اعداد نوشته شده در پایان جاده ها چه مفهومی دارند؟

اعداد نوشته شده در پایان جاده ها چه مفهومی دارند؟

اعدادی که در پایان هر جاده مشاهده می کنید، تنها برای کمک به فرود هواپیماها در نظر گرفته نشده اند. آن ها حامل پیام مهمی هستند: زاویه جاده نسبت به قطب شمال. ویدیویی که در ادامه مشاهده می نمایید این مسئله را به خوبی تشریح می کند.

این ویدیو تنها یک دقیقه است و بنابراین تماشای آن کار چندان سختی نیست. هر جاده با شماره اش در واقع موقعیت خود بر روی کره زمین را نشان می دهد. اعدادی که مشاهده می کنید به نزدیک ترین عدد ۲ رقمی گرد شده اند. به عنوان مثال عدد ۱۲ نشان دهنده زاویه ۱۲۰ درجه و عدد ۳۶ نشان دهنده زاویه ۳۶۰ درجه نسبت به قطب شمال است. شما می توانید با استفاده از این اعداد، تشخیص دهید که اکنون در کدام جهت قرار دارید.

قطب شمال در طول این سال ها همواره برای طی نمودن فواصل طولانی مورد استفاده قرار گرفته. محل قرارگیری قطب ها هر روز دچار تغییر می شود. در طول ۱۵۰ سال گذشته، آن ها ۶۸۵ مایل جا به جا شده اند. اگر تغییر شماره جاده ها ضروری باشد، این کار با استفاده از رنگ انجام می گیرد. این شماره ها دقیق ترین اطلاعات را به شما نمی دهند، اما می توان آن ها را برای پرواز و فرود هواپیما و به دست آوردن اطلاعات درباره زمین مورد استفاده قرار داد.

منبع: lifehacker
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
یک نظر

ورود

  • slark دی ۲۴, ۱۳۹۵

    رو جاده های ایرانم هست؟ چون من تاحالا چیزی ندیدن…