عکس هایی مسحور کننده که با استفاده از تکنیک«نقاشی با نور» گرفته شده اند

عکس هایی مسحور کننده که با استفاده از تکنیک«نقاشی با نور» گرفته شده اند

نقاشی با نور یا طراحی با نور یک تکنیک تصویری است که با استفاده از یک لامپ یا منبع نور دستی تصاویری را خلق می کنید. این تکنیک هم برای اهداف هنری و هم علمی و حتی در عکاسی تبلیغاتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. تکنیک نقاشی با نور باعث شده که برخی عکاسان ترغیب شوند که با عکاسی از یک منبع نور در حال حرکت عکس های جالبی را خلق کنند. در این روش معمولا از لامپ های دستی برای نور دادن به بخش یا قسمتی از یک شیء یا صحنه  استفاده می شود. در ادامه مجموعه ای از تصاویری که با استفاده از این تکنیک فیلم برداری گرفته شده اند را به تماشا خواهیم نشست.

If-you-havent-gotten-into-light-painting-yet-then-fire-up-the-coffee-pot-grab-your-gear-and-head-out-into-the-night-5926cfe77e506__880-w700

If-you-havent-gotten-into-light-painting-yet-then-fire-up-the-coffee-pot-grab-your-gear-and-head-out-into-the-night-5926d1adcb0c3__880-w700

If-you-havent-gotten-into-light-painting-yet-then-fire-up-the-coffee-pot-grab-your-gear-and-head-out-into-the-night-5926cfc544e50__880-w700

If-you-havent-gotten-into-light-painting-yet-then-fire-up-the-coffee-pot-grab-your-gear-and-head-out-into-the-night-5926d11df3653__880-w700

If-you-havent-gotten-into-light-painting-yet-then-fire-up-the-coffee-pot-grab-your-gear-and-head-out-into-the-night-5926d1836dda4__880-w700

If-you-havent-gotten-into-light-painting-yet-then-fire-up-the-coffee-pot-grab-your-gear-and-head-out-into-the-night-5926d002601b5__880-w700

If-you-havent-gotten-into-light-painting-yet-then-fire-up-the-coffee-pot-grab-your-gear-and-head-out-into-the-night-5926d0225936c__880-w700

thehood-5926cebbc9f5e__880-w700

منبع: boredpanda
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود