تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
مراسم بفتا یا همان جوایز آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا ( BAFTA) که تاکید عمده ای روی تولیدات بریتانیایی در حوزه سینما و تلویزیون دارد و همه ساله در ماه...

مراسم بفتا ۲۰۲۱؛ از نامزدی فیلم تحسین شده «عشایر» تا چادویک بوزمن فقید