اقدام عجیب شهرداری تهران برای حضور نمایشی داعش در مترو + ویدیو

اقدام عجیب شهرداری تهران برای حضور نمایشی داعش در مترو + ویدیو

نمایش حضور داعش در متروی تهران و واکنش مسافران به این اتفاق را در این ویدیو ببینید:

دیجیاتو
بدون نظر

ورود