جمعه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ با همکاران سمی خود چطور رفتار کنیم؟
۰
چهارشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ با رئیس یا همکار بدقلق چطور کنار بیاییم؟
۰