مجموعه تصاویری که دست فروشان را از نمای متفاوت به تصویر می کشد

مجموعه تصاویری که دست فروشان را از نمای متفاوت به تصویر می کشد

یک عکاس با حوصله به نام «لوئیس هیرینک» چندین روز خود را روی پلی که محل عبور دست فروش های شهر هانوی در کشور ویتنام هستند، سپری کرده تا از محصولاتی که روی دوچرخه های خود حمل می کنند، عکاسی نموده و آنها را مستندسازی کند.

او در نظر دارد یکصد عکس با زاویه ثابت ثبت نموده و آنها را در کتابی به چاپ برساند.

وی در مورد این دست فروشان چنین بیان داشته: «این افراد هر روز ساعت ۴ صبح از خواب بیدار شده و دوچرخه های خود با انواع گل، میوه یا سبزیجات تازه پر کرده و هر روز کیلومترها دوچرخه سواری می کنند تا با فروش این محصولات، کسب درآمد نمایند. برخی از آنها از روستاهای اطراف به هانوی آمده اند و شرایط زندگی و شغلی چندان مناسبی ندارند.»

در ادامه می توانید تعدادی از عکس های یاد شده را مشاهده کنید.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

مطالب مرتبط
دیجیاتو
بدون نظر

ورود