تصاویر مسابقه ملی ریش و سبیل ۲۰۱۶

رقابت برای انتخاب زیباترین ریش و سبیل دنیا

بدون نظر

امسال نیز به رسم هرسال شاهد برگزاری مسابقه ملی ریش و سبیل بودیم که در شهر نشویل در ایالت تنسی ایالت متحده آمریکا و در روز کارگر برپا گشت.

به رسم همیشگی، شرکت کننده ها از سراسر جهان در این مراسم حضور داشتند. خوب است بدانید تقریبا تمامی این افراد سال ها از  موهای صورت خود نگهداری نموده و آنها را در بهترین حالت ممکن حفظ می کنند تا در سلامت کامل رشد نمایند. سپس این موها در شمایل عجیب و منحصربه فرد حالت داده و در این رقابت حاضر می شوند.

در همین راستا و در ادامه این مطلب می توانید تصاویر شرکت کننده های سال ۲۰۱۶ را مشاهده کنید. با روزیاتو همراه باشید.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30

بدون نظر

ورود