کیش تور
تازه‌ترین نوشته‌ها
غذاهای خیابانی به غذاهایی ارزان‌قیمت که سریع هم حاضر می‌شوند، گفته می‌شود. غذاهایی که معمولا در خیابان و روی گاری‌ یا ماشین سرو می‌شود. خوبی این غذاها این است که مواد...
غذاهای خیابانی تبریز1

غذاهای خیابانی ایران : این قسمت تبریز

نخستین انیمیشن جهان، قدیمی‌ترین تخته نرد جهان، نخستین چشم مصنوعی، نخستین عمل جراحی مغز جهان در حفاری‌های شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان بدست آمده است. پیشرفته‌ترین شهر جهان باستان در...
شهر سوخته زابل

شهر سوخته ؛ پیشرفته‌ترین شهر جهان باستان!