۲۲ کتاب ایرانشناس فقید «دکتر داریوش شایگان»

از «پنج اقلیم» تا «جنون هوشیاری» یک اندیشمند بزرگ

۲۲ کتاب ایرانشناس فقید «دکتر داریوش شایگان»

دکتر داریوش شایگان، هند شناس، ایرانشناس، اندیشمند و نویسنده سرشناس ایرانی، صبح دوم فروردین ماه ۱۳۹۷ در بیمارستان فیروزگر تهران دار  فانی را وداع کرد و ایران در نخستین روزهای بهار  ۹۷، یکی از  بزرگان معرفت و اندیشه خود را از دست داد. کسی که در معرفی فرهنگ غنی ایران به شرق و غرب، بیش از نیم قرن تلاش ژرف و شگرف انجام داد و جامعه امروز باید بیشتر با آثار و نوشته هایش آشنا شود. استاد شایگان نیز هم چون محمود حسابی و بسیاری دیگر از نام اوران و نامداران عرصه علم ومعرفت ایران، فردی است که پس از مرگش، طیف های مختلف مردم با آثار و اندیشه های ناب و خلاقانه اش آشنا می شوند و امیدواریم این موضوع تلنگری به فعالان ادب و معرفت ایران در رسانه های سنتی و دیجیتالی باشد که عموم مخاطبان خود را با زبان و ادبیات قابل فهم و آسان، با گنجینه های اندیشه ورزی و معرفت شناسی معاصر کشور آشنا کنند.

در منزل داریوش شایگان

مراسم رونمایی از کتاب پنج اقلیم حضور استاد داریوش شایگان در بوک لند پالادیوم

رونمایی از کتاب پر فروش جنون هوشیاری، اثر دکتر داریوش شایگان

در ادامه اگر به دنبال فهرستی  برای آشنایی  با شماری  از آثار  مکتوب استاد  شایگان هستید، لیست زیر، ۲۵ عنوان از کتاب های فارسی  زبان حضرت استاد را در اختیار شما قرار می دهد که میتوانید با طرح عیدانه نوروز ۹۷،  با ۲۰ درصد تخفیف از کتاب فروشی های سراسر کشور  تهیه کنید.

 • کتاب  آسیا در برابر غرب– نوشته داریوش شایگان-  نشر  امیرکبیر ۱۳۸۸
 • کتاب آمیزش افقها : منتخباتی از آثار داریوش شایگان/ گزینش و تدوین محمدمنصور هاشمی- نشر  فرزان روز- ۱۳۸۹
 • کتاب آی‍ن‍ده‌ ای‍ران‌ و گ‍ذش‍ت‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ [ نوشته ] داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌. نشر دفتر  مطالعات فرهنگی- ۱۳۵۴- تهران
 • کتاب آی‍ی‍ن‌ ه‍ن‍دو و ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌( ب‍راس‍اس‌ م‍ج‍م‍ع‌‌ال‍ب‍ح‍ری‍ن‌ داراش‍ک‍وه‌)/ داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ارج‍م‍ن‍د. نشر فرزان روز- ۱۳۸۸
 • کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند/ داریوش شایگان.- نشر فرزان روز – ۱۳۹۳
 • کتاب اف‍س‍ون‌زدگ‍ی‌ ج‍دی‍د: ه‍وی‍ت‌ چ‍ه‍ل‌ ت‍ک‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍ار/ داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌‏‫؛ م‍ت‍رج‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ ول‍ی‍ان‍ی‌.‬نشر فرزان روز – ۱۳۸۰
 • کتاب بتهای ذهنی و خاطره ازلی/ داریوش شایگان. نشر  فرزان روز- ۱۳۹۳
 • کتاب بینش اساطیری/ تالیف داریوش شایگان. نشر  اساطیر  – ۱۳۹۱
 • کتاب پنج اقلیم حضور ( فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ ): بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان/ داریوش شایگان. نشر  فرهنگ معاصر  – ۱۳۹۳
 • کتاب پ‍ن‍ج‍ره‌ای‌ گ‍ش‍وده‌ ب‍ر چ‍ی‍زی‌ دی‍گ‍ر: گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا م‍ارس‍ل‌ دوش‍ان‌/ پ‍ی‌ی‍ر ک‍اب‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌- نشر  فرزان روز – ۱۳۸۰
 • کتاب جنون هوشیاری : بحثی درباره اندیشه و هنر شارل بودلر/نویسنده داریوش شایگان.نشر نظر ۱۳۹۴
 • کتاب داریوش شایگان: زیر آسمانهای جهان مجموعه گفتگوها با رامین جهانبگلو/ ترجمه نازی عظیما. نشر  فرزان روز چاپ ۱۳۹۶- عنوان اصلی: ‏‫عنوان اصلی: Daryush Shayegan : sous les ciels du monde : entretiens avec Ramin Jahanbegloo., c1992‭.
 • کتاب داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌ و ب‍ح‍ران‌ م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ س‍ن‍ت‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ح‍ق‍دار- نشر  کبیر  ۱۳۸۳
 • کتاب در جستجوی فضاهای گمشده : (مجموعه مقالات مرتبط با هنرهای تجسمی)/داریوش شایگان.- فرهنگ  معاصر  –  ۱۳۹۵
 • کتاب زی‍ر آس‍م‍ان‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ / گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌ ب‍ا رام‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ب‍گ‍ل‍و ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ازی‌ ع‍ظی‍م‍ا.- نشر  فروزان روز- ۱۳۷۶
 • کتاب سرزمین سرابها/داریوش شایگان ؛ ترجمه جمشید ارجمند.- نشر فروزان  روز- ۱۳۹۴
 • کتاب سیری انتقادی در آرای داریوش شایگان‮‬ : از مدعای “از مدعای راه حل آسیایی” تا دعوت به سرسپردن به سلطه سرمایه‌داری و نئولیبرال‏‫/ شهریار زرشناس.‮‬ قم
 • کتاب فانوس جادویی زمان : نگاهی به رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست/ داریوش شایگان. فرهنگ معاصر ۱۳۹۶
 • کتاب ق‍ی‍ام‍ت‌ و م‍ع‍اد در ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ و ه‍ن‍دو/ ت‍ال‍ی‍ف‌ داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ح‍رب‍زه‌دار- نشر اساطیر ۱۳۸۴
 • کتاب نگاه شکسته: بحثی دربارۀ «اسکیزوفرنی» فرهنگی/ داریوش شایگان؛ ترجمه علیرضا مناف‌زاده.-  فرهنگ  معاصر  ۱۳۹۴
 • کتاب ه‍ان‍ری‌ ک‍رب‍ن‌: آف‍اق‌ ت‍ف‍ک‍ر م‍ع‍ن‍وی‌ در اس‍لام‌ ای‍ران‍ی‌/ داری‍وش‌ ش‍ای‍گ‍ان‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام‌.نشر  فرزان روز – ۱۳۷۳

تصویر اعطای نشان عالی دولت فرانسه به استاد داریوش شایگان – ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۵ در سفارت فرانسه در تهران

مطالب مرتبط
دیجیاتو
۳ نظر

ورود

 • سعید فروردین ۴, ۱۳۹۷

  خدا بیامرزدش. مرد بزرگی بود. دقت نظر روزیاتو و آقای زمانی در کتابشناسی دکتر شایگان بسیار ارزشمند است. از این دسته بندی ها تشکر میکنم . راهنمای فوق العاده ای برای معرفی اندیشه های این مرد بزرگ است. خوبه کتابهاشون هم معرفی کنید. سپاسگزارم

 • عاطفه فروردین ۴, ۱۳۹۷

  استاد شایگان همیشه می گفت که سهروردی را هانری کربن به غرب معرفی کرد. واقعا کتابهاش عالی هست. به خصوص پنج اقلیم. توصیه میکنم همه بخووند.

 • رضا نوری فروردین ۶, ۱۳۹۷

  روانش شاد این استاد بزرگ ایران دوست