بر چه اساسی از نام حیوانات برای سال نو قمری چینی استفاده می شود؟

بر چه اساسی از نام حیوانات برای سال نو قمری چینی استفاده می شود؟

در فرهنگ چینی، هر سال به نام حیوان به خصوصی نامگذاری می شود و چینی ها معتقدند متولدین هر سال با توجه به حیوانی که نماد آن است، از ویژگی های شخصیتی خاصی برخوردارند.

این همان زودیاک چینی است که از یک چرخه ی ۱۲ ساله تشکیل شده است.

امسال سال کدام یک از حیوانات زودیاک چینی است؟

۲۰۲۳ سال خرگوش است.

در فرهنگ چینی خرگوش را موجودی خوش یمن، مهربان، باهوش و خون گرم می دانند.

دیگر حیوانات زودیاک چینی عبارتند از: گاو، موش، ببر، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوک.

۲۰۲۲ سال ببر بود و ۲۰۲۴ سال اژدها خواهد بود.

من متولد سال کدام حیوان زودیاک چینی هستم؟

زودیاک چینی یک چرخه ی ۱۲ ساله ی تکرارشونده دارد.

 • موش: ۱۹۴۸ – ۱۹۶۰ – ۱۹۷۲ – ۱۹۸۴ – ۱۹۹۶ – ۲۰۰۸ – ۲۰۲۰
 • گاو: ۱۹۴۹ – ۱۹۶۱ – ۱۹۷۳ – ۱۹۸۵ – ۱۹۹۷ – ۲۰۰۹ – ۲۰۲۱
 • ببر: ۱۹۵۰ – ۱۹۶۲ – ۱۹۷۴ – ۱۹۸۶ – ۱۹۹۸ – ۲۰۱۰ – ۲۰۲۲
 • خرگوش: ۱۹۵۱ – ۱۹۶۳ – ۱۹۷۵ – ۱۹۸۷ – ۱۹۹۹ – ۲۰۱۱ – ۲۰۲۳
 • اژدها: ۱۹۵۲ – ۱۹۶۴ – ۱۹۷۶ – ۱۹۸۸ – ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲ – ۲۰۲۴
 • مار: ۱۹۵۳ – ۱۹۶۵ – ۱۹۷۷ – ۱۹۸۹ – ۲۰۰۱ – ۲۰۱۳ – ۲۰۲۵
 • اسب: ۱۹۵۴ – ۱۹۶۶ – ۱۹۷۸ – ۱۹۹۰ – ۲۰۰۲ – ۲۰۱۴ – ۲۰۲۶
 • بز: ۱۹۵۵ – ۱۹۶۷ – ۱۹۷۹ – ۱۹۹۱ – ۲۰۰۳ – ۲۰۱۵ – ۲۰۲۷
 • میمون: ۱۹۵۶ – ۱۹۶۸ – ۱۹۸۰ – ۱۹۹۲ – ۲۰۰۴ – ۲۰۱۶ – ۲۰۲۸
 • خروس: ۱۹۵۷ – ۱۹۶۹ – ۱۹۸۱ – ۱۹۹۳ – ۲۰۰۵ – ۲۰۱۷ – ۲۰۲۹
 • سگ: ۱۹۵۸ – ۱۹۷۰ – ۱۹۸۲ – ۱۹۹۴ – ۲۰۰۶ – ۲۰۱۸ – ۲۰۳۰
 • خوک: ۱۹۵۹ – ۱۹۷۱ – ۱۹۸۳ – ۱۹۹۵ – ۲۰۰۷ – ۲۰۱۹ – ۲۰۳۱

با آغاز هر سال چینی حیوان سال هم تغییر می کند.

با این حال، سال نوی چینی تاریخ متغیری دارد که بر اساس گاه شمار قمری تعیین می شود و می تواند در تاریخی بین ۲۱ ژانویه تا ۲۰ فوریه باشد.

ماجرای زودیاک چینی چیست؟

گاو، اسب، بز، خروس، خوک و سگ، ۶ حیوان اهلی اصلی بودند که چینی ها آن ها را پرورش می دادند و موش، ببر، خرگوش ، اژدها، مار و میمون همگی از حیوانات مورد علاقه ی مردم چین بودند.

بر اساس افسانه ها، در دوران باستان، امپراتور جید (خدای اعظم در دین چینی ها) دستور داد در تهیه ی تقویم از حیوانات استفاده شود و گفت ۱۲ حیوانی که زودتر خود را برسانند برای این منظور انتخاب خواهند شد.

در آن زمان، گربه و موش با هم دوست بودند. با شنیدن این خبر، گربه به موش گفت: «ما باید زودتر از همه خودمان را برسانیم اما من معمولاً دیر از خواب بیدار می شوم.»

موش قول داد دوستش را از خواب بیدار کند تا با هم بروند اما از هیجان زیاد فراموش کرد و به تنهایی رفت.

در راه، موش به ببر، گاو، اسب و باقی حیوانات برخورد که همگی بسیار سریع تر از او بودند.

موش نقشه ای ریخت و گاو را راضی کرد تا او را پشت خود حمل کند، به این شرط که موش در راه برایش آواز بخواهند.

گاو اول از همه رسید اما موش از روی او به پایین سُر خورد به اولین حیوان تقویم تبدیل شد (چرخه ی زودیاک چینی با موش آغاز می شود).

تا گربه برسد کار انتخاب دیگر تمام شده بود و به همین دلیل است که گربه ها از موش ها بیزارند و همیشه به دنبال شکار آن ها هستند.

خوک که خواب مانده بود، حیوان دوازدهم تقویم شد.

منبع: thesun
بدون نظر

ورود