفاوت است اما بخش بزرگی از دستمزد سربازان را به خود اختصاص می دهد. هر شاخه ارتش ایالات متحده قوانین خاص خود برای ترفیع رتبه یا اجرای سیاست «ترفیع یا مرخص کردن» دارد که مدت زمان ماندن یک سرباز در ارتش بدون ترفیع را تعیین می کند. اما حقوق پایه سالانه معمول برای هر درجه از سربازان ارتش ایالات متحده از سرباز صفر تا ژنرال چهار ستاره به شرح زیر است.

سربازان ایالات متحده بر اساس درجه چقدر حقوق می گیرند؟

E-1: سالانه ۲۰,۳۴۰ دلار

E-1 پایین ترین درجه در ارتش ایالات متحده است که در نیروهای سه گانه به شرح زیر شناخته می شود: Airman Basic (نیروی هوایی), Private (نیروی زمینی و تفنگداران ویژه دریایی), Seaman Recruit (نیروی دریایی). سربازان معمولاً در دوران آموزش مقدماتی و پایه این درجه را دارند و بعد از شش ماه خدمت و آزمایش به صورت اتوماتیک به درجه بعدی ارتقا پیدا می کنند. دستمزد پایه ماهانه این درجه پایین ترین دریافتی یکی سرباز در ارتش ایالات متحده بوده و از ۱,۶۹۵ دلار در ماه آغاز می شود. بعد از ۴ ماه حضور در خدمت، این دستمزد به ماهانه ۱,۸۳۳ دلار در ماه افزایش می یابد. ارتش ایالات متحده می تواند به عنوان تنبیه، سربازان با درجات بالاتر را به این رتبه تنزل درجه دهد.

E-2: سالانه ۲۴,۶۴۸ دلار

سربازان بعد از شش ماه حضور در ارتش به طور اتوماتیک به دسته پرداختی E-2 منتقل می شوند که در چهار بخش نظامی ارتش ایالات متحده با نام های زیر شناخته می شوند: Airman (نیروی هوایی), Private (نیروی زمینی), Private 1st Class (تفنگداران ویژه دریایی), Seaman Apprentice (نیروی دریایی). حقوق آن ها هر ماه ۲,۰۵۴ دلار است.

E-3: سالانه ۲۵,۹۲۰ دلار

ارتقاء درجه به E-3 به صورت خودکار ۱۲ ماه بعد از شروع خدمت در ارتش ایالات متحده رخ می دهد که عنوان آن در چهار دسته ارتش ایالات متحده به ترتیب چنین است: Airman 1st Class (نیروی هوایی), Private 1st Class (نیروی زمینی), Lance Corporal (تفنگداران ویژه دریایی), Seaman (نیروی دریایی). دستمزد ماهانه سربازان با این درجه ۲,۱۶۰ دلار در ماه است.

E-4: سالانه ۳۰,۱۸۰ دلار

اگر چه نیازمندی مدت حضور در ارتش برای ارتقاء درجه به این بخش متفاوت است اما سربازان آمریکایی که به E-4 ارتقاء رتبه پیدا می کنند معمولاً دستکم دو سال از حضورشان در سرویس می گذرد. این رتبه شامل Senior Airman (نیروی هوایی), Specialist/Corporal (نیروی زمینی), Corporal (تفنگداران ویژه دریایی), Petty Officer 3rd Class (نیروی دریایی) می شود. اگر سرباز با درجه E-3 بعد از دو سال خدمت ارتقاء رتبه حقوقی پیدا کند، دریافتی ماهانه آن ها به ۲,۲۹۶ دلار افزایش پیدا می کند. برای کسانی که بعد از دو سال رتبه حقوقی آن ها به E-4 ارتقاء پیدا می کند، افزایش حقوق به ۲,۵۱۵ دلار در ماه می رسد. برخی سربازان در این درجه حقوقی تنها بعد از یک سال به درجه حقوقی بعدی ارتقا پیدا می کنند- دستمزد کسانی که در سطح پرداختی E-4 باقی می مانند، بعد از سه سال حضور در ارتش به ماهانه ۲,۶۵۲ دلار در ماه افزایش پیدا می کند.

E-5: سالانه ۳۵,۰۴۰ دلار

در این رتبه حقوقی دیگر ارتقاء به صورت اتوماتیک نیست اما سربازان می توانند با حداقل سه سال حضور در ارتش نیز به دستمزد دسته E-5 برسند. این سربازان شامل Staff Sergeant (نیروی هوایی), Sergeant (نیروی زمینی و تفنگداران ویژه دریایی), Petty Officer 2nd Class (نیروی دریایی) می شوند. برای این سربازان، حقوق جدید ماهیانه ۲,۹۲۰ دلار خواهند بود. سربازان معمولاً به مدت ۳ سال دیگر در این دسته پرداختی باقی می مانند. اما کسانی که در طی این مدت با افزایش رتبه حقوقی مواجه نشوند، همزمان با افزایش مدت خدمت، افزایش دستمزد خواهند داشت. چهار سال بعد از نام نویسی در ارتش ایالات متحده، یک سرباز با رتبه حقوقی E-5 همچنان ماهی ۳,۰۵۸ دلار حقوق می گیرد. بعد از ۶ سال سرویس، این دستمزد بار دیگر افزایش یافته، حتی اگر ترفیع رتبه حقوقی و درجه ای نداشته باشند- و به ماهیانه ۳,۲۷۳ دلار می رسد.

E-6: سالانه ۴۲,۵۷۶ دلار

غیرمعمول است که یک سرباز آمریکایی بتواند با کمتر از ۶ سال خدمت به رتبه حقوقی E-6 برسد که با نام های Technical Sgt. (نیروی هوایی), Staff Sgt. (نیروی زمینی و تفنگداران ویژه دریایی), Petty Officer 1st Class (نیروی دریایی) شناخته می شود. بعد از ۶ سال خدمت و حضور در رتبه حقوقی E-6، هر سرباز ماهانه ۳,۵۴۸ دلار دریافت می کند. بعد از دو سال دیگر خدمت، این عدد به ۳,۸۶۴ دلار حقوق ماهانه افزایش می یابد که سالانه به ۴۶,۳۶۸ دلار بالغ می شود. رسیدن به رتبه حقوقی بعدی با نام E-7 با کمتر از ۱۰ سال حضور در ارتش نیز امکان دارد اما تضمین شده نیست. اگر سربازی با رتبه حقوقی E-6 بعد از ۱۰ سال به رتبه حقوقی بعدی ارتقا پیدا نکند، حقوق او همچنان افزایش یافته و به ماهی ۳,۹۸۷ دلار می رسد. افزایش حقوق بعدی، ۱۲ سال پس از تاریخ ثبت نام در ارتش رخ می دهد که در آن حقوق ماهانه به طور متوسط ۴,۲۲۵ دلار خواهد بود.

E-7: سالانه ۵۱,۶۲۴ دلار

رسیدن به رتبه حقوقی قابل توجه E-7 که با نام های Master Sergeant (نیروی هوایی), Sgt. 1st Class (نیروی زمینی), Gunnery Sgt. (تفنگداران ویژه دریایی), Chief Petty Officer (نیروی دریایی) شناخته می شود، در کمتر از ۱۰ سال خدمت معمول نیست اما امکانپذیر است. کسانی که به این رتبه حقوقی برسند ماهانه ۴,۳۰۲ دلار حقوق می گیرند و بعد از رسیدن به دهمین سالگرد ثبت نام در ارتش، این حقوق به ماهی ۴,۴۴۰ دلار افزایش پیدا می کند. برخی سربازان ارتش ایالات متحده در این رتبه حقوقی بازنشسته می شوند و در صورتی که این اتفاق بیفتد، دستمزد آن ها هر دو سال یکبار افزایش می یابد تا زمانی که واجد شرایط بازنشستگی شوند. وقتی به رکورد ۲۰ سال خدمت برسند، دستمزد آن ها ماهنه ۵,۲۳۲ دلار و سالانه ۶۲,۷۸۴ دلار خواهد بود. ارتش ایالات متحده برای مدتی که هر سرباز می تواند در هر دسته حقوقی بگذارند یک سقف تعیین کرده است.

این سقف که عموماً با عنوان «ترفیع یا پایان خدمت» شناخته می شود، بدان معناست که اگر سرباز نتواند به رتبه حقوقی و درجه ای بعدی ارتقاء یابد، امکان ماندن در ارتش را نخواهند داشت زیرا سربازان آمریکایی به صورت قراردادی در ارتش حضور یافته و دائماً ارزیابی می شوند. در واقع برخی از مواقع خود سربازان بعد از مدتی حضور در ارتش، کناره گیری می کنند و گاهی اوقات نیز به صلاحدید ارتش و بر اساس دلایل مختلف، قرارداد آن ها تمدید نمی شود. در حالی که مدت حضور در ارتش برای رسیدن به این رتبه پرداختی در بخش های مختلف متفاوت است اما برای مثال، نیروی دریایی سقف ۲۴ سال خدمت را برای این دسته در نظر گرفته است. هر سربازی با ۲۴ سال خدمت ماهانه ۵,۵۲۸ دلار حقوق خواهد گرفت.

E-8: سالانه ۶۰,۹۳۶ دلار

سربازان ارشد ارتش ایالات متحده می توانند با حداقل ۱۲ سال خدمت به رتبه حقوقی E-8 ارتقاء پیدا کنند که با درجات Senior Master Sgt. or 1st Sgt. (نیروی هوایی), ۱st Sgt. or Master Sgt. (نیروی زمینی), Master Sgt. or 1st Sgt. (تفنگداران ویژه دریایی), Senior Chief Petty Officer (نیروی دریایی) شناخته می شود. در این مرحله، دستمزد هر کادر ارتش ایالات متحده ماهانه ۵,۰۷۸ دلار خواهد بود. سربازانی که بعد از ۲۰ سال خدمت با درجه حقوقی E-8 بازنشسته می شوند ماهی ۵,۸۶۰ دلار و سالانه ۷۰,۳۲۰ دلار دستمزد خواهند گرفت. در صورتی که بعد از این مدت نیز در ارتش باقی بمانند، هر دو سال یک بار حقوق آن ها افزایش خواهد یافت. هر سرباز با رتبه حقوقی E-8 و ۲۸ سال خدمت، ماهانه ۶,۶۲۶ دلار حقوق دریافت می کند. سیاست ارتقاء یا پایان خدمت ارتش ایالات متحده دوره خدمت بیش از ۲۹ سال برای درجات ۱st Sgt. یا Sgt. Maj را منع می کند.

E-9: سالانه ۷۵,۳۴۸ دلار

سربازانی که در رتبه حقوقی E-9 قرار می گیرند بین ۱۵ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، اگر چه برخی افزاد که برای پست های خاص در نظر گرفته می شوند ممکن است بیش از ۳۰ سال نیز خدمت کرده باشند. عناوین افراد حاضر در این رتبه حقوقی شامل Chief Master Sgt. (نیروی هوایی), Sgt. Maj. (نیروی زمینی), Master Gunnery Sgt. or Sgt. Maj. (تفنگداران ویژه دریایی), Master Chief Petty Officer (نیروی دریایی) خواهد بود. سربازانی که با ۱۵ سال خدمت به این رتبه حقوقی می رسند ماهانه ۶,۲۷۹ دلار دستمزد می گیرند.

افزایش حقوق بعدی آن ها زمانی رخ می دهد که سال های خدمتشان به ۱۶ سال برسد که دستمزد ماهانه ۶,۴۷۷ دلاری را برایشان در پی دارد. بعد از ۲۰ سال خدمت، حقوق ماهانه به ۶,۷۹۰ دلار می رسد و زمانی که واجد شرایط بازنشستگی بشوند این عدد به سالانه ۸۱,۴۸۰ دلار می رسد. برخی شاخه های ارتش ایالات متحده به سربازان حاضر در رتبه حقوقی E-9 اجازه می دهند تا ۳۲ سال در خدمت بماند که در این برهه حقوق آن ها ماهانه ۸,۱۵۱ دلار و سالانه ۹۷,۸۱۲ دلار خواهد بود.

O-1: سالانه ۴۱,۷۲۴ دلار

از این دسته حقوقی نوبت به کسانی می رسد که با عنوان افسر شناخته شده و از دانشگاه افسری فارغ التحصیل شده اند. در مقایسه با سربازانی که در دانشگاه افسری تحصیل نکرده اما سابقه خدمتی یکسانی دارند، افسران ارتش ایالات متحده دستمزد بسیار بالاتری را دریافت می کنند. افسران تازه کار با درجه خدمتی O-1 ماهانه ۳۴۷۷ دلار دستمزد پایه می گیرند و با عناوین ۲nd Lt. (نیروی زمینی، نیروی هوایی، تفنگداران ویژه دریایی), Ensign (نیروی دریایی) شناخته می شوند.

O-2: سالانه ۵۴,۷۴۴ دلار

افسران به صورت اتوماتیک بعد از دو سال حضور در ارتش به رتبه حقوقی O-2 ارتقاء پیدا می کنند. این ارتقاء بسیار مورد انتظار بوده و یکی از بالاترین افزایش های حقوق فردی در دوران شغلی افسران را به خود اختصاص می دهد. کسانی که به رتبه حقوقی برسند ماهانه ۴,۵۶۲ دلار دریافت می کنند و با عناوین ۱st Lt. (نیروی زمینی، نیروی هوایی، تفنگداران ویژه دریایی), Lt. j.g. (نیروی دریایی) شناخته می شوند.

O-3: سالانه ۷۴,۲۲۰ دلار

افسران ارتش ایالات متحده بعد از سه سال حضور در خدمت افزایش حقوق دریافت خواهند کرد. با استفاده از جدول متوسط افزایش حقوق ارتش ایالات متحده، افسران بعد از چهار سال حضور در خدمت به صورت خودکار به دسته حقوقی بالاتر می روند. ستوان ها و سروان های جدید با ۴ سال سابقه خدمت ماهانه ۶,۱۸۵ دلار حقوق می گیرند. در این دسته، افسران هر دو سال یکبار افزایش حقوق خواهند داشت.

O-4: سالانه ۹۴,۶۹۲ دلار

زمانی که به رتبه حقوقی O-4 برسند، افسران ارتش ایالات متحده به طور متوسط ۱۰ سال در خدمت بوده اند و با عناوین Maj. (نیروی هوایی، نیروی زمینی، تفنگداران ویژه دریایی), Lt. Cmdr. (نیروی دریایی) شناخته می شوند. یک فرمانده سروان یا ستوان با یک دهه تجربه در ارتش ایالات متحده ماهانه ۷,۸۹۱ دلار و سالانه ۹۴,۶۹۲ دلار حقوق می گیرد. با ادامه دوران خدمت، حقوق آن ها هر دو سال یکبار افزایش پیدا می کند. افسران دارای رتبه حقوقی O-4 ماهانه حداکثر ۸,۸۰۵ دلار دستمزد می گیرند، از این رو اگر افسری می خواهد بیش از ۱۰۵,۶۶۰ دلار در سال حقوق بگیرد- غیر از پرداخت های اضافی، پاداش و کمک های مالی برای مسکن- باید به رتبه حقوقی O-5 ارتقاء پیدا کند.

O-5: سالانه ۱۱۴,۵۱۶ دلار

افسران معمولاً دستکم ۱۷ سال در ارتش حضور خواهند داشت تا به رتبه حقوقی O-5 برسند. آن ها تا سالگرد ۱۸اُمین سالگرد حضورشان در ارتش، ماهانه ۹,۵۴۳ دلار دستمزد می گیرند و بعد از این سالگرد است که حقوق آن ها به ماهی ۹,۸۱۳ دلار افزایش پیدا می کند که با درجه های Lt. Col. (نیروی هوایی، نیروی زمینی، تفنگداران ویژه دریایی), Cmdr. ( نیروی دریایی) همراه خواهد بود. بعد از ۱۸ سال خدمت در ارتش، افسران سالانه نزدیک به ۱۱۷,۷۵۶ دلار حقوق می گیرند.

O-6: سالانه ۱۴۱,۸۷۹ دلار

سرهنگ ها و سروان های درای «پرنده تمام» (Full bird) با ۲۲ سال خدمت متوسط، ماهانه ۱۱,۸۲۳ دلار حقوق می گیرند. افسرانی که به درجات ژنرالی و آدمیرالی ارتقاء درجه پیدا نمی کنند باید بعد از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند. در این مرحله از خدمت، آن ها ماهانه ۱۲,۹۷۹ دلار و سالانه ۱۵,۵۷۴۸ دلار حقوق دریافت خواهند کرد.

O-7: سالانه ۱۶۹,۹۴۴ دلار

ارتقاء به درجه ژنرال دوم و آدمیرال دوم (یک ستاره) به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله در دسترس بودن جایگاه شغلی. هر افسری که با ۲۵ سال خدمت به رتبه حقوقی O-7 ارتقاء پیدا کند ماهانه ۱۴,۱۶۲ دلار حقوق می گیرد. هر کدام از این افسران باید نیازمندی هایی داشته باشند و همانند سیاست ارتقاء یا پایان خدمت، افسران باید یا به جایگاه بالاتری ارتقاء یافته یا بازنشسته شوند. افسرانی که کمتر از ۵ سال در پایین ترین درجه درجه مانده اند باید بعد از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند.

O-8: سالانه ۲۰۱,۲۸۸ دلار

ژنرال ها و آدمیرال های دو ستاره که با عناوین Maj. Gen. (نیروی دریایی، نیروی هوایی، تفنگداران ویژه دریایی), Rear Adm. (نیروی دریایی) شناخته می شوند باید بعد از ۳۵اُمین سال حضورشان در ارتش بازنشسته شوند. در این برهه، آن ها ماهانه ۱۶,۷۷۴ دلار و سالانه ۲۰۱,۲۸۸ دلار حقوق خواهند گرفت.

O-9: سالانه ۲۰۳,۶۸۸ دلار

حقوق افسران ارتش ایالات متحده بر اساس قانون اساسی ایالات متحده کنترل و تعیین می شود. آدمیرال ها و ژنرال های سه و چهار ستاره که به مدت کافی در خدمت ارتش باشند می توانند بالاترین حقوق های تعیین شده در قانون اساسی را دریافت کنند. جدای از پرداخت های اضافی، دیگر هزینه های زندگی و کمک های مالی، این افسران ماهانه ۱۶,۹۷۴ دلار حقوق می گیرند. این عدد سالانه به بیش از ۲۰۳,۶۸۸ دلار می رسد.

O-10: سالانه ۲۰۳,۶۸۸ دلار

بدون توجه به مدت زمان حضور مداوم در ارتش، زمانی که یک افسر ارتش ایالات متحده به جایگاه ژنرال یا آدمیرال چهار ستاره می رسد، دیگر افزایش دستمزدی در کار نبوده و حداکثر حقوق ماهانه آن ها ۱۶,۹۷۴ دلار خواهد بود.

دریافتی های اضافی و کمک های مالی

شاید حقوق پایه سربازان در ارتش ایالات متحده پایین به نظر برسد، به ویژه درجات پایین که سالانه حدود ۲۰,۰۰۰ دلار در سال دستمزد می گیرند. اما این سربازان یک سری مزایا را نیز دریافت کرده و شاید واجد شرایط دریافت کمک های مالی نیز باشند. بسته بیمه سلامت اصلی ارتش با نام TRICARE Prime که شامل همه سربازان فعال در ارتش می شود باعث می شود آن ها هیچ هزینه درمانی پرداخت نکند که در سال ۲۰۱۸ برای هر سرباز به طور متوسط سالانه ۶,۸۹۶ دلار کاهش هزینه ها را در پی داشته است. هنگامی که واجد شرایط زندگی در خارج از پایگاه نظامی شان باشند، سربازان و افسران ارتش ایالات متحده یک رقم ثابت کمک مسکن دریافت می کنند که با هر بار تغییر رتبه حقوقی افزایش پیدا می کند و عدد دقیق آن بر اساس مکان و اینکه فرد فرزند داشته یا نداشته باشد متغیر است. همچنین، نیروهای نظامی ایالات متحده مقرری برای کمک به پوشش هزینه های غذا دریافت کرده و برای خدمت در مناطق با شرایط سخت نیز مقرری کمک هزینه زندگی دریافت می کند. همچنین هزینه خرید یونیفرم ها نیز به صورت جداگانه به سربازان داده می شود. هر بخشی از عایدی سربازان آمریکایی که ذیل عنوان پاداش یا کمک های مالی (allowance) باشد معاف از مالیات بوده و بدین ترتیب تنها دو سوم از حقوق آن ها مشمول مالیات می شود.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۵ نظر

ورود

 • ناشناس آذر ۷, ۱۴۰۱

  علاوه بر اینا بیمه درمانی فول دارن چون حتی اون سرباز صفر درجه استخدام فدراله. یعنی استخدامش فدرالی حساب میشه. ماهی ۴۰۰ دلار هم برا کمک هزینه مسکن و بچه میگیرن اگه خودش و همسرش و دوتا بچه باشن.
  و بعد حدود یکسال میتونن از کمک هزینه تحصیل استفاده کنن. ماهی ۳۰۰ دلار این میشه.
  اون بیمه درمانی فول هم برا خودشون هم خانواد و فرزندشونه. فوله ها. یعنی ماهی حدود ۷۰۰ دلار برای هر نفر مشمول . اگه خودش و همسرش و ۲ تا بچه باشن همین بیمه به تنهایی میشه ۲۸۰۰ دلار. بیمارستانشونم کلا جداس مال ارتشه. دکترا همه مال ارتش. سیستم درمانیش کلا جداس.
  حالا درسته یه سرباز یکساله ماهی ۲ هزار میگیره اما ۳۵۰۰ دلار تنها benefit هست. اینا رو بهش میگن بنفیت.

 • genius آذر ۷, ۱۴۰۱

  ما تو ایران از بعد ۱۹۷۹ بخاطر اینکه ارتشمون شد دو تا(!!!) کیفیت زندگی و رفاهیات پرسنلش بطرز محسوسی افت کرد چون بودجه دفاعی جای اینکه یک سازمان رو ساپورت کنه سهم چند جای مختلف شد.البته کیفیت نفراتی هم که طی این چهاردهه جذب نیروهای سه گانه ارتش شدند کاملا افول کرده و عمدتا از طیف دانشگاه نرفته یا فراری از تحصیل هستند

 • genius آذر ۷, ۱۴۰۱

  ما تو ایران از بعد ۱۹۷۹ بخاطر اینکه ارتشمون شد دو تا کیفیت زندگی و رفاهیات پرسنلش بطرز محسوسی افت کرد چون بودجه دفاعی جای اینکه یک سازمان رو ساپورت کنه سهم چند جای مختلف شد.البته کیفیت نفراتی هم که طی این چهاردهه جذب نیروهای سه گانه ارتش شدند کاملا افول کرده و عمدتا از طیف دانشگاه نرفته یا فراری از تحصیل هستند

 • رافعی پور آذر ۹, ۱۴۰۱

  امریکا رو به عفوله

 • رضا آذر ۱۰, ۱۴۰۱

  بسیار عالی
  ممنون از شما من خیلی وقت بود دنبال این بودم ک آمریکا با این غولی ارتشش چقدر به نیروهاش میده