بهترین و بدترین ویژگی های شخصیتی شما بر اساس طالع بینی برج فلکی

بهترین و بدترین ویژگی های شخصیتی شما بر اساس طالع بینی برج فلکی

بدون شک کسی نیست که ادعا کند دوست ندارد طالع خود را بداند.حتی اگر به این چیزها نیز اعتقاد نداشته باشید نیز ناخودآگاه دوست دارید طالع بینی خود را بشنوید و همواره از دقت این طالع بینی ها شگفت زده  می شوید. یکی از روش های خاص طالع بینی استفاده از بروج فلکی است. در واقعی برج فلکی خاصی که در آن بدنیا آمده اید بسیاری از ویژگی های شخصیتی شما را مشخص خواهد کرد. در ادامه این مطلب بر اساس ۱۲ برج فلکی مربوط به هر ماه از سال، نقاط مثبت و منفی کسانی که در آن برج فلکی خاص به دنیا آمده اند مشخص شده است. برای دانستن طالع خود با ادامه مطلب همراه باشید.

۱- برج فلکی حمل یا میش (فروردین)

خصوصیات مثبت:

 • ماجراجویی: ریسک کردن یکی از کارهایی است که متولدین برج میش به آن علاقه بسیاری دارند.
 • شجاعت: نترس بودن و بی باکی یکی از صفاتی که است که در متولدین این برج وجود دارد.
 • تنوع طلبی: تنوع مزه زندگی است و چند مزه بودن زندگی همان چیزی است که متولدین برج میش به ان علاقه دارند.
 • سرزندگی: انرژی متولدین این برج مسری بوده و از بین نمی رود.
 • تفکر مثبت: متولدین برج میش همواره به دلیل دید مثبتشان شناخته می شوند.
 • پرشور بودن: هر کاری که به متولدین این برج محول شود با اشتیاق و اهتمام تمام در صدد اجرای آن برخواهند آمد.

خصوصیات منفی:

 • خودرأی بودن: متولدین برج میش بر این باورند که همه چیز را می دانند. به همین دلیل هیچ اهمیتی به احساسات و نظرات دیگران نمی دهند.
 • کله شقی: هر کسی که با متولدین این برج بوده باشد می داند که بحث کردن با آن ها بی نتیجه است.
 • تصمیم گیری آنی: همه می دانند که عجول بودن همراه با تصمیم گیری آنی از ویژگی های متولدین این برج فلکی است.
 • نامرتب بودن: زندگی شلوغ و بی نظم در میان متولدین این برج فلکی به وفور دیده می شود.
 • مخالف بودن: متولدین برج میش دوست دارند که همیشه مجادله کنند زیرا به شدت خودرأی هستند.

۲- برج فلکی ثور یا گاو (اردیبهشت)

خصوصیات مثبت:

 • بخشنده بودن: متولد برج گاو به هر کسی که نیاز داشته باشد کمک می کند.
 • قابل اتکا بودن: شما می توانید روی متولدین این برج فلکی حساب کنید و این افراد دوستان و کارمندان بسیار خوبی خواهند بود.
 • تواضع: متولدین این برج فلکی هیچ گاه شیفته توجه و شهرت نیستند و رفتار متواضعانه ای دارند.
 • سرسختی: شکست و عقب کشیدن از ویژگی هایی است که در زندگی افراد متولد برج گاو دید نمی شود.

خصوصیات منفی:

 • کله شقی: افراد متولد برج فلکی گاو معمولاً انسان های آرام و محترمی هستند اما تغییر عقیده آن ها بسیار سخت است.
 • خودخواهی: افراد متولد این برج نسبت به احساسات دیگران بی اعتنا بوده و هر کاری که خود دوست دارند انجام می دهند.
 • تنبلی: اگر نتوانید متولدین این برج فلکی را به کاری ترغیب کنید او از خود حرکتی انجام نمی دهد.
 • انحصارطلبی: حسادت و پشیمانی از ویژگی های بارز متولدین برج گاو است.

۳- برج فلکی جوزا یا دو پیکر (خرداد)

خصوصیات مثبت:

 • انطباق پذیری: متولدین برج جوزا دوست ندارند چیزی را از دست بدهند پس وقتی پای برنامه ریزی به میان می آید بسیار انعطاف پذیر هستند.
 • تنوع طلبی: علاقمندی به موضوعات مختلف در متولدین برج جوزا بدین معنی است که آن ها گروه تنوع طلبی هستند.
 • روابط عمومی قوی: متولدین برج جوزا روابط عمومی و توانایی ارتباط برقرار کردن فوق العاده ای دارند.
 • شوخ طبعی: هیچ گاه از همنشینی با یک متولد برج جوزا خسته نخواهید شد.

خصوصیات منفی: 

 • عدم ثبات: ماندن برای دراز مدت بر روی یک پیمان یا عضویت در یک گروه برای مدت طولانی چیزی نیست که متولدین برج فلکی جوزا توان آن را داشته باشند.
 • ظاهربینی: متولدین برج فلکی جوزا توجه زیادی به جزییات و عمق مسایل ندارند.
 • بی هدف بودن: متولدین این برج فلکی خیلی زود خسته شده و رغبت خود را از دست می دهند.
 • استرسی بودن: کار زیاد و وظایف سنگین داشتن مهم ترین عاملی است که متولدین این برج فلکی را دچار استرس و اضطراب می کند.

۴- برج سرطان یا خرچنگ (تیر)

خصوصیات مثبت:

 • خلاقیت: از متولدین برج سرطان همواره انتظار ایده های خلاقانه و نو داشته باشید.
 • قدرت تدبیر: در هنگام تصمیم گیری، فراست متولدین برج سرطان خود را نشان خواهد داد.
 • وفاداری: به راحتی علاقه متولدین برج فلکی سرطان را متوجه خواهید شد زیرا این افراد همیشه وفادار باقی می مانند.
 • عاطفی بودن: احساسات افراد متولد برج فلکی سرطان بسیار شدید است و خیلی زود احساسات خود را بروز می دهند.

خصوصیات منفی:

 • دمدمی مزاج بودن: تغییر حالات و رفتارهای ناگهانی از ویژگی های بارز افراد متولد برج فلکی سرطان است پس بسیار مواظب باشید.
 • منفی گرایی: متولدین این برج فلکی خیلی زود امید خود را از دست می دهند و سعی می کنند از مهلکه فرار کنند.
 • شکاکیت: متولدین برج فلکی سرطان خیلی وزد به همه چیز مشکوک می شوند و توهمات باعث می شود که خیلی زود در مورد همه چیز سوال کنند.
 • سمج بودن: گذشتن از یک ماجرا یا بحث برای متولد برج سرطان سخت است و دوست دارند تا زمانی که می توانند در یک حالت باقی بمانند.

۵-برج اسد یا شیر (مرداد)

خصوصیات مثبت:

 • پرانرژی بودن: از آن جایی که متولدین برج اسد رابطه خوبی با آفتاب دارند آن ها همواره پرانرژی هستند.
 • خوش بینی: متولدین این برج فلکی همواره نیمه پر لیوان را می بینند.
 • رک گویی: صداقت و رک بودن چیزی است که همیشه می توانید از متولدین برج فلکی اسد انتظار داشته باشید. آن ها اهل لاپوشانی نیستند.
 • وفاداری: می توانید روی وفاداری متولدین برج فلکی اسد حساب کنید البته تا زمانی که شما نیز در حق آنان وفادار باشید.

خصوصیات منفی:

 • لجاجت: برای این که نظر متولدین این برج فلکی را تغییر دهید باید سخت تلاش کنید.
 • احساس مالکیت: متولدین این برج فلکی در برابر حسادت به خصوص در روابط عاطفی بسیار آسیب پذیر هستند.
 • عجول بودن: متولدین این برج فلکی برای دستیابی به آن چیزی که می خواهند به شدت عجول هستند.
 • خودرأی بودن: یکی دیگر از نقاط ضعف متولدین برج فلکی اسد خودپسند بودن است . در واقع آن ها خود را پادشاه یا ملکه می دانند.

۶- برچ فلکی سنبله یا دوشیزه (شهریور)

خصوصیات مثبت:

 • دقیق بودن: داشتن توجه به جزییات یکی از ویژگی های متولدین این برج فلکی است.
 • عملگرا بودن: متولدین این برج فلکی قبل از این که کاری را به اتمام برسانند بارها آن را تحلیل خواهند کرد و هیچ چیزی را به توهم و تصور محول نخواهند کرد.
 • تحلیل گر بودن: افراد متولد برج فلکی  سنبله کارآگاه های خوبی خواهند شد و از حل کردن معماها و پیچیدگی ها لذت می برند.
 • قابل اطمینان بودن: وقتی یک متولد برج فلکی سنبله قول می دهد که کاری را انجام خواهد داد به او اطمینان کنید.

خصوصیات منفی:

 • منتقد بودن: افراد متولد این برج فلکی بر این باورند که آن ها می دانند همه چیز باید چگونه باشد و هیچ روش و شق دیگری را نمی پذیرند.
 • بیرحم بودن: متولدین برج فلکی سنبله در صورتی که بخواهند انتقاد کنند به شدت و بدون ترحم و ملاحظه این کار را خواهند کرد.
 • محافظه کاری: افراد متولد برج فلکی سنبله رابطه خوبی با ایده های مدرن ندارند و سنت های قدیمی را می پسندند.
 • وسواس و خرده گیری: متولدین برج فلکی سنبله به کوچکترین جزییات حساسند و این موضوع باعث وسواسی شدن آن ها می شود. پس از نظر آن ها کارها باید همیشه به بهترین و کامل ترین شکل ممکن انجام گیرد.

۷- برج فلکی میزان یا ترازو (مهر)

خصوصیات مثبت:

 • رمانتیک بودن: ازدواج با متولد برج فلکی میزان بهترین راه برای داشتن یک رابطه عاطفی و رمانتیک است.
 • انصاف داشتن: منصف بودن و عدالت از ویژگی های بارز متولدین برج فلکی میزان است.
 • تدبیر داشتن: متولدین برج فلکی میزان توانایی انجام هر کاری را دارند.
 • سیاس بودن: افراد متولد برج فلکی میزان با متانت و حوصله تما به دیدگاه های مختلف گوش می دهند.

خصوصیات منفی:

 • غیرقابل اعتماد بودن: از آنجایی که متولدین این برج فلکی به دفعات نظر خود را تغییر می دهند به راحتی قول های خود را زیر پا می گذارند.
 • عدم قاطعیت: متولدین این برج فلکی با تصمیم گیری مشکل دارند.
 • ظاهربینی: افراد متولد این برج فلکی معمولاً چنان شیفته زیبایی ظاهری می شوند که از ماهیت واقعی همه چیز غفلت می کنند.
 • وانمود کردن: وانمود کردن از ویژگی های بارز متولدین برج فلکی میزان است و آن ها دوست ندارند باعث شوند کسی احساس بدی داشته باشد.

۸- برج فلکی عقرب یا کژدم (آبان)

خصوصیات مثبت:

 • تمرکز داشتن: پرت کردن حواس یک متولد برج فلکی عقرب از کارش تقریباً غیرممکن است.
 • شجاعت: متولدین برج فلکی عقرب برای حل کردن یک مسئله هر کاری خواهند کرد هر چقدر که مشکل و خطرناک باشد.
 • جاه طلبی: افراد متولد این برج فلکی سودای قدرت، پول و مقام در سر دارند.
 • فراست داشتن: متولدین برج فلکی عقرب به راحتی می توانند آن چه در درون و ذهن افراد دیگر می گذرد را متوجه شوند.

خصوصیات منفی:

 • حسادت: افراد متولد این برج فلکی ممکن است حس تملک زیادی نسبت به اشیاء و افراد داشته و این موضوع آن ها را مستعد حسادت می کند.
 • پنهانکاری: متولدین برج فلکی عقرب به دیگران اعتماد چندانی ندارند و رازهایشان را برای خود نگه می دارند.
 • زودرنج بودن: افراد متولد برج فلکی عقرب خیلی زود در واکنش به حرف های و کارهای ناخوشایند دیگران دچار رنجش عمیق می شوند.
 • سوء استفاده گر بودن: متولدین این برج فلکی دوست دارند که همیشه حاکم باشند از این روی برای بدست آوردن جایگاه مطلوبشان دست به هر کاری خواهند زد.

۹- برج فلکی قوس یا کمان (آذر)

خصوصیات مثبت:

 • رک گویی: افراد متولد این برج فلکی واقعیت را به شما خواهند گفت و در این زمینه صاف و صادق هستند.
 • روشنفکری: هم صحبت بودن با افراد متولد برج فلکی قوس همیشه لذت بخش است.
 • فیلسوف بودن: حس تشخیص بین درست و نادرست در این افراد بسیار قوی است.
 • سخاوتمند بودن: متولدین برج فلکی قوس از بخشنده ترین افرادی هستند که با آن ها مواجه می شوید.

خصوصیات منفی:

 • بی احتیاطی: معمولاً افراد متولد برج فلکی همه چیز را سرسری و ساده می گیرند.
 • بی تدبیری: ماهیت بی ملاحظه بودن افراد متولد این برج فلکی اغلب به زیاده روی در صداقت منتهی می شود.
 • عجول بودن: اگر کارها آن طوری که متولدین این برج فلکی می خواهند سریع پیش نرود از کوره در خواهند رفت.
 •  اعتماد به نفس بیش از حد:  افراد متولد این برج فلکی فکر می کنند که بی نقص هستند به همین دلیل معمولاً خصوصیاتی مانند خودرأی بودن و خودخواهی دارند.

۱۰- برج فلکی جدی یا بزغاله (دی)

خصوصیات مثبت:

 • عملگرایی: متولدین این برج فلکی همه جوانب و واقعیات را در نظر گرفته و سپس تصمیم می گیرند.
 • باهوش بودن: بلوغ فکری و درک بالا باعث شده که متولدین این برج فلکی افراد باهوشی باشند.
 • صبور بودن: متولدین این برج فلکی به خوبی می دانند که چیزهای خوب در انتظار کسانی است که صبر داشته باشند.
 • منظم بودن: متولدین این برج فلکی برای رسیدن به اهداف والای خود ممارست و نظم بالایی دارند.

خصوصیات منفی:

 • منفی بافی: متولدین برج فلکی جدی به ندرت ریسک می کنند و فکر می کنند که چنین کاری نتیجه نخواهد داد.
 • کله شق بودن: افراد متولد برج فلکی جدی دیدگاه های ثابتی دارند و به این راحتی آن ها را تغییر نخواهند داد.
 • کمرویی: برای متولدین برج فلکی جدی تنها با دوستان نزدیک رابطه داشتن راحت و لذتبخش است.

۱۱-. برج فلکی دلو (بهمن)

خصوصیات مثبت:

 • دوست داشتنی بودن: افراد متولد برج فلکی دلو معمولاض دوستان زیادی دارند و در کل دوست داشتنی هستند.
 • بشردوستی: متولدین این برج فلکی همیشه سعی دارند که محیط بهتری برای خود و اطرافیانشان بسازند.
 • خلاقیت: تکراری بودن و یکنواختی افراد متولد برج فلکی دلو را آزار می دهد به همین دلیل همواره سعی دارند شرایط را تغییر دهند.
 • استقلال: افراد متولد برج فلکی دلو چه از لحاظ عاطفی و چه مالی معمولاً افراد مستقلی هستند.
 • وفاداری: هرگز از متولدین برج فلکی دلو نخواهید دید که برخلاف قول و وعده خود عمل کنند.

خصوصیات منفی:

 • غیر قابل پیش بینی بودن: هرگز نمی توان عکس العمل یک متولد برج فلکی دلو را حدس زد. نمی توان احساسات آن ها را پیش بینی کرد.
 • عدم ثبات: در مورد متولدین برج فلکی دلو همه چیز به اخلاق و شرایط روحی جاری شان بستگی دارد پس برای هر چیزی در مورد آن ها آماده باشید.
 • عدم توانایی کافی در رابطه برقرار کردن: تلاش برای رابطه برقرار کردن با متولدین این برج فلکی معمولاض شما را دلسرد خواهد کرد.
 • یکدندگی: افراد متولد این برج فلکی به شما گوش خواهند داد اما نظر آن ها تغییر نخواهد کرد.
 • گوشه گیری ناگهانی: اگر دوستی متولد این برج فلکی دارید بدانید که ممکن است به یکباره و بدون هیچ دلیل خاصی از شما فاصله بگیرد.
 • تندرو بودن: متولدین برج فلکی دلو اعتقادی به میانه رویی ندارند.

۱۲- برج فلکی حوت یا ماهی (اسفند)

خصوصیات مثبت:

 • تخیل فوق العاده: افراد متولد برج فلکی حوت همواره تخیلات قوی دارند و صحبت های شما را در مورد مسایل انتزاعی درک می کنند.
 • مهربانی: همیشه می توانید انتظار داشته باشید که افراد متولد برج فلکی حوت شما را درک کرده و با شما همدردی کنند.
 • غمخوار بودن: با افراد متولد برج فلکی حوت دوست شوید و هروقت که به کمک نیاز داشتید می توانید روی او حساب ویژه ای باز کنید.
 • قدرت تفکر و تعمق بالا: تصمیم گیری متفکرانه برای کسانی که متولد برج فلکی حوت هستند بسیار آسان است.
 • احساسی بودن: افراد متولد برج فلکی حوت معمولاً مهربان و خوش قلب هستند.
 • از خود گذشتگی: متولدین برج فلکی حوت معمولاً خودگذشتگی بالایی داشته و به جای خود، دیگران را در اولویت قرار می دهند.

خصوصیات منفی:

 • تمایل به فرار از موقعیت: افراد متولد این برج فلکی معمولاض در تصورات خود از زندگی شان گرفتار شده و سعی در فرار کردن از این توهمات دارند.
 • حساسیت بیش از حد: متولدین برج فلکی حوت خیلی زود احساساتی می شوند.
 • منفی گرایی: افراد متولد برج فلکی حوت همیشه بدترین شق ممکن را در نظر می گیرند به خصوص زمانی که اوضاع طبق انتظار پیش نمی رود.
 • تنبلی: انجام دادن کاری که در آن منافع خاصی ندارند برای متولدین برج فلکی حوت بسیار سخت است.

منبع: shared
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
۳ نظر

ورود

 • حسن آبان ۴, ۱۳۹۷

  پیش گو

 • احمد اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

  درست بود در مورد من

 • ولی اردیبهشتی خرداد ۲۱, ۱۴۰۰

  سلام برج اردیبهشتی دقیقا همین خصلتا رو دارم.عالی بود.نفر دوم هم برج مرداد هم دقیقا درسته