امیر تتلو در ترکیه بازداشت شد
سه شنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ امیر تتلو در ترکیه بازداشت شد
۱