۳ نظر

شکل انگشتان پای افراد با یکدیگر متفاوت است؛ بعضی از افراد انگشتان یک اندازه و منظم دارند، در بعضی دیگر انگشت دوم از انگشت شست بلندتر است. همین تفاوت های ظاهری، می توانند نماد اختلاف های بارز شخصیتی در افراد هم باشند. به این صورت که مثلا فردی که انگشت کوچک بسیار کوچکی دارد، یک فرد کاملا خودسر محسوب می گردد که همیشه سر ناسازگاری با بقیه را داشته و ساز مخالف می زند.

برای آشنایی با دیگر فرم های انگشتان پا و دانستن اینکه هر شکلی بیانگر چه خصوصیتی است، دعوت می کنیم تا در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

پای مصری

1

همه انگشتان از انگشت شست تا کوچک کاملا منظم در کنار هم قرار دارند و به ترتیب از بزرگ به کوچک، از قد آن ها کاسته می شود.

این پا به افراد مرموز، گوشه گیر، غیر معاشرتی و مودی تعلق دارد.

پای رومی

2

کسانی که این مدل پا را دارند بسیار اجتماعی بوده و رفتار دوستانه دارند. در مجسمه های پر ابهت روم باستان این مدل انگشتان پا رایج تر از بقیه است.

پای دهقان

3

کسانی که همه انگشتان پای آن ها یک قد و اندازه دارند، افراد خونسرد، منطقی و واقع بینی هستند. کسانی هستند که می توان به آن ها اعتماد کرد. همچنین انسان های رازداری محسوب می شوند.

پای یونانی

4

دومین انگشت پا بلندتر از دیگری است. این افراد عموما هنرمند و احساساتی هستند و استعداد بسیاری برای مدیریت دارند. همچنین در ورزش هم موفق هستند.

وقتی انگشت کوچک را نمی توانید تکان دهید

5

اگر انگشت کوچک پا را فقط با کمک دست ها می توانید تکان دهید، این مدل پای شماست. افرادی که چنین انگشتانی دارند، کاملا خونسرد بوده و زندگی حساب شده و قابل پیش بینی دارند. بسیار محافظه کار بوده و تقریبا سرد هستند.

وقتی انگشت کوچک را می توانید تکان دهید

6

کسانی که قادر هستند انگشت کوچک خود را تکان دهند و به کمک دست نیاز ندارند، شخصیتی کاملا متضاد با گروه قبلی دارند. آن ها بسیار آسان گیر و ماجراجو هستند و آمادگی هر نوع تغییری را در زندگی دارند. گاهی حتی نمی توانند لحظه ای آرام بگیرند. از انجام کارهای عجیب و غریب بسیار خرسند می شوند.

کوچک بودن بیش از حد انگشت کوچک

7

کسانی که چنین انگشتانی دارند، در بیشتر مواقع با دیگران مخالفت کرده و به روش دلخواه خود رفتار می کنند.

انگشت سوم به سمت بیرون خمیده است

8

کسانی که پاهایشان به این فرم است، ترجیح می دهند برای انجام هر کاری از قبل برنامه ریزی داشته باشند. آن ها بسیار منظم بوده و همه چیز را تحت کنترل خود دارند.

بین انگشت دوم و سوم فاصله وجود دارد

9

کسانی که چنین انگشتانی دارند به خوبی می توانند عقل و احساس را از هم جدا کنند. آن ها دیپلمات، سیاست مدار، تحلیل گر و تاجر بسیار خوبی می شوند.

مطالب مرتبط
۳ نظر

ورود