فیلم ترسناک یکی از ژانرهایی است که به شدت بیننده را درگیر خود می کند و تماشای آن می تواند به یک کابوس وحشتناک تبدیل شود. بهتر است همراه دوستان به تماشای چنین فیلمهایی بنشینید. ده فیلم ترسناک و به شدت دلهره آور ، برترین فیلمهای ترسناک تاریخ سینما ، ده فیلم ترسناک با موضوع روانشناسی ، فیلم های ترسناک با موضوع قتل ، فیلم های ترسناک علمی و تخیلی ، چرا ژانر فیلم ترسناک پرطرفدار است؟