پیام تبریک فارسی و انگلیسی سال نو میلادی به همراه کارت پستال های زیبا

پیام تبریک فارسی و انگلیسی سال نو میلادی به همراه کارت پستال های زیبا

با به پایان رسیدن یک سال میلادی، مردم بسیاری از نقاط دنیا آغاز سال نو میلادی را به شیوه های مختلفی جشن می گیرند.

با چند پیام تبریک انگلیسی و فارسی و کارت پستال های زیبا به مناسبت سال نو میلادی همراه باشید.

May the joys of this New Year last today, tomorrow and forever. Happy New Year!

آرزو می کنم عمر شادی این سال نو به درازای امروز، فردا و ابد باشد. سال نو مبارک!

I can’t wait to see where the new year brings us! Wishing you nothing but happiness in the new year. Happy New year!

بی صبرانه منتظرم ببینم سال جدید ما را به کجا خواهد برد! در سال جدید برایت آرزویی جز شادکامی و خوشی ندارم. سال نو مبارک!

Happy New Year! Wishing you a year full of love and laughter and success in reaching your goals.

سال نو مبارک! برایت سالی پر از خنده و عشق و موفقیت در رسیدن به اهدافت آرزومندم.

Wishing you beautiful moments, treasured memories, and all the blessings a heart can know. Happy New Year!

برایت لحظه هایی زیبا، خاطراتی ارزشمند و تمامی موهبت و نعمت هایی که دل می تواند طالبشان باشد را آرزومندم. سال نو مبارک.

May the new sun of the new year bring Lots of happiness and joy to you, your family and loved ones. Happy New Year!

آرزو می کنم خورشید ِ سال جدید برای تو، خانواده و عزیزانت، شادی و خوشی های فراوانی را به ارمغان آورد. سال نو مبارک!

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you. Happy New Year!

آرزو می کنم یکایک روزهای سال جدید برایتان سرشار از موفقیت، شادمانی و کامیابی و سعادت باشد. سال نو مبارک!

As the New year is blossoming, I wish you great time ahead, and may u achieve all that u wish for. Happy New Year!

سال نو در حال آغاز شدن است و من برایت اوقات خوشی را آرزومندم، و امیدوارم هر چیزی که آرزویش را داری را بدست آوری. سال نو مبارک!

The seconds will turn into minutes, minutes will turn into hours but there will be no break to our friendship throughout the years. Wishing you a very Happy New Year my friend!

ثانیه ها تبدیل به دقیقه و دقیقه ها تبدیل به ساعت می شوند، ولی هیچ چیزی مانعی برای دوستی ما طی سال ها نیست. برایت سال نو شادی را آرزومندم دوست عزیزم!

Wishing peace, love, and joy to you and your loved ones this new year. Happy New Year!

برای تو و عزیزانت آرامش، عشق و خوشی را در این سال جدید آرزومندم. سال نو مبارک!

Each year is a gift that holds hope for new adventures. May your New Year be filled with exploration, discovery, and growth. Happy New Year!

هر سال همچون هدیه ای است که دربردارنده امید برای ماجراجویی های جدید. امیدوارم که سال جدیدتان سرشار از اکتشاف، کشف و رشد و بلوغ باشد. سال نو مبارک!

Here’s the New Year giving you an opportunity to write a beautiful story for yourself on all 365 days of the Year. Happy New Year!

سال جدید فرصتی دوباره به تو می دهد تا در  ۳۶۵ روز سال برای خودت داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!

New year is all about new vistas, new aspirations, new promises, and new hopes. Wishing you a joyous New Year!

سال نو به معنای چشم اندازها، آرزوها، وعده ها و امیدهای جدید است، برایت سال جدید شادی را آرزو می کنم.

I am sure new year is set to bring in a breath of fresh air in your life / Happy New Year

شک ندارم که سال جدید نفسی از هوای تازه را به زندگی ات خواهد دمید. سال نو مبارک!

May lights of new year guide you to the most positive destination at the beginning of the year. Happy New Year!

امیدوارم که پرتو های سال نو در همان ابتدای سال  به سوی مثبت ترین اهداف هدایتت کند. سال نو مبارک!

Happy New Year! May your troubles be less, and your blessings be more, and nothing but happiness come through your door.

سال نو مبارک! امیدوارم مشکلاتت کمتر و نعمت ها در زندگی ات بیشتر باشد و چیزی جز شادمانی در خانه ات را نزند.

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود