تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
منفورترین فیلم های چهل سال اخیر را در این مقاله خواهید شناخت. نمی‌توان مدعی شد که تمام فیلم‌های بازیگران شهیر هالیوود موفقیت چشمگیری داشته‌اند. حتی بعضی از آثار این بازیگران...
منفورترین فیلم های چهل سال اخیر

مروری بر منفورترین فیلم های چهل سال اخیر از دیدگاه منتقدان با نمره صفر راتن تومیتوز

 

اخبار فرهنگ و هنر

سینما

موسیقی