وقتی که همه چیز در دنیای ما وارونه شود چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ [تماشا کنید]

وقتی که همه چیز در دنیای ما وارونه شود چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ [تماشا کنید]

در زندگی روزمره ما، هر اتفاقی می تواند رخ دهد. رویدادهای خوب و یا بد، با توجه به دقت و عملکرد ما در زندگی رخ می دهند و هر یک پیامدهایی برایمان خواهند داشت. اتفاقاتی که با آن مواجه می شویم، حاصل کار خودمان هستند و نمی توان از کسی برای آن ها خرده گرفت. به عنوان مثال، اگر یک لیوان را به زمین بیاندازید، به طور حتم خواهد شکست و انتظاری غیر از این نمی توان داشت. حالا تصور کنید که در جهان ما، همه چیز برعکس شود.

ویدیویی که در ادامه خواهید دید، تمامی رویدادهای پیرامون ما را به صورت وارونه نشان می دهد. اگر تعدادی کارت را در معرض باد قرار دهید، ترکیب آن ها قطعا به هم خواهد ریخت، اما در کلیپی که «Florent Porta» تهیه نموده، این گونه نیست و شرایط به گونه ای دیگر پیش می رود. پیشنهاد می دهیم به تماشای آن بنشینید تا ماجرا بیشتر برایتان روشن گردد.

منبع: gizmodo
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود