چرا توقف یا دستکم کند کردن روند پیری از لحاظ منطقی و ریاضی امکان ندارد؟

چرا توقف یا دستکم کند کردن روند پیری از لحاظ منطقی و ریاضی امکان ندارد؟

شاید بزرگ ترین آرزوی هر انسانی این باشد که پیر نشود یا دستکم با سرعت کمتری پیر شود و مدت زمان بیشتری را جوان بماند. متاسفانه پزشکان می گویند که از لحاظ منطق، تئوری و ریاضی متوقف کردن فرآیند پیر شدن غیر ممکن است. اما چرا؟

دو محقق از دانشگاه آریزونا به نام های دکتر جوانا ماسل و پل نلسون هنگامی که بر روی پیدا کردن راهی برای متوقف کردن یا دستکم کند کردن سرعت مرگ و تخریب سلول ها در بدن انسان تحقیق می کردند در نهایت به این نتیجه رسیدند که چنین چیزی در واقع امکان ندارد زیرا چنین تلاشی منجر به سرطان خواهد شد. دکتر ماسل در این باره گفته است:” پیری از لحاظ ریاضی اجتناب ناپذیر است، جداً اجتناب ناپذیر است. از لحاظ ریاضی، منطق و تئوری هیچ راهی برای فرار از این موضوع وجود ندارد”.

این دو محقق در مطالعه ی خود با بررسی دقیق آن چه که با بالا رفتن سن در سلول ها رخ می دهد به دنبال پیدا کردن راهی محتمل برای متوقف کردن پیر شدن سلول ها در ارگانیسم هایی مانند انسان بوده اند. سلول ها به طور مداوم در حال جایگزین شدن هستند و سلول های موجود نیز برای توبید سلول های جدید تکثیر پیدا می کنند. اما چنین فرآیندی تنها چند بار مشخص قبل از مرگ سلولی امکانپذیر است. مشکل دیگر از دست دادن کارآیی می باشد، که زمانی رخ می دهد که سلول توانایی خود در انجام موثر و معمول وظایف خود همانند قبل را از دست می دهد. این فرآیندهای تکراری در طول زمان به پیر شدن سلول منتهی می شوند.

در حال حاضر تیم های تحقیقاتی زیادی از سراسر دنیا در حال تلاش برای پیدا کردن راهی برای متوقف کردن یا دستکم کند کردن روند پیر شدن سلول ها هستند. یکی از روش های بررسی شده هدف قرار دادن فرآیند انتخاب برای خلاص شدن از دست سلول هایی است که کارکردشان را از دست داده اند و نگه داشتن آن هایی است که عملکرد طبیعی و مناسبی دارند. محققان این روش را بررسی کرده و با یک اخطار مهم مواجه شده اند- برخی از سلول ها به جای این که با گذشت زمان عملکرد و تکثیر کندی داشته باشند، با بالا رفتن عمر با سرعت بیشتری رشد کرده که این خود می تواند به جهش هایی منجر شود که سرطان را در پی خواهد داشت.

این مشکل به این معنی است که ارگانیسم های چند سلولی حتی اگر محققان کاری کنند که انتخاب سلولی بهبهترین شکل ممکن انجام گیرد باز هم پیر خواهند شد. نلسون در این باره می گوید:” با بالا رفتن سن، بسیاری از سلول های بدن مشا با کاهش کیفیت عملکرد مواجه شده و در نهایت کارآیی خود را از دست خواهند داد. بدین ترتیب رشد آن ها نیز متوقف می شود اما برخی از سلول های بدن به سرعت رشد و تکثیر پیدا می کنند”. این موضوع باعث ایجاد سلول های سرطانی خواهد شد. سلول های سرطانی با خلاص شدن از دست سلول هایی که عملکرد نامناسبی دارند توان تکثیر بسیار بیشتر و بهتری پیدا خواهند کرد. این بدان معنا خواهد بود که به جای پیر شدن در یک سرعت معقول و طبیعی، فرد می تواند به سرطان مبتلا شده و خیلی زودتر بمیرد.

بدین ترتیب محققان به این نتیجه رسیده اند که نه تنها هیچ راهی (دستکم در شرایط کنونی) برای متوقف کردن یا کند کردن پیری سلول ها وجود ندارد بلکه چنین چیزی از لحاظ منطق و تئوری نیز امکان پذیر نخواهد بود.

منبع: newsweek
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
بدون نظر

ورود