ظاهر آلبینوها یا زال ها در نژادهای مختلف چه فرقی می کنند؟

ظاهر آلبینوها یا زال ها در نژادهای مختلف چه فرقی می کنند؟

اگر ما در دنیای ارباب حلقه‌ها زندگی می‌کردیم، آلبینوها یا زال ها – مرموزترین افراد روی زمین – بدون شک الف‌ها بودند. در ادامه پرتره‌هایی از افراد زال در نژادها و ملیت‌های مختلف را ببینید. آنها واقعاً خارق العاده هستند!

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

افراد زال در نژادهای مختلف

منبع: bright side
بدون نظر

ورود