بدون نظر
کیش تور

آیا تاکنون به این نکته توجه کرده اید که بیشتر هنرمندان و ستاره هایی که روی فرش قرمز حاضر می شوند، کفش هایی بزرگ از پاهایشان را پوشیده اند؟ آیا این یک مد است؟ یا دلیل خاصی برای این کار وجود دارد؟

1

این امر در واقع به دلیل خاصی صورت می پذیرد و مد، گرایش یا سبک لباس نیست. از آن جا که هنرمندان هنگام حضور روی فرش قرمز، اغلب کفش هایی با پاشنه های بسیار بلند می پوشند و چون باید چندین ساعت پیاپی این کفش ها را به پا داشته باشند، به منظور پیشگیری از تاول زدن یا درد انگشتان پا، کفش هایی با یک سایز بزرگ تر را انتخاب می کنند.

این امر موجب می شود تا خون در تمام کف و انگشتان پا بدون هیچ مانعی جریان داشته باشد و از هر گونه تاول یا زخم شدن بخش های مختلف پا، پیشگیری می شود.

2

این ترفند در مورد صندل های پاشنه بلند نیز مصداق دارد.

البته شایان ذکر است که به منظور جلوگیری از لق بودن کفش و در آمدن آن از پا (به دلیل بزرگی)، طراحان لباس آن ها، یک پد سیلیکونی درون کفش قرار می دهند تا کفش سایز شده اما تنگ و چسبان نباشد.

البته برخی از هنرمندان برای این منظور از چسب ها دوطرفه استفاده می کنند.

در آخر هم اشاره کنیم که در گذشته ستاره ها سعی می کردند لباس های ماکسی بپوشند تا کفش آن ها زیر دامن پنهان بماند، اما در حال حاضر این مساله برایشان خیلی ها مهم نیست و از نظرشان اشکالی ندارد که بقیه بزرگ بودن کفش هایشان را بیبنند.

کیش تور
بدون نظر

ورود