طالع بینی چینی چه رازهایی در مورد شخصیت شما می گوید؟

طالع بینی چینی چه رازهایی در مورد شخصیت شما می گوید؟

دیروز، اولین روز از سال نوی چینی بود و از این رو شاید بد نباشد با برخی از مفاهیم طالع بینی چینی با توجه به سال تولد خود آشنا شوید.

لازم است توضیح دهیم که طالع بینی چینی یک چرخه ۱۲ ساله را شامل می شود و نماد هر سال، یک حیوان است.

بر اساس فرهنگ عامه چینی و افسانه های قومی و اجدادی این سرزمین، توالی این منطقه البروج، بر اساس نتایج مسابقه ای که بین حیوانات برگزار شده، تعیین شده است. به این صورت که موش باهوش برنده بازی بوده و به همین خاطر، این توالی از موش شروع می شود. گفته می شود موش سوار بر پشت گاو، خودش را به خط پایان رسانده.

بر اساس این طالع بینی، سال ۲۰۱۷، سال خروس است. گفته می شود هرکسی که در این سال متولد شده باشد، سالی مملو از خوش شانسی و فرصت های مثبت در انتظارش خواهد بود.

به اعتقاد چینی ها، سال تولد، فقط بیان گر سن فرد نیست و اطلاعاتی در مورد شخصیت درونی، نوع ارتباطات و حتی سرنوشت وی را نیز مشخص می کند.

برای اینکه بدانید متولد چه سال و چه حیوانی هستید، می توانید از جدول زیر کمک بگیرید. پس از تعیین حیوان سال تولد خود، در ادامه بارزترین ویژگی های فردی متولدین آن حیوان را مطالعه کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

منبع: businessinsider
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود