۹ معمای کارآگاهی چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

۹ معمای کارآگاهی چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

ذهن ما اغلب ما را به اشتباه می اندازد و ممکن است با مشاهدات خود به نتیجه ای برسد که با واقعیت فاصله داشته باشد. گاهی اوقات کلیشه ها، به ما اجازه نمی دهند معماهای نسبتا آسان را حل کنیم. این بدان معنی است که یک معمای ساده می تواند چیزهای زیادی را در مورد نحوه عملکرد مغز و تصورات غلط ما آشکار کند. در ادامه ۹ معمای کارآگاهی چالش برانگیز مطرح می شود که می توانند فعالیت مغز شما را محک بزنند و کارآگاه درونی شما را هوشیار کنند.

۱. کدام یک از افراد تصویر زیر تظاهر به ثروتمند بودن می کند؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

جواب: کت مرد سمت چپ تصویر، از جنس پلی استر است، در نتیجه او نمی تواند پولدار باشد.

۲. ۲ زن وارد یک شرکت می شوند، اما یکی از آنها در این شرکت کار نمی کند. به نظرتان کادام زن کارمند این شرکت است؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

جوابک زن سمت چپ تصویر بر روی لباس خود یک بَج اسم و فامیل دارد که نشان می دهد، او کارمند این شرکت است.


۳. در آستانه یک در پیرانای ترسناکی انتظار می کشد، در آستانه در دیگر، سیم های برق و آب روی زمین است، در آستانه در سوم یک نینجا خطرناک آماده ایستاده و تمساحی گرسنه در آخر را اشغال کرده است. استفاده از کدام در بی خطر است؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

۴. زوجی تصمیم گرفتند با توجه به نام فرزندان قبلی خود، نام آخرین پسرشان را جیسون بگذارند. چگونه این نام با نام فرزندان دیگر آنها مرتبط است؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

جواب: مجموع حروف اول نام فرزندان دیگر، جیسون می شود.


۵. در تصویر زیر کدام هویج با هویج های دیگر فرق می کند؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

فقط یکی از هویج ها ۴ برگ دارد.


۶. در تصویر زیر ۲ چیز غیر عادی وجود دارد، آیا می توانید آنها را پیدا کنید؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

جواب: در تصویر یک نارگیل صورتی و یک آنتن تلویزیون دیده می شود.


۷. در تصویر زیر چند عدد می بینید؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!


۸. خوردن کدام یک از غذاهای تصویر زیر مطمئن تر است؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!


۹. کدام بچه ۳ مادر دارد؟

10 معمای چالش برانگیز که عملکرد مغز و تصورات غلط شما را آشکار می کند!

جواب: همه بچه ها غذاهایشان را از خانه آورده اند، این نشان می دهد که بچه سمت راست ۳ مادر دارد؛ بچه می توانند هر چقدر می خواهند در مدرسه آب بخورند.

منبع: brightside
بدون نظر

ورود