بدون نظر
کیش تور

در تصاویر زیر، یکی از مستطیل های رنگی خالی گذاشته شده تا شما حدس بزنید که کدام یک از گزینه ها که با شماره های ۱، ۲ و ۳ مشخص شده اند، پاسخ صحیح است و باید در جای خالی قرار بگیرد.

برای انجام این چالش در ادامه با ما همراه باشید.

لازم به یادآوری است که برای دیدن پاسخ درست تست ها، کافی است روی عکس کلیک کنید تا کارت برگشته و جواب نمایان شود.

۱- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

1-3-w640

۲- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

2-3-w640

۳- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

3-3-w640

۴- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

4-3-w640

۵- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

5-3-w640

۶- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

6-3-w640

۷- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

7-3-w640

۸- کدام رنگ باید در جای خالی قرار بگیرد؟

8-3-w640

کیش تور
بدون نظر

ورود