مدل های موی بسیار نامتعارفی که هر کسی را متعجب خواهند ساخت

مدل های موی بسیار نامتعارفی که هر کسی را متعجب خواهند ساخت

همه ما به رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن یا مرتب کردن موهایمان نیاز داریم. برخی از روش ها و سبک های متعارف و معمولی برای آرایش موهایشان استفاه می کنند و برخی دیگر نیز شکل های عجیب غریبی به موهای خود می دهند که هر کسی با دیدن آن ها نظرش جلب شده و تعجب خواهد کرد. علاوه بر این برخی آرایشگران دقیقا می دانند که مشتری چه می خواهد و موهای وی را بر طبق همان خواسته ها مرتب  می کنند و  البته در پایان کار شخص از مدل موهای خود راضی خواهد بود. اما در برخی موارد نتیجه کار عجیب غریب به نظر می رسد که حتی خود شخص نیز انتظار آن را ندارد.

در ادامه مطلب شما را به دیدن تصاویری از عجیب ترین مدل های اصلاح موی سر که خواسته خود شخص یا شاهکار آرایشگر مخصوص او بوده است جلب می کنیم.

funny-haircuts-say-no-more-barber-66-58ae9678dcde2__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-57-58ac1976456eb__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-14-58aea7de3e96b__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-2-58a6ce9640402__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-67-58aea6c8031f8__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-71-58aeb0e0c8959__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-6-58aea63bebb66__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-1-58a6ce93b2243__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-136-58ad5e272681c__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-35-58aabef094927__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-107-58af05fc76e20__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-10-58aaef33572e8__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-30-58a70851229c2__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-23-58aaf1845dd0a__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-4-58aef9d596d98__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-47-58abef8912bee__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-18-58a6cebf2b5a4__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-26-58aaf1f6e06af__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-22-58aaf16086228__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-42-58ab0ba82c708__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-36-58aac8b324bb6__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-16-58aea799c152f__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-13-58aaefc6680f7__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-128-58ac4808b5412__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-112-58ab0bc5696cb__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-41-58ab01af02719__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-11-58a6ceab0bb5a__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-8-58aaeee818bde__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-34-58aab85e12f0b__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-134-58ae8ef9648a0__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-142-58ad98c0ded4f__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-21-58aaf1326e5ba__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-50-58abff13d11b8__605 (1)-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-59-58ac37256807e__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-123-58ac39b29f768__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-144-58aea8642620e__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-24-58aaf1b7dba06__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-25-58a6ced315615__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-138-58ad70183a24f__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-15-58aaf072307d1__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-17-58aaf0ab56cd5__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-19-58aaf0d3110f8__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-60-58ac3b3dd408b__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-53-58aeaa7da593a__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-62-58ac4d7aeb959__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-43-58ab0c2b2dc48__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-54-58ac1289414f2__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-61-58ac3ef63c0c5__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-127-58aeaf185ba2e__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-9-58aaef11cccf3__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-20-58aea6856ccc5__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-48-58abf539b9927__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-7-58aaeeb18e750__605-w900-h600

funny-haircuts-say-no-more-barber-33-58aaf26a1825b__605-w900-h600

funny-barber-say-no-more-haircuts-139-58ad82ab47dc4__605-w900-h600

منبع: boredpanda
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
یک نظر

ورود