کوییز شماره ۱۴؛ آیا می توانید با یک عکس نام این فیلم های کریسمسی را حدس بزنید؟

کوییز شماره ۱۴؛ آیا می توانید با یک عکس نام این فیلم های کریسمسی را حدس بزنید؟

دسامبر در روزهای آخر خود به سر می برد و بسیاری از جاها و به ویژه در غرب، همه جا را برف فرا گرفته است. همه این ها تنها می تواند یک معنا داشته باشد و این یعنی اینکه زمان تماشا کردن فیلم های کریسمسی فرا رسیده است. برخی فیلم های مخصوص سال نو میلادی فوق العاده، برخی بد و برخی نیز فاجعه هستند. اما خوب یا بد، فیلمی که داستان آن در دوران کریسمس روایت می شود، بهترین روش برای ورود به روح فصل زمستان و ایام کریسمس است. فیلم هایی هستند که داستان های کلاسیکی مرتبط با کریسمس و سال نو را روایت می کند، فیلم هایی که اکنون شناخته شده و بارها آن را تماشا کرده ایم. اما تا چه اندازه فیلم های کلاسیک کریسمسی را می شناسید؟ این کوییز دانش شما در مورد فیلم های کریسمسی را تست خواهد کرد و تنها کاری که باید بکنید این است که تنها با یک عکس، نام آن فیلم را تشخیص دهید.

نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۲- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۳- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۴- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۵- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۶- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۷- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۸- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۹- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۰- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۱- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۲- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۳- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۴- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۵- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۶- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۷- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۸- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۱۹- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
نام این فیلم کریسمسی چیست؟ ۲۰- نام این فیلم کریسمسی چیست؟
تبریک!
پرسش‌های بعدی بعد از انتخاب گزینه نمایش داده می‌شوند.
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
یک نظر

ورود